Update articol:

Secretariatul General al Guvernului vrea revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Transelectrica (solicitare completare ordine de zi)

Secretariatul General al Guvernului cere convocarea AGA pentru revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, potrivit unei informări transmise BVB.

Propunerile SGG pentru a deveni membri provizorii în Consiliul de Supraveghere Transelectrica

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA aduce la cunoștință faptul că acționarul majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor programată pentru dată de 22/23.06.2021, cu următoarele puncte:

”4.1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

5.1. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

6.1. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la dată de 31.12.2020, astfel:

 

 7.1. Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune.

 14.Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

15. Numirea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durata a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

 16. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 5 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.”

Compania va publică formă actualizată a Convocatorului în dată de 08 iunie 2021, iar formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședința și proiectul de hotărâre, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagină Relații investitori/AGA/ 22/23 iunie 2021, la dată de 10 iunie 2021, dată anterioară datei de referință.

Consiliul de Supraveghere

Nr.crt. Nume si prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului CV Notă biografică
1 Adrian GOICEA Președinte CS 30-11-2019 29-09-2024
2 Luiza POPESCU Membru CS 30-11-2019 29-09-2024
3 Jean – Valentin COMĂNESCU Membru CS 30-11-2019 29-09-2024
4 Oleg BURLACU Membru CS 30-11-2019 29-09-2024
5 Mircea Cristian STAICU Membru CS 13-02-2020 29-09-2024
6 Mihaela POPESCU Membru CS 07-02-2020 29-09-2024
7 Ciprian Constantin DUMITRU Membru CS 07-01-2020 29-09-2024

BVBStiri BVB

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (23/09/2021)

Retragere autorizatie administrator de risc

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/09/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

ROPHARMA SA (RPH) (23/09/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CARBOCHIM S.A. (CBC) (23/09/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 20.09.2021