Update articol:

Și Transelectrica anunță că statul i-a cerut distribuirea a 90% din profit

transelectrica

Transelectrica anunță că statul i-a cerut distribuirea a 90% din profitul pe 2020, după un anunț similar al Transgaz, de săptămâna trecută.

Compania arată într-un raport transmis Bursei de Valori București:  “Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor cu privire la faptul că în data de 28-05-2021 a înregistrat adresa acționarului majoritar (reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului), având ca subiect Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.”

Transelectrica a convocat, din nou, acționarii, pe 22 iunie, pentru aprobarea situațiilor financiare și distribuirea de dividende.

Compania propune aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune și aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune. Conducerea Transelectrica a anunțat că vrea să repartizeze, din profitul net contabil de anul trecut, dividendele cuvenite acţionarilor în valoare de 39.143.878 lei.

Statul român, prin Secretariarul General al Guvernului, a votat în luna aprilie împotriva aprobării situaţiilor financiare separate ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2020, și împotriva aprobării situaţiilor financiare consolidate.

Compania a întregistrat un profit al exercițiului 2020 de 113,69 milioane lei, în urcare cu 18,3% față de 2019, potrivit unui raport recent.

Recent,  Secretariarul General al Guvernului (SGG) a informat Transgaz (TGN) că statul dorește distribuirea a 90% din profiturile companiilor sale.

La AGA din 27 aprilie, actionarii Transgaz au aprobat dividendul brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei/acțiune, aferent anului financiar 2020.

Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2/04.03.2020 este de 50%.

SGG a informat Transgaz că statul dorește distribuirea a 90% din profiturile companiilor sale

Transelectrica convoacă, din nou, acționarii pentru aprobarea situațiilor financiare și distribuirea de dividende

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)