Update articol:

Acționarii Conpet au aprobat programul de investiții de 86 milioane de lei, pentru 2019

Sursa: Conpet

Acționarii Conpet au aprobat, astăzi, programul de investiții de 86 milioane de lei, pentru 2019, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania precizează în Nota de fundamentare: “În anul 2017, Conpet a lansat achiziția privind realizarea unui studiu în vederea găsirii soluției optime pentru proiectarea și execuția unor noi fire de transport țiței ținând cont de noile tehnologii de montaj (foraj dirijat), cantitatea de țiței transportată, folosirea aceluiași diametru cu materialul tubular din amonte/ aval, renunțarea la sistemul de claviaturi Cl, C2, C3 și C4 – alte zone cu potențial maxim cu impact asupra mediului, corelarea cu noile cerințe tehnice și legislative.

Din punct de vedere financiar, valoarea estimată pentru înlocuirea firelor de legături pe conductele de transport țiței import de 20 și 28 este de 19.557 mil. euro respectiv 94.852 mil. lei la un curs euro/ lei de 4,85.

Având în vedere faptul că lucrările trebuie abordate simultan (nu se pot eșalona pe mai mulți ani de execuție a bugetului), efortul financiar pe care Conpet ar trebui să-l facă într-un termen scurt (între 6 și l2 luni) este foarte mare, pentru a putea asigura sursa de finanțare necesară pentru realizarea acestei investiții cu impact major asupra mediului precum și a altor lucrări de modernizare pentru menținerea în condiții de siguranță a sistemului național de transport țiței prin conducte, Conpet propune angajarea unui credit bancar.

Pentru continuarea obiectivului de investiții înlocuire fire legatură traversare Dunăre Cl-C2 și braț Borcea C3-C4, după finalizarea studiului de fezabilitate, Conpet va iniția demersurile pentru angajarea unui credit bancar necesar pentru decontarea lucrărilor de proiectare și execuție.

De asemenea, în cursul anului 2019 Conpet își propune ca achiziția de mijloace auto să se facă în sistem de leasing.”

Tot astăzi, AGA Conpet a aprobat bugetul pe 2019, care prevede o cifră de afaceri de 386,25 milioane de lei pentru anul acesta. Bugetul prevede încheierea exercițiului financiar al anului 2019 cu un profit brut în sumă de 52.824 mii lei, înregistrând o scădere cu 24,8% față de realizările preliminate pentru anul 2018.

Societatea Conpet a încheiat anul 2018 cu un profit net în sumă de 59,466 milioane de lei, mai mic de 20,1% faţă de rezultatul anului anterior, iar cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 385,140 milioane de lei, după o creştere de 2,2% faţă de 2017, potrivit Raportului preliminar al companiei remis Bursei de la Bucureşti.

Conpet este o companie strategică ce operează Sistemul Naţional de Transport al petrolului prin conducte. Acţionarii societăţii sunt statul român, prin Ministerul Energiei, cu 58,7162% din acţiuni, persoane juridice cu 28,8809% şi persoane fizice cu 12,4029%. 

Conpet propune un dividend de 7,46 lei/acțiune, din profitul pe 2018 și rezerve

BVBStiri BVB

VES SA (VESY) (22/05/2020)

Litigiiu la 22.05.2020

TERAPLAST SA (TRP) (22/05/2020)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

CEMACON SA (CEON) (22/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014