Update articol:

Conducerea Șantierului Naval Orșova propune acţionarilor aprobarea unui dividend de 0,38 lei/acțiune, precum şi a unui dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune

Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval Orșova a hotărât să propună Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), ce se va convoca pentru data de 16 aprilie 2021, ca profitul net rezultat la 31.12.2020, în sumă de 4.653.501,17 lei,  să fie repartizat pe următoarele destinații:

 • 191.823 lei reprezentând Rezerve legale
 • 35.406 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile
 • 4.340.709,22 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,38 lei/acțiune
 • 85.562,95 lei ca sursă proprie de finanțare
 • De asemenea, conducerea Șantierul Naval Orșova propune şi distribuirea de dividende suplimentare acționarilor, prin repartizarea sumei de 7.082.209,78 lei, din rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv un dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune.

Totodată, Consiliul de administrație va propune AGOA din data de 16/17 aprilie 2021 aprobarea plății dividendelor la dată de 30 iunie 2021.

La 31 decembrie 2020, acţionarii SNO erau: SIF Transilvania –  49,9998 %, SIF Oltenia -28,0168 %, SIF Muntenia – 13,1718 %, alţi acţionari -8,8117 %.

În conformitate cu situațiile financiare pe anul 2020, ce urmează a se da publicității începând cu dată de 15 martie 2021, în anul 2020 compania a realizat un profit net în suma de 4.653.501 lei, rezultat conform calculului de mai jos:

                                                                                                                                                             – lei –

Nr. Crt.

Denumirea indicatorului

Anul 2020

1.

Profit/pierdere  brut(a)

5.045.416

2.

Impozit profit și impozit specific

391.915

3.

Profit net  (1-2),

4.653.501

Șantierul Naval Orșova a luat ființă în anul 1890, că un mic atelier destinat reparării navelor ce participau la construirea canalului navigabil de la Porțile de Fier – ȘIP Iugoslavia.

Deși avut o dezvoltare constanța în timp, a cunoscut o evoluție spectaculoasă abia după anul 1991 când s-a schimbat formă de organizare și denumirea, infiintandu-se societatea pe acțiuni S.C. Șantierul Naval Orșova SĂ.

Începând cu anul 1992, când au fost realizate primele nave pentru export, datorită creșterii calității și a seriozității de care a dat dovadă, societatea a câștigat de la an la an încrederea partenerilor externi, în prezent realizând în medie cca. 8-10 corpuri nave fluviale/maritime/an, pentru piață vest europeană.

Un moment de referință a fost anul 1998, când, după listarea la Bursă de Valori București, în urmă vânzării pachetului deținut de fostul FPS, societatea a devenit o companie cu capital privat 100%.

Sediul principal al societății este la Orșova, iar începând cu anul 2008 compania are o sucursala în incinta portului Constanța – Agigea.

În prezent activitatea principala de la sediul din Orșova este construcția și reparația de nave și structuri plutitoare, iar activitatea de la sucursala este orientată în special către închirierea de nave tehnice (îndeosebi salande pentru amenajări hidrotehnice).

Structura de organizare și de conducere a șantierului a manifestat un grad mare de adaptabilitate în timp la cererile clienților, permițând în prezent construcția oricărui tip de corp de nava fluvială de transport mărfuri generale, containere, tancuri de transport combustibil, produse chimice, alimentare, farmaceutice, nave transport pasageri și nave costiere cerute de piață.

Sistemul de asigurare a calității implementat este capabil să facă față la cele mai moderne cerințe, societatea fiind certificată de Loyd Register; a fost implementat sistemul de asigurare a calității conform standardului ISO 9001.

Deține în proprietate – la sediul principal – o suprafață totală de teren de 90.715 mp, confirmată prin extrase de Carte Funciară, după cum urmează:

–    Sediul administrativ                       – 85.790 mp;

–    Zona Gratca                                     – 4.925 mp.

La sucursala Agigea deține proprietatea unei suprafețe de 210 mp în Municipiul Constanța.

Societatea dispune de o bună dotare tehnică, constând în:

 • o cala de ridicare lansare de 1.800 t cu zece fire pe o lungime de 100 m liniari, cu ajutorul căreia pot fi lansate nave cu o lungime maximă de 135 m liniari și o lățime de 17 m liniari. Lucrările de modernizare a acestei cale s-au terminat în anul 2014.
 • o platforma tehnologică care permite asamblarea simultană a 5 nave fluviale precum și execuția de secții și blocsectii aferente construcțiilor navale;
 • 5 macarale portal de 80+25 t achiziționate în ultimii ani pentru platforma de asamblare și 2 macarale portal de 16 tone achiziționate în anul 2009 împreună cu 2 traverse magnetice pentru manipularea tablelor la depozitul de tablă și stația de sablare;
 • 1 mașînă de debitare în coordonate OMNIMAT pe baza de programe informatice și 2 cu plasmă OMNICUT, puse în funcțiune în anul 2007, respectiv 2009;
 • Compresoare (4 bucăți) tip ACU 9L8 de la HAFI;
 • o linie de sablare vopsire orizontală automatizată achiziționată în anul 2009 pentru table până la 3000 mm lățime;
 • clădiri, magazii, depozite de materiale , pavilion administrativ,
 • macarale de 10 – 50 tone, aparatură de sudură și vopsire, mașînă de roluit tablă, 2 preșe hidraulice de curbat profile de 200 tone pentru fasonarea profilelor la zonele de retragere (pupă, prova), etc.
 • Doc plutitor care permite ridicarea și lansarea la apă a unor nave de 77,06 m lungime 18,198 m lățime și 9,00 m pescaj
 • Atelier proiectare pe calculator

Clienți tradiționali ai SC ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SĂ sunt firme din Olanda, Germania, Belgia, Franța, Austria.

Furnizori de materiale și echipamente: Olanda, Belgia, Germania, Austria, România, Finlanda, Grecia.

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (26/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii