Update articol:

Propunerea Directoratului OMV Petrom privind distribuirea unui dividend brut de 0,0310 lei/acțiune a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere

Propunerea Directoratului OMV Petrom privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019, aceeași cu cea anunțată în 6 februarie 2020, respectiv un dividend brut de 0,0310 lei/acțiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere în 17 martie 2020 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în dată de 27 aprilie 2020.

Dată de Înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende este 14 mai 2020“Ex-Date” propusă este 13 mai 2020, în timp ce Data Plății propusă este 5 iunie 2020.

Directoratul OMV Petrom S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2020 (prima convocare), având următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de
Supraveghere aferente anului financiar 2019.

2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2019.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2020.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.
7. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.
8. Numirea auditorului financiar al Societăţii, stabilirea duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.

9. Aprobarea datei de 14 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 13 mai 2020 ca Ex-Date.
10. Aprobarea datei de 5 iunie 2020 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2019.

  

BVBStiri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (18/10/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 11-15 octombrie 2021

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 18 si 19 Octombrie 2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/10/2021)

Incheiere act aditional la contractul cu Arobs Transilvania Software SA

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 09:45 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera