Update articol:

Acţionarii Romcab, convocaţi pentru aprobarea majorării capitalului social cu 78.000.000 lei, pentru investiţii în vederea rentabilizării companiei

RTZ & Partners SPRL, desemnată în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement), la cererea actionarului SADALBARI SRL, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a actionarilor ROMCAB S.A. pentru data de 07.02.2022. 

Pe ordinea de zi figurează aprobarea majorării capitalului social al societatii ROMCAB S.A., cu suma de 78.000.000 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 23.465.165 lei până la nivelul maxim de 101.465.165 lei, prin emisiunea a 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare și fără prima de emisiune, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor de la dată de înregistrare ce va fi stabilităde AGEA. Operatiunea de majorare a capitalului social se va initia doar dupa finalizarea operațiunii de diminuare a valorii nominale a actiunii Romcab S.A., de la 2,5 lei / actiune la 0,1 lei / actiune, aflată în derulare la data convocării AGEA și aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Romcab S.A. din dată de 03 decembrie 2021.

Potrivit unui comunicat transmis BVB, majorarea capitalului social se realizează într-o singură etapă, prin emisiunea unui număr de 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru actionarii inscrisi în Registrul Actionarilor Societățîi tinut de Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la dată de înregistrare. Fiecare actionar inregistrat în Registrul Actionarilor la dată de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la dată de inregistrare. Un dețînător de drepturi de preferinta va putea subscrie un număr de 3,32407635 actiuni pentru fiecare drept de preferinta detinut. Prin urmare, un detinator de drepturi de preferinta poate achiziționa un număr maxim de actiuni nou-emise calculat prin inmultirea numărului de drepturi de preferinta detinute cu rată de subscriere de 3, 32407635, cu rotunjirea numărului rezultat la cel mai apropiat număr natural imediat inferior, dacă rezultatul nu este număr întreg.

Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzactionabile în cadrul aceleiasi piețe pe care se tranzacționează acțiunile Societățîi, respectiv pe Piață Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti, în conformitate cu reglementarile specifice acestei pietei precum și cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Scopul majorării este efectuarea de investitii pentru implementarea măsurilor de rentabilizare a companiei.

Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa în cadrul operațiunii va egal cu valoarea nominală la dată initierii operatiunii, respectiv 0,1 lei / actiune;

 Subscrierea se poate face numai prin vărsarea în numerar a pretului de emisiune pentru acțiunile subscrise de către persoanele indreptatite, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele indreptatite să participe la majorare sunt, deopotrivă:

  1. a)actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor Societățîi tinut de Depozitarul Central, la dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital și care nu și-au instrainat drepturile de preferințăîn perioada de tranzactionare a acestora, si, respectiv
  2. b)persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzactionare a acestora.

Raportul de subscriere va fi de 3,32407635 acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință detinut la dată de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit prin Prospectul de majorare aprobat de către ASF, Administratorul special va intocmi un raport care va preciza rezultatul validarii subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.

Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la dată stabilită în Prospectul aprobat de către ASF.

 Actiunile care nu vor fi subscrise și platite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.

BVB | Știri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (23/05/2024)

Autorizarea modificarilor intervenite in Actul Constitutiv

AAGES S.A. (AAG) (23/05/2024)

Finalizarea negocierilor pentru achizitia firmei Electroterm Srl

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Actualizare cu privire la dezvoltarea One Peninsula

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (23/05/2024)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat