Update articol:

SIF Oltenia propune repartizarea a 42% din profitul pe 2019 către acționari, respectiv un randament al dividendului de 4,7%

SIF Oltenia (SIF5) propune repartizarea a 42% din profitul pe 2019 către acționari, potrivit convocatorului AGA pentru 28 aprilie.

Pe ordinea de zi se găsește aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații:

“a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).

Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.”

Activele SIF Oltenia, la data de 31.12.2019 (conform Regulamentului ASF nr. 9/2014), aveau o valoare de 2.389.209.825 lei, în creștere cu 20,51% comparativ cu 31.12.2018 (1.982.611.377 lei), în condițiile achitării sumei de 59.628.015 lei, dividende aferente excrcitiului financiar al anului 2018, potrivit datelor transmise BVB.

BVB | Știri BVB