Update articol:

Proiect PNL: Şedinţele AGA să poată fi desfăşurate online, iar votul să fie electronic

palatul parlamentului

Şedinţele Adunărilor Generale ale Acţionarilor unei societăţi ar putea fi organizate şi online, iar acţionarii sau asociaţii ar putea vota electronic, potrivit unui proiect legislativ depus la Parlament de mai mulţi parlamentari liberali.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi a fost semnată de 37 deputaţi PNL.

Potrivit proiectului, acţionarii sau asociaţii, în persoană sau prin reprezentanţi, vor putea fi prezenţi, participa şi vota fizic sau online în cadrul AGA.

“Dacă societatea o permite, acţionarii sau asociaţii vor putea participa la adunările generale online, prin mijloace electronice, cu respectare următoarelor condiţii: a) asigurarea transmisiunii audio şi video în timp real a adunării generale pentru toţi participanţii; b) comunicarea bidirecţională în timp real, care permite acţionarilor sau asociaţiilor să se adreseze de la distanţă adunării generale; c) un sistem de vot prin corespondenţă ori electronic, înaintea sau în cursul adunării generale, care să asigure identificarea acţionarilor sau asociaţilor, securitatea comunicării electronice, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat şi posibilitatea ca fiecare acţionar sau asociat prezent în cadrul adunării să îşi poată verifica votul exercitat”, prevede actul normativ, citat de Agerpres.

De asemenea, actele juridice adoptate în cadrul adunării generale desfăşurate online vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau, după caz, cu sigiliu electronic calificat.

Valabilitatea operaţiunilor şi actelor încheiate prin intermediul mijloacelor online se va face prin orice mijloc de probă.

Iniţiatorii susţin, în expunerea de motive a proiectului, că “transformarea digitală a revoluţionat modul în care societăţile îşi desfăşoară activităţile şi îşi administrează operaţiunile”, iar, în acest context, “dreptul societăţilor trebuie să se adapteze la noile realităţi ale lumii digitale pentru a răspunde nevoilor crescânde ale acţionarilor şi asociaţiilor”.

Ei au menţionat că, în medie, o societate pe acţiuni are între două şi patru adunări generale pe an, o situaţie similară fiind şi în cazul celorlalte forme de societate.

“În prezent Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă permite votul electronic în adunările generale în cazul societăţilor pe acţiuni listate la bursă. Propunerea legislativă îşi propune permiterea participării şi votului online, la distanţă, în cazul tuturor societăţilor în comandită simplă, comandită pe acţiuni, în nume colectiv, respectiv a societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni. Modificarea legislativă propusă ar unifica cadrul normativ privind votul în adunările generale ale societăţilor reglementând în legea privind societăţile posibilitatea folosirii sistemelor electronice de vot”, au mai indicat iniţiatorii actului normativ.

Potrivit acestora, în prezent procedura de vot utilizată în cadrul societăţilor pe acţiuni “nu este ancorată în realităţile lumii digitale”.

“Sistemul de vot electronic ar putea oferi avantaje majore atât pentru asociaţi şi acţionari, cât şi pentru societăţi ca persoane juridice titulare de drepturi şi obligaţii”, au completat iniţiatorii, adăugând că s-ar putea reduce costurile şi timpul necesar organizării adunărilor generale, ar putea creşte participarea, transparenţa şi securitatea procesului de vot, s-ar putea reduce riscul de fraude şi erori.

De asemenea, prin digitalizarea societăţilor ar putea creşte eficienţa şi s-ar economisi timp.

“Participarea online la adunările generale permite membrilor să se conecteze şi să voteze rapid, fără a fi nevoie să călătorească şi să participe personal. Acest lucru este deosebit de relevant în cazul acţionarilor şi asociaţilor care locuiesc în alte localităţi sau ţări. Participarea digitală la adunările generale poate reduce semnificativ costurile pentru societăţi şi acţionari, costurile de călătorie, cazare şi organizare a evenimentului”, au mai arătat aceştia.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional.