Update articol:

Vreau să investesc în fonduri. De unde încep? – vezi documentele necesare și comisioanele celor mai mari manageri de fonduri

comisioanele celor mai mari manageri de fonduri și documentele necesare Documentele necesare și comisioanele celor mai mari manageri de fonduri

Tot mai mulți oameni se gândesc la alternative de investiție la depozitele bancare, remunerate slab, pe fondul dobânzilor scăzute. Astăzi, vă prezentăm documentele necesare și comisioanele celor mai mari manageri de fonduri. Acestia au răspuns, anterior, întrebărilor Financial Intelligence, si despre primii pași către investițiile în fonduri.

Răspunsurile au fost date de oficialii Erste Asset Management, Alexandru Cristescu, Sales and Marketing Director, Raiffeisen Asset Management, Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, Aurel Bernat, CEO BT Asset Management, Milan Prușan, Managing Director NN Investment Partners, Adrian Anghel, Deputy CEO OTP Asset Management, Horia Gustă, CEO Certinvest, Adrian Danciu, director general SAI Broker. Aceste companii au o cotă de piață cumulată de 52,3%, potrivit datelor AAF la finalul lui 2020, în condițiile în care SIFurile și Fondul Proprietatea cumulează 45,1%.

***

Am decis să investesc în fonduri. Care sunt documentele necesare investiției în fonduri? Se depun online? Care sunt comisioanele?

ERSTE Asset Management: Prima tranzacție în fondurile administrate de SAI Erste Asset Management SA se poate realiza la orice sucursală BCR din țară sau la sediul SAI Erste Asset Management SA, în baza documentelor de identificare. Pentru subscrierile ulterioare în același fond este suficient să se vireze banii în contul fondului respectiv, iar societatea de administrare va emite titlurile de participare aferente sumei transferate. 

În general, indiferent de administrator, un fond mutual are 4 categorii generale de comisioane: subscriere, rascumpare, performanță și comisioanele curente.

În cazul fondurilor Erste Asset Management comisioanele de rascumpare și cele de performanță sunt 0%. Comisioanele curente (care includ administrarea) și cele de subscriere diferă de la fond la fond, în general mai mici pentru fondurile de obligațiuni și mai mari pentru cele de acțiuni (unde și potențialul de câștig este mai mare).

Detalii complete despre costurile asociate fiecărui fond pot fi găsite în Documentul cu Informații Cheie destinat Investitorilor, la capitolul „Cheltuielile fondurilor” sau în prospectul de emisiune – capitolul „Comisioane și cheltuieli”. Aceste documente sunt disponibile online, pe www.erste-am.ro, în orice sucursala BCR și la sediul EAM.

 Test de oportunitate

Alexandru Cristescu, Raiffeisen Asset Management: Pentru accesarea fondurilor mutuale de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management este necesară semnarea unui contract de intermediere și completarea unui scurt chestionar, care testează experiență și cunoștințele investitorului (test de oportunitate). Aceste documente pot fi semnate în orice agenție Raiffeisen Bank, iar în viitorul apropiat vor fi disponibile și online.

Totodată, este necesară deținerea a cel puțin unui cont curent activ, deschis la Raiffeisen Bank.

În general, comisioanele aplicate în cazul fondurilor mutuale de investiții pot fi împărțite în două categorii: comisioane de tranzacționare (aplicate doar la subscriere sau la răscumpărare) și comisioane recurente (cum ar fi comisionul de administrare).

Comisioanele de subscriere aplicate în cazul fondurilor administrate de Raiffeisen Asset Management variază de la un fond la altul, între 0% și 1% pe tranzacție. În prezent, nu percepem comisioane de răscumpărare, pentru niciunul din fondurile aflate în oferta noastră.

În ceea ce privește comisioanele recurente, acestea se aplică la valoarea soldului aflat în administrarea noastră și variază de la un fond la altul, între 0.4% și 1.60% pe an. Aceste comisioane sunt incluse în prețul zilnic al unei unități de fond, astfel încât performanță fondurilor, afișată pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, este netă.

Toate aceste costuri sunt transparente și sunt puse la dispoziția investitorilor noștri pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în toate formularele de subscriere/răscumpărare și printr-un raport anual ce conține costurile efective suportate de un client.

Mihai Purcărea, BRD Asset Management: Procesul de achiziție este relativ simplu: se poate cumpăra în orice agenție BRD sau prin platforma de internet banking MyBRD Net.

Comisioanele de administrare diferă în funcție de fondul ales și pot varia între 0.24% și 1.8% comision anual și se percepe din valoarea unității de fond. Fondurile administrate de noi nu percep comisioane de cumpărare sau răscumpărare.

România este printre puținele țări europene unde achiziția de fonduri este în general gratuită

Aurel Bernat, BT Asset Management: Conturile de investiție se deschid pe baza Cărții de Identitate sau a Pașaportului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele legale ale companiei în cazul persoanelor juridice. Având în vedere cerințele privind identificarea investitorilor, deschiderea de cont de investiție se realizează fizic în sediile bancare, urmând ca orice operațiune ulterioară să poată fi realizată inclusiv pe căi electronice. Avem planuri de viitor pentru introducerea deschiderii de conturi de investiție integral on-line.

Din punctul de vedere al achiziției de fonduri de investiții, România este printre puținele țări europene unde acest lucru este în general gratuit. Vorbind de BT Asset Management SAI spre exemplu, investițiile în oricare dintre fondurile noastre sunt gratuite. Fiecare fond de investiții funcționează pe baza unui comision de administrare, care poate varia între puțin peste 0%/an până la un nivel cuprins între 2-3%/an în funcție de fondul ales. Fondurile de venit fix (obligațiuni, titluri de stat) au comisioane de administrare modice, cele de acțiuni situându-se în plajă superioară a intervalului dat anterior. Unele fonduri pot avea comisioane de retragere anticipată, cu alte cuvinte este bine să gândim pe termen lung, în general peste 1 an de la dată investiției, încât să nu plătim comisioane de retragere. Toți administratorii avem obligația enunțării comisioanelor într-un mod transparent la momentul investiției, așadar informația este nu doar publică, ci și foarte bine evidențiată.

Fondurile cu plasamente în zona titlurilor de stat și a obligațiunilor corporative au comisione totale de admistrare mai reduse

Milan Prușan, NN Investment Partners: Investiția în fondurile administrate de NN Investment Partners, strategii ce acoperă o paletă largă din perspectiva nivelului de risc abordat, se poate face în orice sucursală ING Bank din România , cât și prin intermediul platformei ING HomeBank , documentația necesară investiției fiind una foarte clară și eficient prezentată la momentul subscrierii. Operațiunile cu unități de fond au la bază un cont curent denominat în RON , EUR sau USD , din care sumele vor fi alocate către un portofoliu de fonduri de investiții. Achiziția unităților de fond se realizează în urmă agrearii unor materiale foarte facil de parcurs, chiar și de clienții fără o experiență extinsă în lumea investițiilor. Ulterior subscrierii, orice operațiune  sau informare cu privire la noul portofoliu de fonduri mutuale este a îndemână clienților în orice moment.

Investiția în fonduri mutuale implică o serie de comisioane ce sunt foarte transparent prezentate, inclusiv la nivel informativ, înainte de momentul subscrierii efective. Clienții care aleg să investească în fonduri mutuale administrare de NN Investment Partners beneficiază de comision 0 pentru subscreiere și răscumpărare, element cuprins în documentația de subscriere oferită de ING Bank România. Singurul comision plătit este costul total de administrare a investiției, acesta fiind inclus în prețul calculat zilnic pentru fiecare fond mutual administrat, și variază în funcție de fiecare strategie în parte. Astfel, fondurile cu plasamente în zona titlurilor de stat și a obligațiunilor corporative au comisione totale de admistrare mai reduse , în cazul nostru plecând de la 0,92 % pe an, iar comisionul de administrare pentru fondurile de investiții în acțiuni ajunge până la 2,9 % pe an, în funcție de alocarea sectorială sau geografică aleasă. Important de menționat este faptul că administrarea fondurilor de acțiuni presupune o analiză și un proces operațional extrem de dinamic, această fiind cauza principala a unor costuri de administrare mai ridicate.

Adrian Anghel, OTP Asset Management: Pentru a începe să economisim prin fonduri de investiții nu este nevoie decât de o copie a cărții de identitate și câteva date personale. Unii administratori oferă și opțiunea de deschidere de cont online, în timp ce alții oferă fondurile de investiții pe care le administrează la sediul lor sau printr-o rețea de distribuitori, cum sunt băncile. Nu trebuie decât să va informați de pe site-ul administratorului de fonduri despre fondurile pe care vi le-ați ales și unde este disponibil produsul pe care vi-l doriți.

Comisioanele diferă de la fond la fond și de la administrator la administrator. Totuși, orice fond are un Prospect de emisiune și un Document privind Informațiile Cheie destinate Investitorilor (DICI) pe care administratorul de fonduri le publică pe site-ul sau, iar acolo puteți găși toate comisioanele curente ale fondului respectiv.

Horia Gustă, Certinvest: Întregul proces de înregistrare se derulează online și nu durează mai mult de 5 minute. Pentru ușurința înregistrării, potențialul investitor trebuie să aibă pregătite și salvate pe dispozitivul de pe care se înregistrează, fotocopii color ale următoarelor documente: carte de identitate, după caz, buletin de identitate, pașaport sau permis de ședere – pentru persoanele străine, extras de cont bancar și certificat de rezidență fiscală (în cazul în care nu are rezidența fiscală în România).

Bineînțeles, pentru a respecta legislația aplicabilă în vigoare, este necesar să își confirme identitatea cu un selfie, pe care apoi îl încarcă în platforma InvestOnline.

Aceia care nu doresc să își facă selfie își pot deschide cont prin corespondență. Această modalitate de înregistrare presupune că, după completarea datelor din Formularul de deschidere cont, să încarce în platforma InvestOnline Contractul pentru operațiuni cu unități de fond prin internet și telefon. Ulterior, acesta este verificat și – dacă nu sunt neclarități – este validat, apoi expediat către potențialul investitor – prin curier, în dublu exemplar, semnat de reprezentantul legal al SAI, la adresa de corespondență, urmând că după semnare să ne returneze un exemplar.

Mai jos detaliem lista comisioanelor suportate de investitorii în fondurile deschise de investiții Certinvest:

  • de subscriere;
  • de răscumpărare;
  • de administrare (procent aplicat din valoarea medie lunară a activului total al Fondului);
  • alte comisioane plătite din activul Fondului (comisioane de tranzacționare pentru instrumente financiare, de depozitare și custodie, comisioane datorate ASF). Valoarea lor este calculată anual și precizată în Documentul referitor la Informațiile Cheie destinate Investitorilor -DICI – document revizuit anual. Comisioanele plătite din activul fondului sunt calculate anual, pe baza cheltuielilor înregistrate de fond în anul calendaristic încheiat.

Adrian Danciu, SAI Broker: Un investitor nou în unități de fond emise de unul dintre fondurile administrate de către SAI Broker SA trebuie să depună următoarele documente:

–       Formular de subcriere completat și semnat;

–       Formular de opoziție și notă de informare privind protecția datelor personale completat și semnat;

–       Formular completat și semnat privind sursă banilor;

–       Scrisoare / Extras bancar cu privire la contul IBAN deținut;

–       Copie după actul de identitate;

Documentele nu pot fi depuse online, deocamdată, însă pot fi depuse la sediul societății sau la orice agenție a SSIF BRK Financial Group, care activează în calitate de distribuitor de unități de fond pentru fondurile administrate de către SAI Broker SA.

Comisioanele diferă în funcție de fondul administrat. SAI Broker SA promovează către investitorii neprofesionali fondurile FIX Invest și Prosper Invest, ale căror comisioane, împreună cu alte informații legate de randament, active și investitori se regăsesc accesând link-ul de mai jos:

Raport zilnic VUANuri Prosper & FIX Invest – 4 februarie 2021.pdf (saibroker.ro)

 

Primii pași pentru investițiile în fonduri – vezi răspunsurile celor mai mari manageri de fonduri

BVB | Știri BVB

ARMATURA S.A. (ARM) (19/01/2022)

Calendar financiar 2022

ELECTROARGES SA (ELGS) (18/01/2022)

Modificare Ordine de Zi AGEA si AGOA din 31.01/01.02.2022

MECANICA FINA SA (MECE) (18/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

AQUILA PART PROD COM (AQ) (18/01/2022)

Convocare AGA O & E 23.02.2022