Update articol:

Conducerea SIF Oltenia nu completează convocatorul AGA, la cererea Certinvest și SIF Banat Crișana (ACTUALIZARE cu justificarea SIF5)

*Fondurile Certinvest au cerut ca acționarii SIF Oltenia să voteze revocarea a patru administratori, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu, iar  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au cerut atragerea răspunderii a patru administratori SIF Oltenia
SIF5 susține că atât obiectul cererilor de suplimentare a ordinii de zi, cat si justificarea acestora contin informatii nereale de natura sa induca neincredere in randul actionarilor

SIF Oltenia (SIF5) a anunțat, astăzi, că nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020, formulate de fondurile Certinvest și de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Fondurile Certinvest au cerut ca acționarii SIF Oltenia să voteze revocarea a patru administratori, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu, iar  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au cerut atragerea răspunderii a patru administratori SIF Oltenia.

Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0056% din capitalul social al societății doresc aprobarea revocarii administratorilor Carmen Popa, Anina Radu, Nicolae Stoian si Tudor Ciurezu  si aprobarea incetarii mandatului de Director General al SIF Oltenia detinut de dl. Tudor Ciurezu – Presedintele Consiliului de Administratie. Totodată, fondurile au cerut alegerea a 4 administratori in calitate de membri ai Consiliului de Adminsitratie ai SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durata egala cu perioada care incepe cu data alegerii acestora si care se terrnina Ia data de 21.04.2021.

SIF1 si SIF4, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, au cerut aprobarea atragerii raspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa si Nicolae Stoian pentru prejudiciul cauzat de acestia Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., in cuantum estimat de 336.296 lei, ca urmare a incalcării  indatoririlor acestora fata de societate prin instrainarea actiunilor Prodplast SA detinute de societate pentru un pret defavorabil societății si, in consecinta, aprobarea actiunii in raspundere contra administratorilor mentionati si desemnarea pentru exercitarea actiunii in justitie a administratorului Busu Cristian si, in cazul absentei acestuia sau al inactiunii sale sau a reprezentantilor societatii, a actionarului Gheorghe Marcel.

 Conducerea SIF Oltenia și-a motivat refuzul să completeze convocatorul AGA, printr-un raport transmis BVB. SIF5 susține că atât obiectul cererilor de suplimentare a ordinii de zi, cat si justificarea acestora contin informatii nereale de natura sa induca neincredere in randul actionarilor și aduce urmatoarele clarificari:
“I. Demersul actionarilor mentionati reprezinta inca o incercare de preluare
abuziva a conducerii superioare si conducerii administrative a S.I.F. Oltenia
S.A. in interesul de grup al acestora, dar si o perturbare a activitatii societatii intr-un moment dificil pe care il traverseaza intreaga economie iar sanatatea publica este in mare pericol.
Aducem in atentie faptul ca FI Alternativ Certinvest este detinut in totalitate la 31 decembrie 2019 de SIF 1 si SIF 4, care finanteaza in proportie de 100% capitalul fondului, cu o participatie totala de 113.555.393 lei. Acest fond detine actiuni ce reprezinta un procent de 4,9572% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A. iar impreuna cu celelalte doua fonduri mentionate, administrate de SAI Certinvest au detinere de 5,0056% din capitalul S.I.F. Oltenia S.A.

2 De altfel, SIF 1 si SIF 4 impreuna cu fondurile de investitii finantate in proportie de peste 40% de catre acestea, detin o participatie totala de peste 30,5% din capitalul social cu drept de vot al S.I.F. Oltenia. In consecinta controleaza orice hotarare deoarece in istoric, cel mai mare cvorum inregistrat in cadrul Adunarilor generale este sub 58% din capitalul social.
Asadar, desi s-au inregistrat doua cereri de suplimentare a ordinii de zi a adunarii care aparent sunt independente, in realitate actionarii solicitanti sunt sub controlul direct sau indirect al S.I.F. Banat Crisana. De asemenea, ambele solicitari reprezinta interventii care sa conduca la paralizarea activitatii Consiliului de Administratie prin posibila revocare a majoritatii membrilor, stiut fiind ca acest organism de conducere nu va mai putea adopta nici o decizie.
II. Punctele de pe ordinea de zi solicitate a fi introduse vizand revocarea administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian, cel privind incetarea mandatului Directorului General precum si alegerea a patru noi administratori, fac obiectul solicitarii actionarilor SIF 1 si SIF 4 de organizare si desfasurare a unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. solicitata in luna iunie 2019, aflata pe rolul Curtii de Apel Craiova.
III. Punctul 4 de pe ordinea de zi solicitat a fi introdus de catre actionarii SIF 1 si SIF 4 avand ca obiect: „aprobarea atragerii raspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa si Nicolae Stoian pentru prejudiciul cauzat de acestia Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. in cuantum estimat de 336.296 lei ca urmare a incalcarii de catre administratori a indatoririlor acestora fata de societate prin instrainarea actiunilor Prodplast S.A.” constituie o actiune de intimidare, hartuire si discreditare a celor patru administratori, care sunt pusi in situatie discriminatorie fata de ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, avand
in vedere cel putin urmatoarele motive:
– Hotararea privind oportunitatea vanzarii pachetului de actiuni detinut de Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. la S.C. Prodplast S.A. prin participarea la Oferta Publica secundara organizata de societate cat si prin tranzactii pe piata de capital s-a luat in Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. din 06.12.2019 prin votul unanim al tuturor celor sapte administratori, in baza Referatului de oportunitate nr. 290/DE/29.11.2019.
– Formularul de subscriere pentru oferta de cumparare a actiunilor emise de S.C. Prodplast S.A. la pretul de 2,52 lei/actiune a fost semnat de catre Directorul General si Directorul General Adjunct, respectiv  de Tudor Ciurezu si Cristian Busu, cu incadrarea in termenii aprobati de Consiliul de Administratie al societatii in sedinta din 06.12.2019.

– Pretul mediu de tranzactionare al actiunilor S.C. Prodplast S.A. pe BVB – sectiunea regular realizat in ultimele 15 luni premergatoare ofertei (01.01.2019 – 31.03.2020) a fost de 2,50 lei/actiune. S-au tranzactionat un numar de 396.796 actiuni (2,3% din total 17.072.385 actiuni). In anul 2018 s-a tranzactionat in piata un volum de 56.456
(0,33% din capitalul social) actiuni la un pret mediu de 2,3756 lei/actiune. Volumul actiunilor tranzactionate in ultimii doi ani pe acest emitent de numai 2,63% din capitalul social califica actiunea PPL ca fiind o actiune cu lichiditate foarte slaba, cu atractivitate redusa si foarte greu de valorificat.
– Plasamentul ce a facut obiectul subscrierii in cadrul ofertei de rascumparare rezulta din operatiunea de divizare a patrimoniului fostei societati Prodplast, derulata in cursul anului 2008, in urma careia au rezultat doua societati la care SIF OLTENIA SA a devenit actionara: Prodplast S.A. (PPL) si Prodplast Imobiliare S.A. (PPLI)
– Plasamentul detinut in PPLI a fost valorificat pe piata de capital in anul
2015, cu o rentabilitate calculata la costuri de peste 33%.
– Valorificarea pachetului de 1.693.285 actiuni PPL pe calea ofertei publice secundare organizata de societate si aprobata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara s-a realizat la un pret superior costului mediu de achizitie inregistrat de S.I.F. Oltenia S.A. pentru toata detinerea de 4.669.908 actiuni (27,354% din capitalul social).
– Pretul de valorificare de 2,52 lei/actiune PPL prezinta un discount fata de activul net unitar (4,44 lei) la 31.12.2019 de 43,2% in timp ce preturile de inchidere per actiune din ultima zi de tranzactionare pe BVB la 31.12.2019 inregistreaza la SIF 1 un discount de 48,4% iar la SIF 4 de 58,46% fata de activul net unitar de la finele anului 2019.
– Totodata, s-a reintrodus in circuitul financiar o parte din capitalul imobilizat in acest plasament. Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. detinea si detine in continuare o pozitie de actionar captiv in cadrul societatii, intrucat actionarul majoritar detine peste 64% din capitalul social al societatii ceea ce-i confera o pozitie de control absolut de decizie in luarea tuturor hotararilor societatii.
– Existenta unor litigii intre Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. si Prodplast S.A. Bucuresti demonstreaza interesul si preocuparea deosebita a S.I.F. Oltenia S.A. pentru apararea si protejarea intereselor S.I.F. Oltenia S.A.
– Faptul ca instanta nu a dat castig de cauza tuturor actiunilor initiate de S.I.F. Oltenia S.A. ne-a determinat sa dam curs posibilitatilor de fructificare a participatiei la preturi superioare costului mediu de achizitie. Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. nu a platit cheltuieli de judecata stabilite de instanta in sarcina sa in cuantum de 31.505 lei, partile stabilind stingerea reciproca a litigiilor si obligatiilor
generate de acestea pe cale amiabila.
– Participarea la oferta publica secundara organizata de S.C. Prodplast S.A. nu a avut ca efect cresterea pretului in piata dupa inchiderea ofertei, dimpotriva, in perioada ulterioara, intre 09-26 martie 2020 sau tranzactionat in piata 7.719 actiuni cu un pret mediu de 2,2973 lei/ actiune, contrar celor sustinute de actionarii petenti, respectiv „exista asteptarea rezonabila de crestere a pretului de piata dupa finalizarea ofertei”.
– Informatiile diseminate de cei doi actionari privind acest punct sunt neadevarate, piata fiind lipsita de capacitatea de absorbtie a unei asemenea participatii datorita lipsei de interes a potentialilor investitori, generata de existenta unui actionar majoritar cu puteri decisive in luarea hotararilor societatii.
In concluzie, informatiile transmise in piata de cei doi actionari privind acest punct sunt neadevarate, avand scopul de a discredita o parte din membrii Consiliului de Administratie si a crea eventuale disensiuni in cadrul Consiliului de Administratie punand in aplicare principiul divide et impera.
In ceea ce priveste punctul 6 din solicitarea SIF 1 si SIF 4 de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA S.I.F. Oltenia din 28/29 aprilie 2020, „respectiv revocarea in parte a Hotararii nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.04.2013 in sensul eliminarii incepand cu 28.04.2020 a beneficiului de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate acordat administratorilor si conducatorilor societatii astfel cum s-a prevazut la pct. 2 din hotararea mentionata” precizez ca de la aprobarea acesteia si pana in prezent nu a existat nicio persoana din cele indreptatite care sa fi beneficiat sau sa solicite asistenta juridica.
Conducerea superioara, conducerea administrativa, salariatii societatii au actionat in permanenta cu prudenta si diligenta, cu obiectivitate si integritate, luand decizii de afaceri pe baza unor informatii adecvate, in interesul societatii si al tuturor actionarilor.
Pe perioada mandatului, actualul Consiliu de Administratie, conducerea
superioara prin efortul comun al tuturor salariatilor societatii si-au indeplinit obiectivele stabilite anual de Adunarea Generala avand ca deziderat declarat restructurarea portofoliului astfel incat administrarea acestuia sa genereze profit si sa asigure un tratament echitabil actionarilor prin remunerarea acestora pe calea dividendelor si derularea cu buna credinta a programelor de rascumparare de actiuni.
S.I.F. Oltenia este o societate activa, dinamica pe piata de capital care a fructificat oportunitatile din piata, efectuand achizitii de sute de milioane de euro in societati lichide, stabile, aducatoare de valoare adaugata, capabila a rasplati actionarii.
Strategia, politica de investitii si cea de dividend, comportamentul fata de actionari a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia sunt diametral opuse fata de cele practicate de SIF 1 si SIF 4.
Prin comparatie cu politica investitionala a actionarilor petenti, nu am transferat fonduri financiare in companii off-shore care sa nu poata fi urmarite direct de catre investitori, nici nu am facut plasamente de milioane euro in obligatiuni Blue Air Aviation, respectand strategia aprobata de actionari de restructurare calitativa a portofoliului.
De la infiintare si pana in prezent S.I.F. Oltenia a acordat in fiecare an dividende actionarilor. In ultimii zece ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2009-2018, S.I.F. Oltenia a alocat in medie 65,6% din profitul realizat pentru plati dividende, respectiv suma de 702 milioane lei dintr-un profit net de 1.069 milioane lei. Societatea a dus la indeplinire cu succes programele de rascumparare a propriilor actiuni, in scopul reducerii capitalului social al societatii cu volumul acestora in vederea cresterii performantei societatii.
Pentru exercitiul financiar al anului 2019, tot profitul realizat este propus a fi distribuit sub forma de dividende si pentru derularea unui nou program de rascumparare a propriilor actiuni, in scopul reducerii capitalului social cu efect pozitiv asupra performantelor societatii si a remunerarii actionarilor.
Aducem in atentia actionarilor faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 142 lit.e) din Legea 31/1990 administratorii raspund de organizarea adunarii generale.
In consecinta, la momentul desfasurarii adunarii generale, Consiliul de Administratie va aplica masurile prevazute de dispozitiile legale incidente in materie de combatere a pandemiei astfel incat sa limiteze la maximum pericolul care afecteaza sanatatea actionarilor si a salariatilor societatii.
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2020 „pe perioada stării de urgenţă instituită pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, emitentul asigură desfăşurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acţionarilor, cu luarea în considerare a dispoziţiilor prevăzute în Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare, Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi\ completările ulterioare, Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare,
Ordonanţa militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19, precum şi a altor dispoziţii ale autorităţilor statului impuse în
această perioadă.”
Desfasurarea activitatii societatii in conditii restranse si onorarea obligatiilor asumate prin convocatorul publicat este o modalitate eficienta de inlaturare a starii de pericol in care ne aflam cu totii, motiv pentru care incurajam actionarii sa isi exprime dreptul de vot prin mijloace electronice, utilizand modalitatile puse la dispozitie de societate.”

Anul trecut, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia au cerut convocarea unei AGA pentru aprobarea revocării administratorilor SIF5  Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

Inițial, SIF5 a respins solicitarea acționarilor pe motiv că nu îndeplinește condițiile de legalitate, iar, apoi, a respins convocarea, la cererea ASF, pentru că acționarii anunțaseră o scădere a deținerii sub pragul de 5% (4,99%).

În decizia din 18 iulie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară obligase conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Decizia a venit după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale. 

Ulterior,  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au solicitat convocarea AGA SIF Oltenia prin instanță, iar Tribunalul Dolj a autorizat această cerere.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/11/2020)

Comunicat referitor la comentarii media

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (27/11/2020)

Autorizatie ASF - Modificare act constitutiv

ELECTROARGES SA (ELGS) (27/11/2020)

Prelungire mandat reprezentant permanent Benjamins United SRL