Update articol:

ISF inaugurează prima şcoală de vară dedicată pieţei de capital

investitiile la bursa, diversificarea

Institutul de Studii Financiare (ISF) a inaugurat prima şcoală de vară dedicată profesioniştilor din piaţa de capital, evenimentul fiind organizat în perioada 8 – 9 iunie.

Potrivit unui comunicat al ISF, zeci de profesionişti din piaţa de capital şi-au realizat astfel formarea continuă obligatorie aferentă anului 2021.

“Evenimentul s-a bucurat de o audienţă diversă şi importantă în domeniu şi a fost organizat în mediul online. Pentru profesiile menţionate în regulamentele din domeniu – respectiv administrator de risc, consultant de investiţii, consultant financiar, au fost oferite sesiuni cu valoare adăugată, dar şi posibilitatea de conformare la cerinţele de formare profesională continuă pentru anul 2021, conform Regulamentului ASF nr. 28/2020. Tematicile incluse în cadrul programului au fost: “Relaţia cu Investitorii, de la teorie la practică”, “Introducere în Finanţe Comportamentale. “Investitori” şi “Tranzacţionarea instrumentelor financiare”. În cadrul acestor sesiuni de instruire au fost atinse subiecte de interes pentru piaţă, fiind susţinute atât de profesionişti din domeniu, cât şi de reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară”, se precizează în comunicat.

Marian Siminică, directorul executiv al ISF, a afirmat, în context, că discuţiile şi schimbul de informaţii au fost foarte utile şi aplicabile din punct de vedere al noţiunilor incluse şi uşor de transpus în activitatea lor curentă.

“Prin organizarea acestui eveniment, ISF îşi întăreşte aportul esenţial pe care îl are în pregătirea profesioniştilor din piaţa de capital. Ne-am luat angajamentul să respectăm directivele europene cu privire la pregătirea continuă obligatorie şi să creştem gradul de educaţie financiară la nivel naţional atât când vine vorba de consumatori cât şi când vine vorba de profesionişti. Feedback-ul a fost unul extrem de bun. Discuţiile şi schimbul de informaţii au fost foarte de utile şi aplicabile din punct de vedere al noţiunilor incluse şi uşor de transpus în activitatea lor curentă”, a explicat Marian Siminică.

Institutul de Studii Financiare, fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, este un centru de excelenţă în domeniul studierii pieţelor de profil şi derulării programelor de educaţie financiare pentru asigurarea competenţelor, aptitudinilor şi cunoştinţelor personalului instituţiilor financiare şi a personalului ASF şi pentru creşterea nivelului de educaţie financiară al consumatorilor de servicii şi produse financiare non-bancare. Pe termen lung, ISF îşi propune alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoştinţe la acumularea şi evaluarea de competenţe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative, de dinamica pieţei şi a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice.

BVB | Știri BVB

PREBET SA AIUD (PREB) (07/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE (BCM) (07/12/2021)

Semnare contract de tipul celor prevazute la 234 alin 1, lit. i)

Erste Group Bank AG (EBS) (07/12/2021)

Notificari - detineri > 5%

MedLife S.A. (M) (07/12/2021)

Majorare credit sindicalizat MedLife cu suma de 50 milioane de euro

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (07/12/2021)

Tranzactii parti afiliate EFSA - ELCEN