Update articol:
LUNA PIEȚEI DE CAPITAL – DOI ANI DE PIAȚĂ EMERGENTĂ

Ovidiu Petru, ASF: Trecerea BVB la statutul de piață emergentă a avut un impact semnificativ asupra investitorilor, deoarece semnalează potențialul de creștere viitoare pentru piața de capital din România

Piața de capital din România împlinește, în luna septembrie, doi ani de la promovarea la statutul de piață emergentă, după criteriile agenției FTSE Russell.

Pe parcursul întregii luni, Financial Intelligence va publica o serie de articole, în cadrul proiectului LUNA PIEȚEI DE CAPITAL – DOI ANI DE PIAȚĂ EMERGENTĂ, cuprinzând mesaje ale unor actori importanți din piața bursieră.

Reclasificarea Bursei de la București la statutul de piață emergentă a avut un impact semnificativ asupra investitorilor, deoarece semnalează potențialul de creștere viitoare pentru piața de capital din România, apreciază Ovidiu Petru, Director General Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Acesta face o radiografie a pieței de capital în ultimii doi ani calendaristici, de la promovarea României la statutul de piață emergentă secundară.

În total, România va avea, din 19 septembrie, 13 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați pietelor emergente, șapte în indicii FTSE Global Micro Cap și șase în indicii FTSE Global All Cap.

Pe 1 decembrie 2022, Bursa de Valori Bucuresti va implini 140 de ani de la deschiderea oficiala a bursei, dupa o perioada de peste 70 de ani in care au functionat in Romania doar burse de comert.

***

Cum vedeți evoluția pieței de noastre de capital în ultimii doi ani?

Ovidiu Petru: Promovarea României la statutul de piață emergentă, realizată de către furnizorul global de indici FTSE Russell, începând cu 21 septembrie 2020, a reprezentat un moment important pentru piața de capital, cu un rol semnificativ în vizibilitatea pieței locale și în reorientarea investitorilor străini spre investiții pe piața românească.

Inițial, la momentul promovării în cadrul indicelui FTSE Global All Cap, dedicat piețelor emergente, au fost incluse două acțiuni românești (Banca Transilvania și Societatea Națională Nuclearelectrica), dar începând cu 19 septembrie anul curent, în structura indicilor FTSE, dedicați piețelor emergente, vor figura 13 companii românești, acțiunile emise de Bursa de Valori București fiind, conform ultimei revizuiri trimestriale efectuată de furnizorul de indici, incluse în cadrul indicelui FTSE Global Micro Cap.

Reclasificarea Bursei de la București la statutul de piață emergentă a avut un impact semnificativ asupra investitorilor, deoarece semnalează potențialul de creștere viitoare pentru piața de capital din România, iar BVB poate continua să atragă noi investiții din partea investitorilor instituționali și a fondurilor de investiții specializate pe piețele emergente.

În ultimii doi ani calendaristici, de la promovarea României la statutul de piață emergentă secundară, mai precis în perioada 18.09.2020 – 25.08.2022, indicele BET a înregistrat o creștere de 34,9%, superioară performanței indicilor UE. Indicele S&P 500 a crescut cu 26,5%, în timp ce în Marea Britanie FTSE 100 a înregistrat o creștere de 24,52%.

Comparativ cu evoluția pieței locale, menționăm și evoluția indicelui german DAX care a crescut cu 0,80%, iar  indicele MSCI Emerging Markets, ce măsoară performanța financiară a companiilor-cheie din țările cu o creștere rapidă, s-a depreciat în această perioadă. De asemenea, valoarea medie zilnică a tranzacțiilor a crescut de la 53.823 mii lei în perioada 2018-septembrie 2020  la 79.477 mii lei în perioada de după promovare.

În privința activelor aflate în administrarea societăților de administrare a investițiilor/AFIA, autorizate de ASF, menționăm că valoarea acestora a înregistrat o creștere în ultimii doi ani. Activele administrate se ridicau la 47.840 mil lei la data de 31.03.2022, înregistrând o creștere cu 28,03% față de 30.03.2020.

Numărul investitorilor în organismele de plasament colectiv a urmat și el același trend crescător. Numărul total al investitorilor în organismele de plasament colectiv (exclusiv SIF și Fondul Proprietatea) la data de 31.03.2022 a fost de 531.522, înregistrând o creștere cu 28,49% față de 31.03.2020 .

Ca bilanț al listărilor după promovarea României de către FTSE Russell la statutul de piață emergentă secundară, a fost observată o revigorare a ofertelor publice inițiale derulate în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.

Spre exemplu, ultima ofertă publică inițială de vânzare a avut loc în anul 2018, prin vânzarea secundară de acțiuni emise de Purcari Wineries Public Company Limited, admitere care de fapt a fost și o noutate pentru noi deoarece oferta a fost aprobată de ASF în baza delegării competenței acordate de autoritatea din Cipru. În comparație, anul 2021 a fost marcat de aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată a acțiunilor emise de Chimcomplex S.A., emitent care avea acțiunile tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. și de aprobarea a patru oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni (emitenți fiind TTS – Transport Trade Services – S.A., One United Properties S.A., Aquila Part Prod Com S.A. și ABN Systems International S.A.).

Trei dintre ele au fost derulate în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de B.V.B, cea de-a patra fiind derulată în vederea admiterii la  tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., toate fiind încheiate cu succes.

Oferta aferentă acțiunilor TTS (Transport Trade Services) S.A. a fost una secundară, ofertanți fiind un număr de 14 acționari, iar valoarea de 288.000.000 lei. Oferta aferentă acțiunilor One United Properties S.A. a fost una primară, ofertant fiind emitentul, iar valoarea ei de 259.112.477 lei. Oferta derulată de Aquila Part Prod Com S.A. a fost, de asemenea, una primară, valoarea fiind de peste 360 milioane lei.

Cât privește oferta inițială derulată în vederea admiterii acțiunilor ABN Systems International S.A., pe sistemul multilateral de tranzacționare, aceasta a fost tot o ofertă primară, cu o valoare de 5.487.868,12 lei.

Anul acesta nu au fost depuse cereri formale de aprobare de oferte de vânzare la ASF, în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată, dar au avut loc discuții cu industria, existând intenții preliminare a societăților în acest sens.

Contextul geopolitic și economic internațional reprezintă un factor important în stabilirea momentului admiterii la tranzacționare a unei societăți, astfel că multe din proiectele existente au fost puse în așteptare. Cu toate acestea menționăm succesul ofertei de vânzare de acțiuni în vederea tranzacționării în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a acțiunilor emise de Meta Estate Trust S.A., ofertă a cărei valoare a fost de aproximativ14 milioane lei.

De remarcat este și creșterea interesului acționarilor emitenților tranzacționați în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare pentru promovarea acțiunilor către segmentul principal al pieței reglementate. Patru societăți tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB au decis, în ultima perioadă, în cadrul adunărilor generale a acționarilor, inițierea demersurilor în vederea admiterii pe piața reglementată.

Chiar dacă această promovare pe piața reglementată nu se face pe calea unei oferte, această dorință manifestată de acționari denotă o maturizare a emitenților de pe piața locală. Societățile, prin acționarii acestora și prin managementul lor, sunt dispuse să își asume cerințe de transparență mai ridicate ceea ce va duce la o mai mare vizibilitate a societăților respective și implicit va conduce la  creșterea lichidității și diversificarea resurselor de finanțare.

Când și în ce condiții vedeți posibilă promovarea la statutul de piață emergentă de către MSCI?

Ovidiu Petru: Având în vedere calitatea MSCI de lider la nivel global în furnizarea de instrumente care oferă suport pentru adoptarea deciziilor de investiții pentru comunitatea de investiții, precum instrumente de analiză, indici de referință și cercetări, îndeplinirea criteriilor pentru piața emergentă ale MSCI este un obiectiv primordial, menit să  asigure o vizibilitate suplimentară pieței locale și promovarea acesteia pe plan internațional.

Cei doi lideri mondiali în crearea și furnizarea de indici bursieri, MSCI (Morgan Stanley Capital International) și FTSE (Financial Time Stock Exchange) stabilesc criterii calitative și cantitative bine definite pentru clasificarea unei piețe financiare în piață emergentă, criterii pe baza cărora este apreciat și gradul de dezvoltare al pieței de capital din România pentru a obține acest statut.

Dacă în privința criteriilor calitative legate de accesibilitatea pieței locale pentru investitorii străini, acestea sunt îndeplinite de piața locală, criteriile cantitative legate de lichiditate impuse de MSCI rămân încă în discuție.

Listarea pe piața de capital românească a unui număr cât mai mare de societăți, respectiv existența la tranzacționare a unui număr cât mai mare de acțiuni din capitalul social al acestora, ar putea conduce la atragerea de noi investitori pe piața de capital, cu efecte benefice asupra creșterii lichidității pieței de capital naționale, respectiv asupra creșterii dimensiunii acesteia.

Noi listări semnificative, cum ar fi Hidroelectrica, vor duce la creșterea lichidității și implicit la atingerea pragurilor de lichiditate și ulterior la menținerea pragurilor impuse de furnizorul de indice MSCI pentru încadrarea pieței din România la statutul de piață emergentă. O piață mai lichidă permite extinderea operațiunilor de short selling și de împrumuturi de valori mobiliare, care la rândul lor cresc ulterior lichiditatea.

Ce eforturi considerați că mai trebuie depuse pentru dezvoltarea pieței de capital?

Ovidiu Petru: Autoritatea de Supraveghere Financiară sprijină și promovează orice demers menit să conducă la o dezvoltare durabilă a pieței de capital din România, atât prin promovarea unor măsuri menite să consolideze piața de capital locală, cât și a unor măsuri menite să realizeze o integrare corespunzătoare a acestei piețe la nivelul piețelor de capital din Uniunea Europeană.

Stabilirea unor obiective strategice pentru piața de capital reprezintă un element important pentru o dezvoltare durabilă a pieței de capital.

Astfel, îndeplinirea unor obiective precum îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital, facilitarea finanțării pe termen lung prin mecanisme de piață sau creșterea lichidității pe piața secundară ar putea conduce la promovarea și la susținerea pieței de capital, respectiv la creșterea rolului acestei piețe în dezvoltarea economiei naționale.

Ca urmare a derulării unui proiect realizat cu sprijin tehnic din partea Directiei Generale de Sprijin pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene, finanțat prin intermediul Programului Uniunii Europene de sprijin pentru reforme structural, a fost realizat ”Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) privind piața de capital din România: pregătirea unei strategii naționale” care cuprinde un set de recomandări care privesc cu precădere îmbunătățirea cadrului instituțional, juridic și de reglementare, în vederea valorificării oportunităților de dezvoltare a pieței autohtone.

În prezent, avem în vedere definitivarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea pieței de capital din România, fiind purtate în continuare discuții și cu alte instituții cu rol în reglementarea sau promovarea unor măsuri de susținere a piețelor financiare (e.g. – Ministerul Finanțelor), în vederea stabilirii celor mai adecvate măsuri pentru dezvoltarea pieței de capital.

În stabilirea acestei strategii, Autoritatea se consultă activ cu principalii actori din piața de capital, opiniile industriei și efortul convergent al acesteia fiind esențiale pentru succesul acestei strategii.

De altfel, menționăm că ASF organizează periodic întâlniri cu principalele entități reprezentative din industrie în cadrul cărora avem în vedere discutarea celor mai importante aspecte cu care se confruntă participanții la piață, în vederea identificării celor mai bune soluții pentru dezvoltarea pieței locale.

Reamintim totodată faptul că finanțarea durabilă reprezintă una dintre prioritățile ASF în 2022. Avem în vedere dezvoltarea cadrului pentru monitorizarea respectării cerințelor de transparență cu privire la integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) și a metodologiei de identificare a riscurilor ESG, pentru prevenirea riscului de dezinformare ecologică.

Astfel, va fi demarat proiectul în format multi-country, un proiect referitor la îmbunătățirea capacității de supraveghere în domeniul finanțelor verzi, finanțat de Comisia Europeană  în cadrul Instrumentului pentru Asistență Tehnică 2022 (TSI), unul dintre rezultatele așteptate fiind creșterea nivelului de conștientizare la nivelul investitorilor și participanților la piață.

Includerea factorilor ESG în decizia de investiții reprezintă un trend care va influența structural piețele financiare în deceniile următoare, urmărirea acestora de către companiile listate fiind importantă pentru scăderea costurilor de finanțare și așezarea pe radarul investitorilor din domeniu, din ce în ce mai mulți conform statisticilor realizate la nivel internațional.

BVB | Știri BVB

MedLife S.A. (M) (26/09/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 19 - 23 septembrie 2022

BRK Dow Turbo Long 29850 (BKDOWTLB4) (26/09/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 26 si 27 Septembrie 2022

EUR/USD TURBO LONG 10/0.9510/0.9560 (EBEUSDTL25) (26/09/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 26 si 27 Septembrie 2022

TERAPLAST SA (TRP) (26/09/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 19 septembrie - 23 septembrie 2022