Update articol:

Morteza Aboutalebi: Iranul prezintă Națiunilor Unite „Referendumul național în Palestina” – “o bază solidă pentru soluționarea problemei Palestinei”

Interviu cu Excelenţa Sa, Morteza Aboutalebi, ambasadorul Iranului în România

Este o chestiune care naște îngrijorare profundă faptul că, după șapte decenii, problema palestiniană rămâne nesoluționată, iar comunitatea internațională nu a reușit să rezolve această criză complexă și veche. Dat fiind că suntem în pragul Zilei Internaționale Quds, ce părere aveți despre această criză internațională?

Morteza Aboutalebi: De mai bine de șapte decenii, chestiunea Palestinei este cea mai veche și mai complicată criză a lumii. Ca urmare a continuării politicilor expansioniste precum și practicilor ilegale și inumane ale regimului sionist, populația oprimată din Palestina fost privată de drepturile sale inalienabile și imprescriptibile, iar condițiile de viață s-au deteriorat zilnic. Asemenea politici și practici, care încalcă scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite precum și regulile dreptului internațional, în special dreptul umanitar și drepturile internaționale ale omului, au fost sistematic intensificate din cauza eșecului comunității internaționale în luarea unor măsuri practice și serioase de rezolvare a chestiunii Palestinei.

Pentru a-și realiza drepturile fundamentale, în special dreptul la autodeterminare, precum și dreptul la autoapărare împotriva ocupației și exproprierii ilegale a teritoriului său, poporul Palestinei a opus rezistență și a depus până acum eforturi demne de laudă. Cu toate acestea, din cauza lipsei oricărei inițiative cuprinzătoare și practice sau a unui plan corespunzând faptelor și rădăcinilor istorice ale chestiunii Palestinei, aceasta a rămas nesoluționată.

Având în vedere consecințele distructive ale ocupării continue a teritoriului Palestinei, strămutarea oamenilor de pe acest teritoriu și a situația complexă actuală a poporului oprimat din Palestina, precum și amenințările care decurg din această situație la adresa păcii și securității regionale și internaționale, și luând în considerare faptele istorice și fiind conștientă de ineficacitatea inițiativelor propuse pentru soluționarea chestiunii Palestinei, Republica Islamică Iran consideră că singura soluție posibilă este organizarea unui referendum național cu participarea tuturor palestinienilor, fie ei musulmani, creștini sau evrei, și a copiilor lor; și, în consecință, prezintă Națiunilor Unite inițiativa sa intitulată „Referendumul național în Palestina”.

Este esențial ca acest referendum să fie organizat prin respectarea criteriilor principiale în concordanță cu realitățile istorice și în conformitate cu principiile democratice și drepturile fundamentale și imprescriptibile consacrate în Declarația universală a drepturilor omului, în Pactul internațional privind drepturile politice și civile, precum și în Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale, și cu respectarea standardelor internaționale privind alegerile. Prin urmare, un astfel de referendum ar putea constitui o bază solidă pentru soluționarea problemei Palestinei.

Președintele american Trump își anunță sprijinul pentru regimul israelian anunțând un plan de pace în Orientul Mijlociu, numit Afacerea secolului, care este însă respins de palestinieni și de majoritatea țărilor arabe. Care este politica Iranului cu privire la planul de pace din Orientul Mijlociu, numit ”Deal of the Century”?

Morteza Aboutalebi: Schemele americane și sioniste impuse, cum ar fi „Afacerea secolului”, desemnarea Ierusalimului drept capitală a regimului sionist și anexarea Înălțimilor Golanului la alte teritorii ocupate, încalcă standardele internaționale și reprezintă o manifestare evidentă a apartheidului, fiind condamnată la eșec. Este îngrijorător faptul că, după șapte decenii, problema palestiniană rămâne nesoluționată, iar comunitatea internațională nu a reușit să rezolve aceste dileme complexe și vechi. Ca urmare a continuării politicilor expansioniste, precum și a actelor ilegale și inumane ale regimului sionist oprimatul popor palestinian a fost privat de drepturile sale inalienabile, iar condițiile sale de viață s-au deteriorat zi de zi. Planul de pace din Orientul Mijlociu, numit Afacerea secolului este, de fapt, o mișcare împotriva poporului palestinian, iar poporul palestinian i se va opune. Republica Islamică și-a declarat și înainte politica, aceea că nu va susține nicio politică care să încalce drepturile poporului palestinian. Republica Islamică Iran consideră că singura soluție posibilă este organizarea unui referendum național cu participarea tuturor palestinienilor, inclusiv a musulmanilor, creștinilor și evreilor, și a copiilor lor. Este imperativ ca referendumul să fie organizat în temeiul principiilor și criteriilor care sunt în conformitate cu faptele istorice, și de asemenea în conformitate cu principiile democratice și cu standardele internaționale. În consecință, referendumul ar putea fi o bază solidă pentru soluționarea problemei Palestinei.

Vă rugăm să ne vorbiți despre planul realizat de Secretariatul Conferinței Internaționale Palestiniene privind referendumul național din teritoriile Palestinei care este aprobat de Republica Islamică Iran și a fost trimis la ONU.

Morteza Aboutalebi: Obiectivul planului pentru un „Referendum național pe teritoriul Palestinei” trebuie să ofere motive pentru ca populația Palestinei să își exercite dreptul la autodeterminare.

Măsurile care au dus la formarea regimului sionist au fost contrare legislației internaționale de la acea vreme. Conform articolului 22 din Pactul Ligii Națiunilor, Marea Britanie nu avea suveranitate asupra Palestinei și ar fi trebuit să permită exercitarea dreptului la autodeterminare, și anume organizarea unui referendum liber cu participarea tuturor locuitorilor Palestinei. Chiar și după înființarea Organizației Națiunilor Unite, deși Carta Națiunilor Unite a inclus norme complet specifice privind teritorii precum Palestina (capitolul XI, articolele 73 și 74), aceste reglementări nu au fost luate în considerare. Chiar și Rezoluția 181 (II) A a Adunarea Generală a Națiunilor Unite din noiembrie 1947 cu privire la planul de separare pentru Palestina nu a fost pusă în aplicare, deoarece arabii palestinieni erau împotriva acesteia. Prin urmare, la momentul formării regimului sionist, dreptul la autodeterminare al poporului Palestinei a fost complet ignorat.

De fapt, până în prezent, dreptul la autodeterminare al poporului Palestinei nu a fost exercitat nici la momentul declarării formării regimului sionist în teritoriile ocupate ale Palestinei, și nici ulterior. Conform articolului 1 comun Pactului internațional privind drepturile civile și politice și Pactului internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale, toate popoarele au dreptul de a-și determina statutul politic. În mod similar, în conformitate cu articolele 1 și 3 din Declarația Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, popoarele indigene au dreptul la exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului, inclusiv dreptul la autodeterminare.

De asemenea, observând Rezoluția 194 (III) din 1948 a Adunării Generale a Națiunilor Unite privind dreptul refugiaților palestinieni de a se întoarce în patrie, acest Plan include toți palestinienii autentici. În consecință, organizarea echitabilă și incluzivă a unui referendum este cel mai de bază mecanism pentru ca națiunile să se bucure de dreptul la autodeterminare.

Implementarea acestui Plan include patru faze principale:

  1. Aplicarea dreptului refugiaților palestinieni de a se întoarce în patria lor istorică.
  2. Organizarea unui referendum național la nivelul poporului Palestinei, incluzând adepții tuturor religiilor, cei care locuiau în Palestina înainte de emiterea Declarației Balfour, pentru autodeterminarea și determinarea sistemului politic.
  3. Stabilirea sistemului politic determinat de majoritatea locuitorilor Palestinei.
  4. Decizia privind statutul rezidenților non-indigeni din Palestina de către sistemul politic ales de majoritate.

Mecanisme de implementare

  1. Toți oamenii din Palestina, inclusiv musulmanii, creștinii și evreii, vor avea dreptul de a participa la referendum.
  2. Reprezentanți ai Palestinei din rândul musulmanilor, creștinilor și evreilor își vor asuma rolul primar și managerial în toată planificarea și implementarea fazelor Planului.
  3. În vederea facilitării participării tuturor palestinienilor, în special a refugiaților palestinieni în acest referendum, va fi pus în aplicare proiectul global pentru identificarea cuprinzătoare, realizarea unui recensământ și înregistrarea identității tuturor cetățenilor palestinieni din Palestina și din alte țări. O autoritate internațională cu participarea reprezentanților populației Palestinei va fi mandatată să implementeze acest proiect.
  4. Se va constitui un comitet internațional sub auspiciile și cu sprijinul Națiunilor Unite și cu participarea reprezentanților poporului palestinian pentru a pune în aplicare planul menționat mai sus și pentru a se concentra asupra principalelor probleme ale Palestinei, printre altele, probleme istorice, suveranitare și teritoriale legate de Palestina și Al-Quds Al-Sharif (Ierusalim).
  5. Pentru promovarea și susținerea punerii în aplicare a prezentului plan, va fi înființat un fond internațional, cu contribuția comunității internaționale și sub autoritatea comitetului menționat mai sus.

Vă mulţumesc!

BVBStiri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (20/10/2021)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R)

PROMATERIS S.A. (PPL) (20/10/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 14.10.2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (20/10/2021)

Moody s acorda Companiei ratingul Baa3, perspectiva stabila

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (20/10/2021)

Hotarari AGA O & E - 20 octombrie 2021