Update articol:

Proiect de HG: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va fi desemnat autoritate competentă pentru gestionarea riscurilor în sectorul energiei electrice

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va fi desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului.

Proiectul de act normativ are ca obiectiv:

– desemnarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ca autoritate competentă pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică;

– exercitarea eficientă a drepturilor și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor specifice în scopul îndeplinirii de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a atribuțiilor referitoare la securitatea aprovizionării cu energie electrică.

Astfel, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va exercita atribuțiile autorității competente prin direcția de specialitate din cadrul Departamentului pentru Energie.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, domeniul energetic şi al resurselor energetice, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, în domeniul turismului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

În prezent organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2020.

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, art. 3 pct. 35, Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este minister de resort cu atribuții specifice în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale.

Conform art. 3, alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE, ”Cât mai curând posibil și în orice caz până la 5 ianuarie 2020, fiecare stat membru desemnează o autoritate națională guvernamentală sau de reglementare în calitate de autoritate competentă. Autoritățile competente sunt responsabile de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de prezentul regulament și cooperează între ele în vederea îndeplinirii acestor sarcini”.

Având în vedere depășirea termenului impus de regulament, neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la declanșarea unei proceduri de infrigement împotriva României, cu toate consecințele ce decurg din acest proces, fapt ce conduce la necesitatea desemnării autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE.

 

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza