Update articol:

Uniunea piețelor de capital: acord politic privind o distribuție transfrontalieră mai simplă și mai rapidă a fondurilor de investiții

Președinția română a Consiliului și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord preliminar privind un pachet de măsuri menite să elimine barierele actuale din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții. Acordul va fi acum transmis reprezentanților permanenți la UE, spre aprobare, potrivit Ministerului Finanţelor.

Acordul consolidează actualul cadru de reglementare aplicabil fondurilor de investiții, bazat în principal pe Directiva privind OPCVM și pe Directiva privind AFIA, completate de patru acte legislative specifice fondurilor (fondurile europene cu capital de risc, fondurile europene de antreprenoriat social, fondurile europene de investiții pe termen lung și fondurile de piață monetară). Normele care reglementează fondurile de investiții din UE permit administratorilor de fonduri să distribuie și, cu unele excepții, să își gestioneze fondurile în întreaga UE, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a investitorilor.

Deși fondurile de investiții din UE au înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani, piața fondurilor de investiții din UE este în continuare organizată în cea mai mare parte ca o piață națională: 70 % din totalul activelor administrate sunt deținute de fonduri de investiții înregistrate în vederea efectuării de operațiuni de vânzare doar pe piața lor internă. Numai 37 % din OPCVM-uri și aproximativ 3 % din FIA sunt înregistrate în vederea efectuării de operațiuni de vânzare în mai mult de trei state membre.

Noile norme asupra cărora s-a convenit astăzi vor facilita distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții prin eliminarea barierelor actuale în materie de reglementare și prin diminuarea costurilor asociate distribuției transfrontaliere, susţine Ministerul Finanţelor .

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat: Mă bucur că Preşedinţia Română a Consiliului Uniunii Europene a reuşit astăzi încheierea primului acord politic legat de construcţia Uniunii Pieţelor de Capital. Noile reguli agreate vor facilita o mai simplă şi mai rapidă distribuţie transfrontalieră a fondurilor de investiţii , prin eliminarea cerinţelor împovărătoare şi prin armonizarea regulilor naţionale în domeniu.

Textul va fi  transmis reprezentanților permanenți la UE, spre aprobare. Apoi va fi revizuit de către experții juriști-lingviști. Parlamentul și Consiliul vor fi invitate să adopte în primă lectură regulamentul propus.

Uniunea piețelor de capital

Uniunea piețelor de capital – clip explicativ

Uniunea piețelor de capital este o inițiativă a UE care urmărește extinderea și consolidarea integrării piețelor de capital din cele 28 de state membre ale UE.

Uniunea piețelor de capital urmărește:

  • să pună la dispoziție noi surse de finanțare pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
  • să reducă costul mobilizării de capital
  • să crească numărul de opțiuni pentru deponenți în întreaga UE
  • să faciliteze investițiile transfrontaliere și să atragă mai multe investiții străine în UE
  • să acorde sprijin proiectelor pe termen lung
  • să confere sistemului financiar al UE mai multă stabilitate, reziliență și competitivitate

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a propus un plan de acțiune care cuprinde o serie de etape în urma cărora consolidarea progresivă a uniunii piețelor de capital să fie finalizată până în 2019.

Majoritatea acțiunilor se axează pe trecerea intermedierii financiare către piețele de capital și pe înlăturarea obstacolelor care stau în calea investițiilor transfrontaliere.

Planul de acțiune cuprinde o serie de instrumente, de la acte juridice ale UE la sprijin pentru inițiativele conduse de industria de profil.

Proiectul sprijină și completează inițiativa numită „Planul de investiții pentru Europa”, menită să stimuleze investițiile în UE.

 

BVBStiri BVB