Update articol:

CCR a decis, în unanimitate, că o parte din modificările la Legea privind darea în plată sunt neconstituţionale

sursa Pixabay

CCR a decis, în unanimitate, că o parte din modificările la Legea privind darea în plată sunt neconstituţionale, potrivit unui comunicat.

Obiecția fusese formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România.

Dorin Tănase, unul dintre liderii grupului clienților cu credite în CHF, a scris pe Facebook: “Cu regret vă spunem că, pe toate aspectele esențiale, modificările la Legea dării în plată au fost declarate neconstituționale de CCR. 

CCR a transmis: ” În ziua de 6 noiembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite,
obiecție formulată de 91 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale
Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a
decis:
1. A admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alin.(1
1)], pct.3 [cu referire la art.4 alin.(3) şi (4)], pct.6 [cu referire la art.7 alin.(11)], pct.8 [cu referire la art.7 alin.(51)] şi pct.9 [cu referire la art.8 alin.(5) teza a doua] din Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt neconstituţionale.
2. A respins obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alin.(1
3)] şi pct.7 [cu referire la art.7 alin.(4)] din Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și primului-ministru.
Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Modificările aduse la Legea privind darea în plată aratau că impreviziunea se constată automat în cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depășit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractării creditului, în cazul în care gradul de îndatorare a depășit cu cel puțin 20% nivelul maxim stabilit de BNR și în cazul în care debitorul a fost executat silit prin vânzarea locuinței. Gradul maxim de îndatorare este stabilit la 40% pentru creditele în lei și la 20% pentru cele în valută de către Banca Națională a României, însă aceste cerințe au fost introduse începând cu acest an, limitarea administrativă a gradului de îndatorare fiind abrogată, anterior, de către banca centrală în 2007.

Recent, Asociația Credere depune la Curtea Constituțională un memoriu amicus curiae, în contextul în care Curtea Constituțională va lua în dezbatere miercuri, 9 octombrie 2019, modificările la legea dării în plată, potrivit unui comunicat. 

 

CCR a amânat pentru 30 octombrie sesizarea opoziției împotriva modificărilor la Legea privind darea în plată

BVBStiri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (25/11/2020)

Comunicat privind aprobarea de catre ANRE a Planului de Dezvoltare SNT 2020-2029

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (25/11/2020)

Convocarea AGOA din data de 6/7 ianuarie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (25/11/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN, SDTS si EFSA

VES SA (VESY) (25/11/2020)

Neintrunire cvorum AGA O & E 25.11.2020