Update articol:

SIF Moldova propune distribuirea a 46% din profitul anului 2019 și eliminarea pragului de deținere de 5%

SIF Moldova (SIF2) a convocat acționarii pe 27 aprilie pentru a decide distribuirea profitului pe anul trecut, dar și eliminarea pragului de deținere de 5%, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, conducerea companiei propune aprobarea dividendului brut de 0,06 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2020 si oferirea posibilitatii subscrierii in cadrul unei oferte publice de cumparare. Fondul de dividende reprezinta 46% din profitul anului 2019. Data plații dividendelor este 11 iunie 2020 și este anterioară ofertei publice de cumparare, ceea ce este in beneficiul actionarilor, care, vor putea să primească dividende dar și să-și fructifice acțiunile in oferta de cumpărare, conform convocatorului.

In acord cu Politica de remunerare a actionarilor SIF Moldova, Consiliul de Administratie, intentioneaza remunerarea actionarilor atat prin acordarea de dividende in numerar, cat si prin derularea de programe de rascumparare prin Oferte Publice de Cumparare (OPC). Se apreciaza ca mixul de politici ce include alocarea de dividende si posiblitatea de a subscrie in cadrul unor OPC ofera un randament superior celui oferit in cazul distributiei clasice de dividende, remunerand capitalul investit la un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare, arata SIF Moldova.

Tot la AGA, acționarii vor decide și aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF Moldova SA, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dar și aprobarea reducerii capitalului social al SIF Moldova SA cu suma de 1.270.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 12.700.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 3 din 18.04.2019. 

Totdată, compania propune aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 20.800.000 actiuni (2,0755% din capitalul social), din care maxim 11.000.000 acţiuni (1,0976% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 9.800.000 actiuni (0,9779% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (10/07/2020)

Renuntarea domnului Iulian Robert Tudorache la mandatul de Administrator

SOCEP S.A. (SOCP) (10/07/2020)

Decizie ASF nr.817/08.07.2020 de aprobare a documentului de fuziune

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. (EFO) (10/07/2020)

Convocare AGA O & E 11/12.08.2020_versiunea in limba engleza

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (10/07/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017