Update articol:

RCS&RDS vrea să refinanțeze mai multe datorii, printr-o ofertă de obligațiuni garantate de 800 de milioane de euro

Digi Communications a anunțat că RCS&RDS a lansat astăzi o ofertă de obligațiuni senioare garantate în valoare de 800 milioane Euro, în două tranșe, cu scadența în 2025 și 2028, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București

Obligațiunile vor avea o valoare nominală de 100.000 Euro fiecare. Obligațiunile vor fi garantate de garantate  în rang senior de către Societate, DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („DIGI Ungaria”), Invitel Távközlési Zrt („Invitel”) și Digi Spain Telecom, S.L.U. („DIGI Spania”).

Potrivit anunțului, veniturile brute rezultate ca urmare a desfășurării Ofertei vor fi utilizate: (a) pentru replata anticipată a sumei aferente principalului Obligațiunilor 2023, în sumă de 550 milioane Euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane Euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplătită, către deținătorii Obligațiunilor 2023; (b) pentru rambursarea anticipată și/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane Euro (calculată la cursul de schimb RON/Euro afișat de Banca Națională a României pentru data de 23 ianuarie 2020), reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 și la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Société Générale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., în calitate de aranjori principali; (c) pentru rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane Euro (calculată la cursul de schimb RON/Euro afișat de Banca Națională a României și/sau la cursul de schimb HUF/Euro afișat de Banca Centrală a Ungariei pentru data de 23 ianuarie 2020, după caz), reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), încheiat între RCS&RDS și DIGI Ungaria, în calitate de împrumutați, Societatea, în calitate de garant, Citibank N.A., London Branch și ING Bank N.V., în calitate de aranjori principali mandatați, ING Bank N.V., în calitate de agent al facilității de credit, precum și alte instituții financiare, în calitate de creditori; (d) pentru plata de costuri, cheltuieli și taxe/comisioane în legătură cu Refinanțarea (care includ onorariul Pagina 3 din 5 datorat Coordonatorului Global (Global Coordinator) și Deținătorului Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) și Deținătorilor Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner), costuri și onorarii juridice și contabile, precum și alte costuri ale tranzacției); și (iv) pentru scopuri corporative generale (care pot include achiziții).

Obligațiunile vor fi oferite doar „investitorilor instituționali calificați”.

Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de Coordonator Global (Global Coordinator) și Deținător Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu Oferta. ING Bank N.V., London Branch și UniCredit Bank AG vor avea rolul de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu Oferta.

RCS&RDS a înaintat către Irish Stock Exchange plc (tranzacționată drept Euronext Dublin) solicitarea privind admiterea Obligațiunilor pe Lista Oficială și tranzacționarea acestora pe piața reglementată operate de aceasta, care este o piață reglementată în înțelesul Directivei 2014/65/UE.