Update articol:
PROIECT EDITORIAL SUSȚINUT DE HUAWEI

Accelerarea transformării digitale – componentă esențială a răspunsului UE la criza economică generată de pandemia de COVID-19

proiect lege 5g

Accelerarea transformării digitale va fi o componentă esențială a răspunsului UE la criza economică generată de pandemia de COVID-19, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

Europa dispune de toate atuurile și punctele forte, inclusiv o bază industrială robustă și o piață unică digitalizată dinamică, pentru a valorifica oportunitățile și a aborda provocările cu care se confruntă sectorul digital, asigurând în același timp caracterul incluziv, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile, sustenabilitatea sa, echilibrul geografic și beneficiile sale pentru toate statele membre, cu respectarea deplină a valorilor comune ale UE și a drepturilor fundamentale.

La începutul lunii iunie, Consiliul Uniunii Europene a recunoscut importanța tehnologiilor digitale în transformarea economiei și societății europene, în special ca modalitate de a realiza o UE neutră din punct de vedere climatic până în 2050, astfel cum se subliniază în Pactul verde european, și de a crea locuri de muncă, de a promova educația și noile competențe digitale, de a spori competitivitatea și inovarea.

Consiliul Uniunii Europene subliniază că statele membre și instituțiile UE ar trebui să își intensifice eforturile pentru a stimula digitalizarea pieței unice, în care economia digitală să fie caracterizată de un grad ridicat de încredere, securitate, siguranță și alegere pentru consumatori, precum și de o puternică competitivitate bazată pe un cadru care să promoveze transparența, concurența și inovarea și care să fie neutru din punct de vedere tehnologic.

  • Setul de instrumente cu măsuri de atenuare a riscurilor al UE

Consiliul Uniunii Europene  a invitat Comisia Europeană să adopte o abordare specifică, flexibilă, bazată pe fapte și axată pe soluționarea problemelor, să elimine barierele transfrontaliere nejustificate și să asigure consecvența și coerența cu legislația existentă atunci când formulează noul cadru pentru viitorul digital al Europei.

La începutul anului, Comisia Europeană a elaborat setul comun de instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G. Acest document identifică și descrie un set de măsuri strategice și tehnice, precum și acțiunile de sprijin aferente destinate să consolideze eficacitatea acestora, care pot fi puse în aplicare pentru a atenua riscurile identificate.

După anunţarea setului comun de instrumente, Abraham Liu, reprezentantul șef al Huawei în cadrul instituțiilor UE, a spus că Huawei salută decizia Comisiei Europene, care permite Huawei să continue să participe la lansarea rețelelor 5G ale Europei: “Această abordare nepărtinitoare și bazată pe fapte permite Europei să aibă o rețea 5G mai sigură și mai rapidă. Huawei este prezent în Europa de aproape 20 de ani și are un istoric dovedit în ceea ce privește securitatea. Vom continua să colaborăm cu guvernele și industria europeană pentru a dezvolta standarde comune pentru a consolida securitatea și fiabilitatea rețelei”.

Măsurile strategice includ măsuri referitoare la creșterea competențelor de reglementare ale autorităților care să le permită acestora să monitorizeze achizițiile publice din domeniul rețelelor și implementarea rețelelor, măsuri specifice care să abordeze riscurile având legătură cu vulnerabilitățile care nu sunt de natură tehnică, precum și eventuale inițiative care să promoveze un lanț de aprovizionare și valoric 5G sustenabil și diversificat, pentru a evita riscul de dependență sistemică pe termen lung.

Măsurile tehnice includ măsuri de consolidare a securității rețelelor și a echipamentelor 5G prin abordarea riscurilor care decurg din tehnologii, procese și factori umani și fizici. În plus, pentru fiecare dintre domeniile de risc identificate în evaluarea coordonată la nivelul UE a riscurilor, sunt prevăzute planuri de atenuare a riscurilor bazate pe măsurile cu eficacitate maximă.

Unii analişti spun că măsurile tehnice ar trebui să asigure un echilibru între securitate și impactul economic.

Potrivit unei analize a Maravela, Popescu şi Asociatii, o parte a măsurilor strategice, cum ar fi de exemplu (i) evaluarea profilului de risc al furnizorilor de echipamente și aplicarea de restricții în cazul furnizorilor considerați a avea risc crescut – inclusiv prin excluderi necesare pentru a diminua riscurile – în cazul activelor importante (așa numitul “verificarea furnizorului”) și (ii) asigurarea că fiecare furnizor de rețele de comunicații electronice care va dezvolta rețele 5G are o strategie corespunzătoare pentru a se asigura că dispune de mai mulți furnizori, astfel încât să evite sau să limiteze orice dependență importantă de un singur furnizor (sau de mai mulți furnizori care au același profil de risc crescut), pot fi percepute ca fiind foarte intruzive. Deși protejarea securității naționale de acțiuni străine ostile este din toate punctele de vedere un scop legitim, măsurile menționate mai sus ar putea veni în contradicție cu cadrul de reglementare în vigoare al comunicațiilor electronice (precum și cu principii fundamentale, drepturi ale omului, libertăți, standarde de protecție a investițiilor stabilite prin dreptul european, dreptul international și legislația națională), susţin avocaţii de la Maravela, Popescu şi Asociatii. Mai mult, există o așteptare rezonabilă că aceste măsuri ar putea, în anumite circumstanțe, prejudicia în mod grav, între altele, furnizorii de comunicații electronice, piața comunicațiilor electronice și, nu în ultimul rând, consumatorii.

  • Garantarea introducerii în siguranță a tehnologiei 5G este în mare măsură responsabilitatea actorilor de pe piață, securitatea națională este responsabilitatea statelor member

Comisia Europeană spune că garantarea introducerii în siguranță a tehnologiei 5G este în mare măsură responsabilitatea actorilor de pe piață, securitatea națională este responsabilitatea statelor membre, iar, în ansamblu, securitatea rețelelor 5G este o chestiune de importanță strategică pentru întreaga piață unică și pentru suveranitatea tehnologică a UE.

Potrivit unor analişti din piaţa telecom, evaluarea furnizorilor 5G trebuie să se bazeze pe argumente obiective și să respecte principiile coerente, pentru a garanta un mediu de afaceri echitabil, iar alegerea acestora trebuie să rămână la latitudinea operatorilor, cu cât mai puține restricții din partea autorităților.  

Toți furnizorii de servicii și echipamente 5G depind de un lanț de aprovizionare global, astfel încât riscurile trebuie gestionate printr-o politică de încredere zero, care impune tuturor actorilor să se verifice reciproc. Politica de încredere zero este un model de securitate IT care necesită o verificare strictă a identității pentru fiecare persoană și dispozitiv care încearcă să acceseze resurse dintr-o rețea privată, indiferent în interiorul sau în afara perimetrului rețelei.

Comisia a anunţat că va sprijini adoptarea în UE a unei abordări privind securitatea cibernetică a tehnologiei 5G și va acționa, așa cum i-au solicitat statele membre, acolo unde este necesar, cu toate instrumentele de care dispune pentru a asigura securitatea infrastructurii 5G și a lanțului de aprovizionare:

  • norme în materie de telecomunicații și de securitate;
  • coordonarea privind standardizarea, precum și certificarea la nivelul UE;
  • examinarea cadrului pentru investițiile străine directe în scopul protejării lanțului de aprovizionare al tehnologiei 5G europene;
  • instrumente de protecție comercială;
  • norme în materie de concurență;
  • achiziții publice, asigurându-se că se acordă atenția cuvenită aspectelor de securitate;
  • programele de finanțare ale UE, asigurându-se că beneficiarii respectă cerințele relevante în materie de securitate.

Compania Huawei este încrezătoare că unele firme europene de telecomunicații o vor alege pentru a furniza tehnologie 5G pentru rețelele lor de bază, spune reprezentantul principal al companiei în UE, Abraham Liu, pentru Reuters. Este important să îi lăsăm pe aceștia (operatorii) să aibă libertatea de alegere și ei vor evalua care furnizor le poate aduce cea mai bună valoare de afaceri”, a spus Liu pentru Reuters.

Liu a spus că după ce Huawei instalează tehnologia sa de rețea 5G, operatorii au „control 100%” asupra fluxurilor de informații din rețea și că orice acces la rețea este înregistrat. „Construim întreaga autostradă și apoi operatorii autostrăzii vor decide taxele și câte mașini circulă pe autostradă. Dăm cheia … Ei au controlul deplin”, a spus el.

Potrivit setului de instrumente, toate statele membre ar trebui să se asigure că dispun de măsuri (inclusiv competențe conferite autorităților naționale) pentru a răspunde în mod adecvat și proporțional la riscurile identificate în prezent și la cele viitoare și, în special, pentru a se asigura că sunt în măsură să impună restricții, interdicții și/sau cerințe sau condiții specifice, urmând o abordare bazată pe riscuri, pentru furnizarea, implementarea și operarea echipamentelor de rețea 5G, pe baza unei serii de considerente legate de securitate.

Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție deosebită acestui aspect. Este esențial să se realizeze o evaluare aprofundată din punctul de vedere al securității a profilului de risc al furnizorilor cărora li se încredințează aceste servicii, în special atunci când aceste operațiuni nu sunt efectuate în UE. Ar trebui luate măsuri adecvate, inclusiv aplicarea de restricții în anumite părți sensibile ale rețelelor 5G sau excluderea necesară a entităților cu risc ridicat, în conformitate cu măsurile de atenuare prevăzute în setul de instrumente, pentru a menține integritatea pe termen lung a infrastructurii 5G.

Ţările europene: opinii diverse cu privire la utilizarea echipamentelor Huawei în implementarea tehnologiei 5G

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (29/11/2023)

Suspendare provizorie sentinta faliment actionar majoritar

SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) (29/11/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 21/22.12.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (29/11/2023)

Electrica a atras o noua finantare de 17,4 mil. euro prin Fondul de Modernizare

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (29/11/2023)

Depunere Oferta publica de cumparare actiuni EVER