Update articol:

Transelectrica va distribui dividendele pentru anul 2022; valoarea este de 0,71 lei/acţiune

Adunarea Generală a Acţionarilor companiei Transelectrica a aprobat acordarea unui dividend brut pe acţiune de 0,71 lei din profitul înregistrat la 31 decembrie 2022, potrivit unui raport al companiei, remis joi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

“Pentru situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2022, repartizarea profitului la CNTEE Transelectrica SA se efectuează în conformitate cu legislaţia aplicabilă companiilor naţionale cu capital majoritar de stat. În aceste condiţii, potrivit propunerii de repartizare pe destinaţii legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2022, valoarea totală a dividendelor pentru anul 2022 ce vor fi alocate acţionarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice şi fizice, rezidente şi nerezidente, este de 52.045.231 lei”, se spune în document, potrivit Agerpres.

Numărul de acţiuni aferent capitalului social subscris şi vărsat este 73.303.142, iar valoarea dividendului brut pe acţiune aferent profitului anului 2022 este de 0,71 lei.

“Menţionăm că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat de către Transelectrica”, se mai arată în raport.

Compania va efectua plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta, precum şi al participanţilor la sistemul acestora.

Acţionarii care primesc dividende pentru anul 2022 sunt cei înregistraţi în evidenţele Depozitarul Central corespunzător datei de înregistrare propusă a fi 07.06.2023, ex-date 06.06.2023.

Termenul de la care va începe plata dividendelor este 27 iunie 2023.

BVB | Știri BVB

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. (SIF4) (18/07/2024)

Inregistrare reprezentanti permanenti al Longshield Investment Group SA

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (18/07/2024)

Neintrunire cvorum AGA O & E 18.07.2024

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (18/07/2024)

Demersuri vanzare pachet de actiuni detinut la Complex Hotelier Dambovita S.A.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/07/2024)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)