Update articol:

Profitul net consolidat preliminar al Grupului BVB, în scădere cu 33%, la 6,83 milioane lei, în 2019

Profitul net consolidat preliminar al Grupului Bursei de Valori București (BVB) a scăzut, în 2019, cu 33%, de la 10,19 mil. lei, la 6,83 mil. lei, 78% fiind generat de segmentul tranzacționare al Grupului, potrivit raportului transmis astăzi de companie.

Profitul net preliminar individual al BVB  a coborât cu 26%, de la 9,49 mil. lei la 7,01 mil lei, cu o marjă netă de 36%, în timp ce profitul Depozitarului Central a scăzut cu 28%, de la 2,27 mil. lei la 1,64 mil lei, cu o marjă netă de 11%. 

Veniturile operaționale consolidate preliminare ale Grupului BVB în anul 2019 au fost de 34,96 mil. lei, în scădere cu 12% față de anul anterior (2018: 39,82 mil. lei), scădere determinată atât de segmentul de tranzacționare (BVB individual) cât și de segmentul registru – Depozitarul Central (DC), potrivit BVB.

Veniturile din segmentul de tranzacționare (BVB) au scăzt cu 4,57 mil. lei (de la 23,93 mil. lei la 19,36 mil. lei) ca urmare a scăderii valorii totale a tranzacțiilor de tip “oferte” derulate pe piața principală de acțiuni cu impact de -3,78 mil. lei, mai arată operatorul de piață.

 Veniturile aferente segmentului post-tranzacționare (DC) au crescut cu 1% (de la 10,11 mil. lei la 10,25 mil. lei) ca urmare a avansului veniturilor din serviciile de decontare transfrontaliere iar veniturile aferente segmentului registru (DC) au scăzut cu 12% (de la 5,26 mil. lei la 4,62 mil. lei) ca efect de bază, având în vedere veniturile de tip „one-off” înregistrate în prima jumătate a anului 2018, se mai arată în raport.

BVB mai arată, referitor la rezultatele individuale preliminare:

„➢ Veniturile din tranzacționare – BVB individual*, -4,57 mil. lei (de la 24,25 mil .lei la 19,68 mil. lei) ca urmare a scăderii valorii totale a tranzacțiilor de tip “oferte” derulate pe piața principală de acțiuni cu impact de -3,78 mil. lei venituri ➢ Veniturile DC individual*, -0,51 mil. lei în 2019 comparativ 2018, de la 15,48 mil. lei la 14,97 mil. lei

➢ Cheltuielile operaționale consolidate preliminare – 2019, +1%, respectiv 0,33 mil lei, de la 30,94 mil. lei la 31,27 mil. lei în principal ca urmare a avansului altor cheltuieli operaționale (în principal cheltuieli amortizare imobilizări si chirii), cu 9% sau 0,92 mil lei

➢ Cheltuielile operaționale preliminare, BVB individual*, 2019, -2%, de la 17,09 mil. lei la 16,67 mil. lei în principal datorită reducerii cheltuielilor cu serviciile prestate de terți (respectiv a cheltuielilor cu servicii de consultanță) ➢ Cheltuielile operaționale preliminare, DC individual*, 2019, +4%, de la 13,37 mil. lei la 13,93 mil. lei în principal datorită avansului altor cheltuieli operaționale cu 0,32 mil lei, cheltuielile fiind influențate de procesul de reautorizare conform cerințelor legale

➢ Profitul operațional consolidat preliminar al Grupului BVB – 2019, -58%, de la 8,88 mil. lei la 3,70 mil. lei ca urmare a efectului combinat a scăderii veniturilor operaționale cu 12% și a creșterii cheltuielilor operaționale cu 1%

➢ Profit operațional preliminar, BVB individual* – 2019, -58%, de la 7,16 mil. lei la 3,01 mil lei, cu o marjă operațională de 15%. Aceasta include tranzacțiile intra-grup 

➢ Profit operațional preliminar, DC individual* – 2019, -50%, de la 2,10 mil. lei la 1,05 mil lei, cu o marjă operațională de 7%. Aceasta include tranzacțiile intra-grup (pentru valorile segmentului posttranzacționare și registru, excluzând tranzacțiile intra-grup 

➢ Veniturile financiare nete preliminare – 2019, +22%, de la 3,63 mil. lei la 4,42 mil. lei, în principal determinate de avansul diferențelor nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare în valută care au generat un câștig de 1,06 mil. lei vs. 0,68 mil. lei în 2018, dar și ca urmare a vânzării unor active financiare (titluri de stat) ce au generat un câștig de 0,54 mil. lei

➢ Venit financiar net preliminar, BVB individual* – 2019, +25% sau 1,03 mil. lei, de la 4,03 mil. lei la 5,06 mil lei, include și veniturile din dividende de la Depozitarul Central de 1,38 mil. lei. Pentru valorile segmentului de tranzacționare, excluzând veniturile din dividende de la Depozitarul Central 

➢ Venit financiar net preliminar, DC individual* – 2019, +53% sau 0,28 mil. lei, de la 0,53 mil. lei la 0,82 mil lei. Pentru valorile segmentului post-tranzacționare și registru”.

Indicele BET al principalelor companii tranzacționate, cu excepția SIF-urilor, a încheiat anul la valoarea de 9.977.3 puncte, foarte aproape de pragul de 10.000 de puncte, înregistrând o creștere cu 4,2% în T4 și ajungând la un randament de 35,12% pentru întreg anul 2019.

Indicele BET-TR, care include și randamentele dividendelor companiilor din BET a crescut de asemenea cu 4.2% in T4, atingând un randament de 46.9% pentru întreg anul 2019.

La finalul anului 2019, valoarea de piață a tuturor companiilor listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB) a ajuns la valoarea de 180,8 mld. lei, echivalentul a 37,8 mld. euro.

Piața primară de obligațiuni a doborât un record cu 10 listări desfășurate în T4. 5 listări au avut loc pe piața reglementată iar cealaltă jumătate s-a desfășurat pe sistemul alternativ al BVB. Cei 10 emitenți au obținut o finanțare totala de 1.43 mld. lei (300 mil. euro).

Valoarea totală a tranzacțiilor pe piața reglementată de acțiuni, excluzând ofertele,  a scazt cu 3% de la 9,68 mld. lei la 9,38 mld. lei.

Tranzacțiile cu acțiuni, excluzând ofertele, reprezintă 77% din total valori tranzacționate in 2019, respectiv 68% pentru anul 2018.

Valoarea totală a tranzacțiilor pe toate piețele, inclusiv ofertele, a scazut cu 15%, de la 14,225 mld. lei la 12,155 mld. lei, urmare a scăderii tranzacțiilor cu oferte pe piața principală de acțiuni cu 1,48 mld. lei.

În luna Noiembrie 2019 a fost înființată societatea CCP.RO Bucharest SA (CCP.RO), cu un capital social de 79,80 mil lei, din care BVB deține 59,52% reprezentând 47,50 mil lei. CCP.RO este considerată filială în cadrul Grupului BVB și a fost inclusa în situația consolidata a BVB.