Consiliul Patronatelor Bancare din Romania solicită Parlamentului și Guvernului un proces de consultare judicios al comunității bancare în […]

Parlamentul adoptă Legea de reechilibrare a contractelor de credit, prin intervenția obligatorie a instanței de judecată în cazul […]