Update articol:

Asocierea DSD Noell GmbH (Leader) și UTI Facility Management va moderniza echipamentele de la Porțile de Fier I

Astăzi, 17 iunie 2021, Hidroelectrica a semnat contractul de achiziție sectorial având ca obiect ”Modernizarea instalațiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalația de acționare hidraulică aferentă barajului deversor Portile de Fier I”. Lucrarea, estimată inițial de Hidroelectrica la 65.236.791 lei fara TVA, a fost atribuită asocierii dintre DSD Noell GmbH (Leader) și UTI Facility Management la valoarea de 57.145.610,00 lei fara TVA, ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achiziție publică în cadrul căreia entitatea câștigătoare a concurat cu Romelectro.

”Contractul continuă seria investițiilor majore de la Porțile de Fier, după modernizarea sistemelor SCADA din camerele de comandă ale centralelor PF I şi II – investiție de cca 3.14 milioane lei, modernizare sistem de Monitorizare și Diagnoză  CHE Portile de Fier I – investiție de cca. 10 milioane lei aflată în derulare, și demararea lucrărilor de protectie suplimentară la disipatorul de la PF I,  investiție estimată, de asemenea, la 58 milioane de lei.

Lucrările angajate astăzi sunt de importanță structurală pentru obiectivul Hidroelectrica Porțile de Fier I și vin să rezolve problema uzurii fizice și morale a unor componente ale barajului deversor și nu numai. Se va proceda la înlocuirea acelor instalații cu durată de viață depășită, unele aflate în uz de peste 50 de ani, cu echipamente moderne, care să înglobeze cele mai noi tehnologii și care să permită automatizarea funcționării, monitorizare și control electronic, informatizare” – a declarat Bogdan Badea, Președintele directoratului Hidroelectrica, adăugând: “Vorbim de realizarea unor lucrări ample și dificile, la finalul cărora dorim să obținem, intrarea într-un nou ciclu de viață și exploatare a echipamentelor, concomitent cu obținerea unui plus major în ceea ce privește siguranța în funcționare a echipamentelor”.

 Modernizarea instalațiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalației de acționare hidraulică aferentă barajului deversor Porțile de Fier I presupune prestarea de servicii de proiectare, instalații de acționare hidromecanice, echipamente electrice, sisteme de automatizare și integrare în SCADA, construcții, instalații aferente acestora și arhitectură. De asemenea serviciile care fac obiectul contractului de modernizare implică activități de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare/modernizare „la cheie”, cu respectarea tuturor cerințelor de calitate, sănătate și Securitate în munca și protectia mediului ce decurg din cerințele naționale și ale Uniunii Europene.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicații în siguranta națională. Compania exploatează un număr de 209 centrale, având o putere instalată totală de 6.482 MW. Acestora li se adaugă parcul eolian de la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

 

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (01/02/2023)

Raport auditor tranzactii parti afiliate an 2022 - art. 108 Legea 24/2017 (R)