Update articol:

SIF Banat Crișana propune acționarilor un dividend de 0,052 lei sau un program de răscumpărare

Consiliul de administrație SIF Banat Crișana (SIF1) propune acționarilor, pentru AGA de bilanț din 22 aprilie două variante de repartizare a profitului net realizat în anul 2018, respectiv un dividend de 0,052 lei sau un program de răscumpărare, potrivit unui raport transmis BVB.

Variantele sunt: ”

Varianta I: Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018, în sumă de 77.186.227 lei, pe următoarele destinații: – Dividende 26.903.295,54 lei, reprezentând 0,052 lei brut pentru o acțiune Aprobarea datei de 11 octombrie 2019 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net. – Alte rezerve 50.282.931,46 lei

În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 22 (23) aprilie 2019 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 1 al ordinii de zi a acestei adunări.

Varianta II: Aprobarea repartizării întregului profit net al exercițiului financiar 2018, în sumă de 77.186.227 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni. Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 15.000.000 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate. Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale: – Prețul minim per acțiune: 0,1 lei – Prețul maxim per acțiune: 4,38 lei – Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 22 (23) aprilie 2019 rezoluția de la punctul 1 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).”

SIF Banat Crișana a propus în ultimii ani dividende zero și derularea de programe de răscumpărare, variantă care a fost agreată de acționari.

SIF1 a anunțat că profitul net preliminar al exercițiului financiar 2018 este de 77,2 mil. lei, în creștere cu 11% față de rezultatul anului precedent, în principal ca efect al majorării volumului veniturilor din dividende.

Astfel, veniturile din dividende, dobânzi și alte venituri preliminare la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 114,9 mil. lei, cu 35,3% peste cele realizate în anul 2017. Creșterea volumului acestora se datorează în principal majorării volumului dividendelor încasate de la participațiile bancare ale Societății. Câștigul din investiții în exercițiul financiar 2018 a fost afectat negativ de evoluția nefavorabilă a plasamentelor recunoscute la valoare justă prin profit și pierdere, conform prevederilor IFRS 9.

BVB | Știri BVB

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (06/07/2022)

KMGI Informare de presa 06 iulie 20022

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/07/2022)

Semnare acord cumparare proiect fotovoltaic - Vulturu

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (06/07/2022)

Convocare AGAE din 19(22) august 2022

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (06/07/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

WTI Light Sweet TURBO LONG 1.0/99.35/102.35 (EBWTITL75) (06/07/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 06 si 07 Iulie 2022