Update articol:

Punct de vedere din Consiliul  Economic și Social: Proiectul de lege privind tehnologia 5G nu reglementează calea de urmat și termene în cazul în care producătorul nu obține la timp autorizarea CSAT

proiect lege 5g

ADVERTORIAL

Membrii Consiliului Economic și Social (CES) au avut puncte de vedere diferite cu privire la avizarea proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G. Astfel, doi 2 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ, 2 reprezentanți ai părții patronale, reprezentanții părții sindicale și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ, 3 reprezentanți ai părții patronale s-au abținut de la vot.

Cei care au votat pentru avizul Nefavorabil au motivat: “- proiectul de lege nu face referire și la impactul asupra sănătății oamenilor. Academia Română a publicat în data de 27 august 2020 un comunicat prin care susține că ‘’stațiile 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generațiilor deja în funcțiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiații milimetrice de înaltă frecvență (30-300 GHz), cu imens potențial de risc, pe termen mediu, asupra vieții”. Comunicatul a fost elaborat de membri ai Secției de științe medicale din Academia Română, coordonați de președintele secției, acad. Victor Voicu, materialul fiind redactat pe baza unei ample documentări realizate de acesta și de colaboratorii săi, având ca fundament științific bibliografia internațională în domeniul medical din ultimii doi ani;

  • este preferabilă implicarea Parlamentului, astfel încât să se asigure o continuitate în ceea ce privește deciziile ulterioare, dat fiind mandatul potențial limitat al executivului;
  • proiectul de act normativ nu pune accent pe eficiență economică, favorabilă cetățeanului român;
  • în cadrul statelor UE și UK s-au emis opinii oficiale privind echilibrul dintre accesul la cea mai bună și eficientă tehnologie și cel mai bun preț si, în paralel, protejarea unor paliere de securitate națională;
  • este preferabil ca locul de instalare a antenelor 5 G să fie decis după obținerea acordului tuturor celor aflați pe o rază de 500m în jurul punctului de amplasare a acestora;
  • se impune ca înainte de adoptarea proiectului de act normativ, acestă să fie modificat astfel încât să răspundă tuturor observațiilor transmise de Ministerul Justiției;
  • proiectul de Lege nu este însoțit de un studiu complet asupra nivelului de risc privind sănătatea populației și eventuale măsuri care ar trebui impuse în aceste condiții celor care implementează rețelele 5G;
  • întregul proiect de lege se concentrează pe identificarea producătorilor de echipamente eligibili, mai degrabă decât pe abordarea și identificarea riscurilor de securitate independente de producătorul de echipamente, abordare susținută la nivelul UE. Instrumentele UE cu privire la securitatea cibernetică a rețelelor 5G pun accentul pe măsurile tehnice ce ar trebui să fie reglementate și implementate pentru a atinge nivelul de securitate dorit;
  • impunerea unor măsuri necesare pentru a asigura securitatea rețelelor și serviciilor trebuie să includă, pe lângă măsurile strategice, și o serie de măsuri tehnice relevante ce reprezintă un apanaj al autorităților naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice;
  • proiectul de act normativ nu reglementează calea de urmat și termene în cazul în care producătorul nu obține, în perioada menționată în proiect, răspunsul de la CSAT pentru cererea sa de autorizare, creând potențialul unor interpretări contradictorii.”

Proiectul de lege prevede că producătorii de tehnologii, echipamente și programe software destinate utilizării în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G vor fi autorizaţi de premierul României, după avizul CSAT.

Ministerul Justiţiei a avizat, recent, favorabil, proiectul de lege privind tehnologia 5G din punct de vedere vedere constituțional și legislativ, dar a avut unele observaţii și a transmis că nu își asumă responsabilitatea pentru elaborarea proiectului și pentru corectitudinea datelor.

Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri şi Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament au avizat favorabil proiectul.

Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate, Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă, Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură şi-au declinat competenţele.

Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială şi Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente au transmis puncte de vedere.

Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile a acordat aviz nefavorabil proiectului, iar Comisia pentru administrație publică și ordine publică a dat aviz favorabil.

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (19/10/2021)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

ROMCAB SA (MCAB) (19/10/2021)

Confirmare Plan de Reorganizare actionar majoritar

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (19/10/2021)

Hotarari AGA O & E din 19 octombrie 2021