Update articol:

Transelectrica convoacă acţionarii pentru declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere (vezi Profilul Personalizat al Membrilor Consiliului de Supraveghere)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, având în
vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 31.07.2020, cu următoarele puncte:

-Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;
– Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;
– Aprobarea profilului candidaţilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Vezi aici Profilul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.: Solicitare de introducere noi puncte pe ordinea de zi AGOA din 31 iulie 2020_site

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 31.07.2020, va fi următoarea ORDINE DE ZI:
1. Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
2. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;
3. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;
4. Aprobarea profilului candidaţilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.