Update articol:

Programele de finanțare în energie, potrivit Programului de Guvernare

energie electrica Sursa foto: anre.ro

Domeniul energiei în programul de guvernare prezintă și programele de finanțare din sector.

PROGRAM-DE-GUVERNARE FLORIN CITU (PNL.USR-PLUS.UDMR)

Finanţarea extinderii reţelelor de gaze naturale

• Programul național de racordare a populației și clienților non-casnici la sistemul
inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu valoare de peste 1 miliard de Euro se
derulează în două etape, prima fiind aferentă perioadei de programare 2014-2020 cu o valoare de 235 de mil. Euro, iar cea de a doua etapă fiind prevăzută pentru perioada de programare 2021- 2027, cu o valoare estimată de 800 mil. Euro. Beneficiarii eligibili sunt autoritățile publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Sunt prevăzute a fi racordate un număr de 30.000 de gospodării la rețeaua de distribuție de gaze naturale, pe lângă înființarea de rețele de distribuție de gaze naturale. De asemenea, se vor putea finanța activități care prevăd extinderea rețelei actuale de distribuție a gazelor naturale. Toate proiectele de conducte construite în cadrul acestui program trebuie să fie pregătite și echipate pentru a transporta și gaze verzi obtinuțe din surse regenerabile;

• Programul de finanţare Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei
durabile FAED (OUG nr. 158/2020). Se reglementează finanţarea unor proiecte deja
contractate însă nerealizate, precum şi implementarea în comunităţile din regiunile
dezavantajate/subdezvoltate ale României a unor noi proiecte care să se încadreze în cel puțin unul dintre următoarele domenii specifice: reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficare, furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă, iluminat public, transport public și planificare urbană. Programul are un buget de 18,2 mil. Lei şi se implementează până la finalul anului 2025.
• Programul Transport public ecologic – stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ (buget alocat 92 mil. Lei din Fondul pentru Mediu), pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
• Programul Casa Eficientă Energetic (buget alocat 429 mil. Lei din Fondul pentru
Mediu), pentru creșterea eficienței energetice în clădiri unifamiliale, prin reabilitarea
clădirilor unifamiliale prin izolarea pereților, a acoperișului, înlocuirea părților vitrate, beneficiari fiind persoane fizice.

 Susținerea exploatărilor offshore
Exercitarea calității de instituție emitentă de acte de autorizare, în conformitate cu prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.
• Finalizarea procedurii de aprobare a Proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea PROCEDURII PENTRU RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE DE
CĂTRE TITULARII DE ACORDURI PETROLIERE în baza Legii nr. 256/2018 privind
unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore;
• Colaborare interministerială în vederea modificării și completării Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
• Promovarea unui proiect de Ordonanță de Urgență privind asigurarea continuităţii alimentării cu gaze naturale către sistemele de distribuţie a gazelor naturale, în situaţia depletării zăcămintelor/încetarea/renunţarea la concesiunea petrolieră, suspendarea activității sondei petroliere;
• Identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea sistemelor de distribuție gaze naturale din România în vederea extinderii zonelor concesionate;
Modificarea și completarea Legii offshore nr.256/2018 în vederea demarării proiectului strategic de exploatare a gazelor din Marea Neagră pentru creșterea securității energetice, reducerea dependenței de gaze de import și asigurarea tranziției către energia curată.

• Redeventele din exploatarea gazelor din Marea Neagra vor fi folosite astfel:
– O treime pentru tranzitia verde (cofinantare pentru proiectele europene)
– O treime pentru extinderea retelelor de gaze naturale
– O treime pentru echilibrarea sistemului de pensii
Alte obiective specifice politicii economice și sectorului energetic

• Inițiativa Celor 3 Mări I3M – Continuarea dialogului cu beneficiarii proiectelor și cu EximBank (reprezentantul statului român în cadrul fondului de I3M) în ceea ce privește stadiul și lista actualizată a proiectelor din domeniul energetic pentru a fi promovate și finanțate din Fondul Inițiativei celor 3 Mări.

Alte Obiective în Domeniul Energiei – 2021-2024:
– Două proiecte de asistență tehnică cu ajutorul instrumentului TSI, lansat de către DG REFORM pentru domeniul energiei, respectiv asistență tehnică pentru monitorizarea și implementarea politicilor și măsurilor prevăzute în Planul Național Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 si asistență tehnică pentru monitorizarea și raportarea investițiilor finanțate din Fondul de Modernizare și asistență tehnică pentru elaborarea metodologiilor de implementare a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit.
– Elaborarea fișei de asistență tehnică transmisă către Comisia Europeană pentru
elaborarea planurilor teritoriale ale regiunii carbonifere, Valea Jiului, care trece prin
procesul de tranziție justă (în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, autoritatea care gestionează Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.).
– Demararea procesului de transpunere a Directivei 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică.
– Finalizarea și aprobarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și
Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC).
– Finalizarea și aprobarea Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva
anului 2050.

 Scheme de ajutor în domeniul energiei
A. Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
B. Schema de ajutor de stat/de minimis prevăzută în scopul finanțării proiectelor inovatoare în domeniul eficienței energetice, prin valorificarea Fondului specializat pentru investiţii în eficienţa energetică
• Schema de ajutor pentru creșterea competitivității industriei prin exceptarea de la plata certificatelor verzi:
➢ Continuarea Schemei de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, instituită prin HG nr. 495/2014, cu modificările și completările ulterioare;
Impact: aproximativ 70 de companii, beneficiari ai schemei de ajutor de stat, creșterea competitivității industriilor cu risc de relocare în afara UE, menținerea a aproximativ 300 mii locuri de muncă directe și indirecte,
Alocare financiară: 75 milioane euro/an;
• Schema de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice. Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră

➢ Continuarea implementării și armonizarea la contextul legislativ european a Schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite  României la nivelul UE, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.
Impact: aproximativ 40 de companii, beneficiari ai schemei de ajutor de stat; creșterea competitivității industriilor impactate, mari consumatori de energie (din sectoare precum metalurgie, chimie, celuloză și hârtie, fire și fibre sintetice etc); aproximativ 200 mii locuri de muncă directe și indirecte, menținute.
Alocare financiară: de 290 milioane de Euro pentru perioada 2019-2021.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022