Update articol:

Acţionarii BVB – convocaţi pentru distribuirea ca dividende a 95% din profitul pe 2018

*Bursa vrea să demareze un program de răscumpărare pentru 0,75% din capitalul social

Acţionarii Bursei de Valori București (BVB) au fost convocați, pe 24 aprilie, să decidă aprobarea modului de repartizare a profitului net al BVB  realizat în anul 2018 în sumă de 9.490.411 lei, astfel: alocarea sumei de 468.880 lei pentru rezervă legală și distribuirea sumei de 9.021.531 lei ca dividende (95% din profit). De asemenea, vor fi prezentate, discutate și aprobate situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2018 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Totodată, va fi supusă votului acţionarilor aprobarea remunerației administratorilor BVB  pentru exercițiul financiar 2019 în cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru administratorii BVB și recompensarea administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2018, astfel cum este prezentat în Nota către acționari.

Cu această ocazie, va fi prezentat, discutat și aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru anul 2019 al BVB.

În cadrul aceleiași ședințe din data de 11 martie 2019, Consiliul de Administrație al BVB  a hotărât și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 24.04.2019 (prima convocare), respectiv în data de 25.04.2019 (a două convocare), pentru aprobarea răscumpărării de către BVB a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 60.369 acțiuni (reprezentând maximum 0,75% din capitalul social), la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 35 lei per acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 2.112.915 lei. Programul se va desfășura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în vederea implementării unui program de alocare a acțiunilor către salariații și directorii Societății, precum și către membrii Consiliului Bursei.

Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. 

Profitul net consolidat preliminar al anului 2018 al Grupului Bursa de Valori București (BVB) a atins nivelul de 10,20 milioane lei, în scădere cu 31% comparativ cu anul anterior, acesta fiind obținut în proporție de 81% din segmentul de tranzacționare al Grupului, potrivit raportului financiar.

Grupul BVB a obținut un profit de 10,20 milioane lei, în 2018, în scădere cu 31%