Update articol:

Transgaz – profit la nouă luni de 204 milioane de lei, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 9%

Transgaz a înregistrat un profit la la nouă luni de 204 milioane de lei, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 9%, când a fost 224,6 milioane de lei, potrivit raportului transmis BVB. Comparativ cu realizările la 9 luni 2019 profitul brut realizat la 9 luni 2020 este mai mic cu 6%, respectiv cu 17.070 mii lei.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 7% față de realizările din 9 luni 2019, înregistrându-se o diminuare de 79.162 mii lei.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

 veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 100.062 mii lei din cauza:
– tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,83 lei/MWh, cu o influență
negativă de 75.820 mii lei;
– cantității de gaze transportate mai mică față de 9 luni 2019 cu 9.497.483 MWh/956.221 mii mc (▼9%), cu o influență negativă de 24.243 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

Scăderea tarifelor volumetrice în perioada 01.01-30.09.2020 față de 01.01-30.09.2019 se datorează în principal:

*   prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2018-2019 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 30% din venitul total în timp ce în anul gazier 2019-2020 a scăzut la 25% din venitul total;

* la fundamentarea tarifelor pentru anul gazier 2019-2020 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.

 veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 186.911 mii lei datorită:

– capacității rezervate mai mare cu 3.997.776 MWh, cu influență pozitivă de 8.134 mii lei;

– tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,65 lei/MWh, cu influență pozitivă de 178.777 mii lei, creștere determinată în principal de facturarea veniturilor din prima de licitație, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare.

 veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mici cu 168.426 mii lei din cauza încetării contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2-Negru Voda 2 și a reglementării venitului din transport pe conducta Isaccea 1–Negru Voda 1 în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019 ca urmare a conectării acestei conducte cu SNT începând din 01 octombrie 2019;

 alte venituri din exploatare mai mari cu 2.415 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de 102.904 mii lei pe seama următorilor factori:

 preț de tranzacționare mai mic cu 42,51 lei/MWh, cu o influență negativă de 100.965 mii lei;

 cantitate mai mică cu 18.490 MWh cu influență negativă de 1.938 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu 496.646 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență pozitivă de 8.626 mii lei în principal pe seama înregistrării veniturilor ca urmare a actualizării valorii activelor reglementate cu inflația şi a veniturilor din diferenţe de curs valutar.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 5% față de 9 luni 2019, nivelul acestora fiind cu 45.183 mii lei mai mic.

Societatea a înregistrat economii de 91.989 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

 consum de gaze naturale pe sistemul de transport 2.706 mii lei, datorită a doi factori:
– cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mică față de 9 luni 2019 cu 65.057 MWh, cu o influență pozitivă de 6.656 mii lei;
– prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat în 9 luni 2019 cu 8,79 lei/MWh cu o influență negativă de 3.950 mii lei;

 alte cheltuieli de exploatare: 49.219 mii lei, în principal pe seama reducerii cheltuielii cu ajustarea pentru deprecierea activelor curente comparativ cu 9 luni 2019;
 cheltuieli cu impozite și alte sume datorate statului: 25.793 mii lei;
 cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 7.411 mii lei;
 cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 3.835 mii lei;
 cheltuieli cu întreținere și transport: 3.025 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 46.806 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:
 cheltuieli cu personalul: 22.109 mii lei;
 cheltuieli cu amortizarea: 23.424 mii lei;
 cheltuieli cu reparații: 849 mii lei;
 cheltuieli cu provizionul pentru riscuri şi cheltuieli: 423 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de 8.284 mii lei în principal pe seama cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

BVBStiri BVB

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (25/02/2021)

Disponibilitate raport preliminar 2020

BRK WTI Turbo Short 63.5 (BKWTITS4) (25/02/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 25 si 26 Februarie 2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (25/02/2021)

Disponibilitate Raport Anual Preliminar 2020

BRK Dow Turbo Short 31850 (BKDOWTSB1) (25/02/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 25 si 26 Februarie 2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (25/02/2021)

Informatii referitoare la baza de calcul a dividendelor BVB