Update articol:

Un nou Directorat la Transelectrica (surse) – actualizare comunicat oficial

Actualizare 

Eveniment important de raportat: Schimbări în componența organelor de conducere

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii că, în conformitate cu atribuțiile sale potrivit prevederilor statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis, în ședința din data de 25 iunie 2021, următoarele:
-revocarea membrilor Directoratului cu data de 25.06.2021, respectiv: Cătălin NIȚU,
Ovidiu ANGHEL, Corneliu-Bogdan MARCU, Andreea-Mihaela MIU, și Marius-Viorel
STANCIU, ca urmare a constatării încălcării prevederilor legale și statutare aplicabile
funcționării Directoratului ce a avut drept consecință lipsirea de caracterul deliberativ care este esențial pentru activitatea și deciziile Directoratului, astfel cum este reglementat de prevederile legale și statutare și așteptat de către acționarii Companiei, efectele negative potențiale ale unei astfel de conduite manifestându-se în concret cu prilejul respingerii situațiilor financiare la 31.12.2020, respingerii propunerii de repartizare a profitului la31.12.2020, precum și revocării de către Adunarea generală a acționarilor în data de 22.06.2021 a membrilor Consiliului de Supraveghere;
-desemnarea pentru un mandat cu o durata de 4 luni, începând cu data de 25.06.2021, în calitatea de membri provizorii ai Directoratului, în temeiul și condițiile art. 642 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, a următorilor:
 Bogdan TONCESCU,
 Ionuț-Bogdan GRECIA,
 Adrian MORARU,
 Cătălin-Constantin NADOLU și
 Marius-Viorel STANCIU;
Numirea membrilor provizorii ai Directoratului, respectiv Bogdan TONCESCU, IonuțBogdan GRECIA și Adrian MORARU a devenit efectivă la data prezentului Raport curent, ca urmare a acceptării mandatului. Numirea lui Cătălin-Constantin NADOLU și a lui Marius-Viorel STANCIU va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.
-alegerea ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, a domnului Bogdan TONCESCU, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA;
-numirea în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere a
domnului Victor Florin DUMITRIU, în conformitate cu prevederile art. 153^7 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.18 alin.(6) din Actul Constitutiv, durata mandatului este până la data de 22.10.2021, dar nu mai târziu de data numirii unui membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor.
Totodată, Consiliul a solicitat Directoratului convocarea Adunării generale a acționarilor pentru numirea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

………….

Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a numit astăzi un nou Directorat, potrivit surselor noastre.

Astfel, președintele noului Directorat este Bogdan Toncescu, ceilalți membri ai  Directoratului fiind: Marius Stanciu (care era și în vechiul Directorat), Bogdan Grecia, Cătălin Nadolu și Adrian Moraru.

Potrivit surselor noastre, Consiliul de Supraveghere a constatat “încălcarea de către membrii Directoratului a prevederilor Art. 153 (20) alin 1 -4 și Art 153 din Legea societăților comerciale nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Art 24 alin 2-5 din Actul constitutiv al companiei, precum și ale art 6, alin 2 și art 13, alin 1 și 2 din Regulile interne ale Directoratului, aprobate prin Decizia nr 44/2020. Încălcarea prevederilor legale și statutare anterior precizate a avut drept consecință lipsirea de caracterul deliberativ care este esențial pentru activitatea și deciziile Directoratului, astfel cum este reglementat de prevederile legale și statutare și așteptat de către acționarii companiei, efectele negative potențiale ale unei astfel de conduite manifestându-se în concret cu prilejul respingerii situațiilor financiare la 31.12.2020, respingerii propunerii de repartizare a profitului la 31.12.2020, precum și revocării de către AGA în data de 22.06.2021 a membrilor Consiliului de Supraveghere”.

Membrii Directoratului care au fost înlocuiți sunt: Cătălin Nițu, președinte Directorat, Andreea Mihaela Miu, Corneliu Bogdan Marcu și Ovidiu Anghel.

Recent, acţionarii Transelectrica au aprobat – cu 80,84487% din totalul numărului de voturi exprimate valabil – revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv: Adrian GOICEA, Luiza POPESCU, Jean – Valentin COMĂNESCU, Oleg BURLACU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela POPESCU, Ciprian Constantin DUMITRU.

Acţionarii TEL au aprobat numirea doamnei Dogaru – Tulica Adina – Loredana în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu dată de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Morariu Marius Vasile a fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu dată de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Năstasă Claudiu Constantin a fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Blajan Adrian Nicolae a fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu dată de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

 

Consiliul de Supraveghere de la Transelectrica, ales pe patru ani, a fost revocat; au fost numiţi 5 membri, în loc de 7, pe patru luni

 

Adrian Goicea: Nu ni s-a dat o motivaţie pentru care am fost revocaţi din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica     

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/09/2022)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ADIDAS TURBO SHORT 0.10/210/200 (EBADSTS12) (30/09/2022)

Reluare tranzactionare - ora 10:35 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (30/09/2022)

Aprobare BNR modificari in conducerea bancii