Update articol:

SGG a cerut Transelectrica clarificări și modificarea materialelor pentru AGA din 22 iunie

Transelectrica

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a cerut Transelectrica (TEL) clarificări și modificarea materialelor pentru AGA din 22 iunie, arată un raport al companiei, transmis Bursei de Valori București.

Raportul arată: “Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor cu privire la faptul că în data de 02-06-2021 a înregistrat adresa acționarului majoritar (reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului), având ca subiect clarificări și totodată, solicitări de modificare a materialelor aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei convocate pentru data de 22.06.2021 (prima convocare) – 23.06.2021 (a doua convocare), respectiv:
 de a înainta situațiile financiare refăcute corespunzător cu reîntregirea profitului astfel încât provizionul diminuat de la participarea salariaților la profit să se regăsească în profit și implicit în dividendele cuvenite acționarilor.

Luând în considerare cadrul legal și statutar, respectiv: art.14 alin.(1) lit.a) și b) din Actul constitutiv, „Adunarea generală ordinară are următoarele obligații și atribuţii:
a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor
prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de auditorul financiar;
b) aprobă repartizarea profitului şi fixează dividendul;(…)” în aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Compania va transmite și va pune la dispoziția tuturor acționarilor, în cel mai scurt timp posibil, până la sfârșitul zilei de astăzi 3 iunie 2021, materialele de şedinţă, întocmite în concordanţă cu solicitarea acţionarului majoritar, aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 22/23.06.2021, respectiv:

1. Situații financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exerciţiul
financiar al anului 2020;
2. Situaţii financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exerciţiul
financiar al anului 2020;
3. Propunere de repartizare a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020;
4. Propunere de distribuire de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020;
5. Documente suplimentare emise de către auditorul extern, BDO Audit SRL, în
condițiile în care acestea vor fi primite de către Companie;
6. Dovada luării la cunoștință de către Consiliul de Supraveghere a situațiilor
financiare pe care urmează să le punem la dispoziţie”.

Recent,  Transelectrica (TEL) a convoacat, din nou, acționarii, pe 22 iunie, pentru aprobarea situațiilor financiare și distribuirea de dividende.

Compania propune aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune și aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune.

Statul român, prin Secretariarul General al Guvernului, a votat în luna aprilie împotriva aprobării situaţiilor financiare separate ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2020, și împotriva aprobării situaţiilor financiare consolidate.

De asemenea, atunci, SGG  nu a aprobat repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei și nici distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune.

La finalul lunii mai,  Transelectrica a anunțat că statul i-a cerut distribuirea a 90% din profitul pe 2020, după un anunț similar al Transgaz, de săptămâna trecută.

BVBStiri BVB

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (23/06/2021)

Initiere procedura de selectie auditor financiar

COMCM SA CONSTANTA (CMCM) (23/06/2021)

Decizia ASF nr. 800/22.06.2021

WTI LIGHT SWEET TURBO SHORT 1/70/68 (EBWTITS37) (23/06/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 24 si 25 Iunie 2021