Update articol:

MFP pregătește o ordonanță de urgență pentru a putea include Loteria și Imprimeria în viitorul Fond Suveran

Sursa foto Loteria Romana

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru a crea cadrul legal să includă Loteria Română și Imprimeria Națională în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.

Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul administrării participațiilor statului, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii aduce anumite modificări legislative, pentru a pregăti includerea celor două companii în FSDI, însă, până atunci, “calitatea de acționar a statului român la aceste companii se exercită de către Ministerul Finanțelor Publice”.

Potrivit notei de fundamentare, Reglementarea imediată prin Ordonanța de urgență a Guvernului este impusă de următoarele: ” În prezent pe piața financiară din Romania nu există vehicule de investiții financiare/intermediere financiară în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către economie și proiecte rentabile. Prin înființarea unui asemenea fond se are în vedere crearea unui astfel de vehicul care să conducă la dezvoltarea economiei româneşti și să ofere o alternativă de finanțare a proiectelor de investiţii în domenii precum infrastructură, energie, agricultură, sănătate, dar şi în alte domenii.

La înființarea unui asemenea fond trebuie să se aibă în vedere și faptul că, în prezent, există un decalaj în ceea ce privește atragerea resurselor financiare disponibile de către companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investiții  de tip “equity”, în condițiile în care multe din companiile care au proiecte de investiții rentabile sunt îndatorate foarte mult și au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi și sunt considerate riscante de către bănci și sunt sprijinite prin împrumuturi, doar într-o anumită măsură, activitatea fondului conducând la eliminarea acestor aspecte negative din economie.

Fondul va deveni un instrument public care să sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip acțiuni private sau participații în proiecte de infrastructură, instituțiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank, Eximbank S.A sau FNGCIMM S.A.-IFN acoperind doar instrumentele de finanțare de tipul creditelor și împrumuturilor, factoring, capital de lucru, precum și scrisorile de garanție. În cazul României, înființarea unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții ar avea în vedere contribuția la capitalul social în numerar combinat cu acțiuni la companii profitabile, pentru realizarea de investiții  financiare în sectoarele prioritare ale economiei. Fondurile sunt persoane juridice române ale căror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care se înființează şi funcționează ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018, precum şi ale actului constitutiv.

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, fondul va fi autorizat în condițiile legii să finanțeze activitatea societăților din al căror acționariat face parte prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanțare, să tranzacționeze acțiuni din portofoliu propriu prin operațiuni de vânzare – cumpărare, să dispună asupra instrumentelor financiare aflate în propriul portofoliu în conformitate cu politicile investiționale proprii.

Pentru a se crea cadrul legal astfel încât CN Loteria Română S.A. și C.N. Imprimeria S.A. să poată intra în proprietatea privată a unui fond la data înregistrării acestuia la Registrul Comerțului, prin aportarea acțiunilor celor două companii la capitalul social al FSDI, este necesară o intervenție legislativă la nivel primar. Intrarea  celor două companii în proprietatea privată a unui fond presupune o serie de demersuri premergătoare a căror durată este influențată în mod direct de crearea unui cadru legislativ adecvat.

Modificarea actualului cadru legislativ este necesar a fi făcută anterior înființării unui asemenea fond, ținând cont de perioada necesară pentru asigurarea condițiilor ca fondul să devină funcțional și să-și îndeplinească scopul de dezvoltare şi finanțare de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, în vederea obținerii de profit, estimată la circa 18 luni”.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018, prin hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea unui fond se stabilesc obiectul de activitate şi sediul social, autoritatea publică centrală care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic al fiecărui Fond, valoarea inițială a capitalului social și numărul acțiunilor, pachetele de acțiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de statul român la capitalul social, metodele de evaluare a aportului în natură, durata de funcționare determinată sau nedeterminată, precum și alte aspecte prevăzute de lege şi care vizează organizarea şi funcționarea fiecărui Fond.

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza