Update articol:

Profitul brut preliminat al Transgaz pe anul 2018 – mai mic cu 14%

Veniturile Transgaz din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12, s-au diminuat  anul trecut  u 6% față de realizările anului 2017, înregistrându-se o scădere de 111.368 mii lei, potrivit informaţiilor transmise de companie .

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

 • veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mici cu 33.854 mii lei pe seama:

– capacității rezervate mai mici cu 3.855.158 MWh, cu influență negativă de 9.144 mii lei; – tarifului de rezervare a capacității mai mic cu 0,07 lei/MWh, cu influență negativă de 24.710 mii lei.

 • veniturile obținute din componentă volumetrică mai mici cu 125.773 mii lei din cauza:

– tarifului volumetric mai mic cu 0,93 lei/MWh cu o influență nefavorabilă de 130.632 mii lei; – cantității de gaze transportate mai mare față de anul 2017 cu 1.056.605 MWh/106.013 mii mc, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

 

 

12 luni 2017

12 luni 2018

Diferențe

Cantitate transportată pentru consumatori direcți

MWh

59.201.654

60.559.629

1.357.975

Mii mc

5.537.653

5.672.485

134.832

Cantitate transportată pentru distribuții

MWh

78.906.375

78.605.004

-301.371

Mii mc

7.332.255

7.303.436

-28.819

Total*)

MWh

138.108.028

139.164.633

1.056.605

Mii mc

12.869.908

12.975.921

106.013

*) cantitatea transportată pentru care se facturează serviciile de transport

Scăderea tarifelor în perioada 01.01-31.12.2018 față de 01.01-31.12.2017 se datorează în principal:

– scăderea venitului aprobat în anul gazier octombrie 2017- septembrie 2018 (954.322 mii lei) față de venitul aprobat în anul gazier octombrie 2016 – septembrie 2017 (1.101.667 mii lei) în principal pe seama diferențelor de ajustare a venitului în anul gazier 2017-2018 (componentă de redistribuire a sporului de eficientă, componentă de corecție a venitului total, etc);

– scăderea venitului aprobat în anul gazier octombrie 2018- septembrie 2019 (882.983 mii lei) față de venitul aprobat în anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018 (954.322 mii lei) în principal pe seama diferențelor de ajustare a venitului în anul gazier 2018-2019 (componentă de redistribuire a sporului de eficientă, componentă de corecție a venitului total, etc);

– scăderea tarifului volumetric este determinată de asemenea și de prevederile Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2016-2017 componentă variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 40% din venitul total în timp ce în anul gazier 2017-2018 a scăzut la 35% din venitul total, iar în anul gazier 2018-2019 la 30%.

 • veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mici cu 8.909 mii lei din cauza variațiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor și aplicării prevederilor Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016;
 • alte venituri din exploatare mai mari cu 57.168 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 114.741 mii lei pe seama următorilor factori:

–          cantitate mai mare cu 743.263 MWh cu influență favorabilă de 59.836 mii lei;

–          preț de tranzacționare mai mare cu 24,49 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 54.905 mii lei.

Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu 324.604 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență negativă de 143.693 mii lei datorită reluării în anul 2017 la venituri a provizionului constituit pentru deprecierea participației Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline Internațional GmbH în valoare de 138.544.435 lei. În luna septembrie 2017 s-a obținut decizia Tribunalului Comercial Viena prin care societatea Nabucco Gas Pipeline Internațional GmbH (“NIC”) a fost radiată iar societatea a scos la 30 septembrie 2017 din evidențele sale contabile activul în valoare de 138.544.435 lei concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit în anii precedenți pentru aceeași valoare.

Cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 au scăzut anul trecut cu 3% față de anul 2017, nivelul acestora fiind cu 29.238 mii lei mai mic.

Societatea a înregistrat economii de 47.052 mii leiîn special la următoarele elemente de cheltuieli:

 • consumul și pierderile tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport au scăzut cu 3.828 mii lei datorită a doi factori:

– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică cu 165.065 MWh/14.208 mii mc (▼16%), cu o influență favorabilă de 12.032 mii lei;

– prețul mediu de achiziție pe anul 2018 mai mare față de anul 2017 cu 9,68 lei/MWh, cu o influență negativă de 8.204 mii lei;

 • cheltuieli cu redevențe: 16.854 mii lei;
 • alte cheltuieli de exploatare: 19.267 mii lei, în principal pe seama reducerii provizioanelor pentru deprecierea activelor curente;
 • alte cheltuieli materiale: 4.323 mii lei;
 • cheltuieli cu personalul: 2.781 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 17.814 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

 • cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 1.461 mii lei;
 • cheltuieli cu întreținere și transport: 8.489 mii lei;
 • cheltuieli cu impozite și taxe: 4.883 mii lei;
 • cheltuieli cu provizionul pentru beneficiile angajaților: 2.981 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de 124.858 mii lei pe seama eliminării din evidențele contabile la 30 septembrie 2017 a activului în valoare de 138.544.435 lei reprezentând participația Transgaz la capitalul social al societății Nabucco Gas Pipeline Internațional GmbH (“NIC”).

Comparativ cu realizările anului 2017, profitul brut preliminat pe anul 2018 este mai mic cu 14%, respectiv cu 100.965 mii lei.

 

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020