Update articol:

Profitul net al Transgaz (TGN) a fost de 258,3 milioane lei, în trimestrul I, în urcare cu 67%

Profitul net al Transgaz (TGN) a fost de 258,3 milioane lei, în trimestrul I, în urcare cu 67% față de perioada similară a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt similare cu cele realizate la 31 martie 2021, potrivit companiei.

Raportul arată că  veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

 •  veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 11.401 mii lei datorită:
  – veniturilor din prima de licitație mai mari cu 16.243 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare. Veniturile din prima de licitație înregistrate la 31 martie 2021 au fost de 314 mii lei iar la 31 martie 2022 de 16.557 mii lei;
  – capacității rezervate mai mică cu 5.370.928 MWh, cu influență negativă de 15.542 mii lei;
  – tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,121 lei/MWh, cu influență pozitivă de 12.944 mii lei;
  – venituri din depășire de capacitate mai mici cu 2.243 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată la 31 martie 2021 este de 24.995 mii lei iar valoarea înregistrată la 31 martie 2022 este de 22.752 mii lei;
 •  veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 21.517 mii lei datorită:
  – cantității de gaze transportate mai mică față 31 martie 2021 cu 4.275.569 MWh/379.594 mii mc (▼9%), cu o influență negativă de 6.242 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:– tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,35 lei/MWh, cu o influență negativă de 15.274 mii lei;

Scăderea tarifelor volumetrice la 31 martie 2022 față de 31 martie 2021 se datorează în principal:

– prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2020-2021 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 20% din venitul total în timp ce în anul gazier 2021-2022 a scăzut la 15% din venitul total;

– la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2020-2021 și 2021-2022 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.

 •  veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate mai mari cu 913 mii lei. Conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate;
 • alte venituri din exploatare mai mari cu 10.498 mii lei, în principal pe seama înregistrării la venituri a fondurilor nerambursabile încasate pentru finanțarea proiectelor majore de investiții ca urmare a finalizării și punerii in funcțiune a acestora, mai mari cu 8.917 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 242.700 mii lei pe seama următorilor factori:

 • preț de tranzacționare mai mare cu 381,55 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 252.605 mii lei;
 • cantitate mai mică cu 101.911 MWh cu influență negativă de 9.905 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții mai mici cu 131.570 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență pozitivă de 130.014 mii lei în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru trimestrul I 2022 (76.040 mii lei la 31 martie 2022 față de 14.266 mii lei la 31 martie 2021) şi a veniturilor din participaţii înregistrate urmare reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro, sumă încasată de Transgaz în trimestrul I 2022.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 23% față de 31 martie 2021, nivelul acestora fiind cu 62.186 mii lei mai mic.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)