Update articol:

Transelectrica a adoptat și pune în aplicare planul de acțiuni privind continuitatea activității și operațiunilor necesare asigurării funcționarii în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național

Operatorul de Transport și Sistem al energiei electrice CNTEE ”Transelectrica” S.A. (TEL) a adoptat și pune în aplicare planul de acțiuni privind continuitatea activității și operațiunilor necesare asigurării funcționarii în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), în contextul epidemiologic generat de răspândirea COVID-19 (coronavirus).

CNTEE ”Transelectrica” S.A. spune că nu este în prezent afectată de COVID-19 și asigură funcționarea rețelei electrice de transport și conducerea prin dispecer în condiții normale de operabilitate, cu respectarea tuturor măsurile de prevenție stabilite.

În conformitate cu obligațiile legale, CNTEE ”Transelectrica” S.A. și-a organizat activitatea în această perioada pentru a asigura continuitatea misiunii sale de serviciu public de transport al energiei electrice, continuitatea alimentării cu energie electrică precum și funcționarea în condiții de siguranță a SEN.

Compania spune că pune în aplicare cu responsabilitate un plan de acțiuni clare elaborat în conformitate cu toate prevederile legale, recomandările și măsurile anunțate de autorități în vederea limitării răspândirii coronavirusului. Acest plan este actualizat continuu pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a rețelei și securitatea alimentării cu energie electrică în România.

Măsurile prevăzute în Planul de continuitate sunt implementate în mai multe etape, în funcție de evoluția situației, de la măsuri preventive de igienă până la cele menite să asigure protecția personalului-cheie pentru operarea SEN și a rețelei electrice de transport, fiind monitorizate de o echipa dedicată în cadrul Companiei.

Ca parte a acestui plan, CNTEE ”Transelectrica” S.A. a decis să implementeze munca la domiciliu pentru angajații a căror activitate poate fi desfășurată de la distanță.

În ceea ce privește activitățile care urmează să fie desfășurate în continuare la sediile Companiei, este asigurat personalul esențial pentru buna funcționare a rețelei electrice (funcționarea stațiilor electrice și a liniilor electrice, gestionarea sistemului electroenergetic în timp real etc.). În funcție de evoluția răspândirii COVID-19, planul de acțiuni pentru asigurarea continuității activității operaționale prevede inclusiv măsura utilizării unor spații speciale destinate personalului cheie (pentru odihnă, hrană și igienă).

Aceste activități sunt însoțite de o serie de măsuri preventive, reevaluate în permanentă, pe baza recomandărilor autorităților. Astfel, la nivelul Companiei – sediul central, Dispecerul Energetic Național, cât și Sucursale – au fost instituite deja măsuri de protecție, respectiv intensificarea acțiunilor de igienizare a spațiilor de lucru, restricționarea accesului terților în sediile Companiei, limitarea întâlnirilor la cele strict necesare, precum și anularea tuturor deplasărilor în străînătate. Toate aceste măsuri de precauție vor fi adaptate în permanentă în funcție de evoluția situației.

Măsurile luate la nivelul CNTEE ”Transelectrica” S.A. sunt corelate cu cele ale celorlalte entități din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (operatorii de distribuție, cu producătorii de energie electrică clasică și regenerabilă), scopul acestora fiind funcționarea în condiții de siguranță și evitarea îmbolnăvirilor personalului.

De asemenea, CNTEE ”Transelectrica” S.A. păstrează permanent contactul și cu operatorii de transport și sistem al energiei electrice din statele europene cu care România funcționează interconectat, pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică pe termen lung și funcționarea piețelor de energie electrică.

Totodată, având în vedere subiectele de interes major aflate pe ordinea de zi ale ședințelor Adunărilor generale ale acționarilor, programate în viitorul apropiat, (numire membri în Consiliul de Supraveghere (CS), aprobare Situații Financiare Anuale 2019, raportări anuale cu impact semnificativ, etc.) convocate pentru:

o    data de 26 martie 2020, prima convocare – numire membri CS;

o    data de 28 aprilie 2020, prima convocare – ședința anuală a Adunării generală ordinară a acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2019, conform Calendarului de Comunicare Financiară 2020, aprobat și comunicat instituțiilor pieței de capital și persoanelor interesate,

în contextul Stării de urgență decretată pe întreg teritoriul României începând din această săptămâna și pentru prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, recomandăm acționarilor CNTEE ”Transelectrica” S.A. și reprezentanților lor să folosească cai de comunicare indirectă, respectiv fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro, respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Racanel.

Materialele de ședința (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi), proiectele de hotărâre, formularele de vot prin corespondență și formularele de împuternicire specială sunt/vor fi, după caz, disponibile, în termenul prevăzut de legiuitor, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagină Relații investitori, secțiunea AGA/2020.

Transelectrica spune: “Așadar, încurajăm actionarii înscriși la datele de referință, să-și exercite dreptul de vot în Adunările generale ale acționarilor, utilizând buletinele de vot prin corespondență, ca alternativă de participare în mod direct sau prin reprezentant la sediul Companiei”.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021