Update articol:

Transelectrica reduce suma pentru participarea salariaţilor la profit, la 3.917.500 lei, de la 9.914.684 lei

Conducerea Transelectrica vrea să repartizeze, din profitul net contabil de anul trecut, dividendele cuvenite acţionarilor în valoare de 39.143.878  lei, dar reduce suma pentru participarea salariaţilor la profit, la 3.917.500 lei,  de la 9.914.684 lei.

Transelectrica mai anunţă astăzi  că propunerea de distribuire de dividende din rezultatul reportat în sold la 31.12.2020 rămâne nemodificată prin raportare la materialul supus aprobării în ședința AGOA din data de 27.04.2021, respectiv un dividend brut de 0,28 lei/actiune.

Un comunicat transmis BVB precizează: “Directoratul Transelectrica a decis, în data de 18.05.2021, asupra propunerii privind repartizarea profitului net contabil rămas după deducerea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020 se împarte astfel: 8.436.752 lei –  Rezerva legala (5%), 52.079.305 lei -alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit, 40.202.063 lei -alte repartizări prevăzute de lege – venituri realizate în anul 2020 din alocarea capacităţii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legală).

Repartizările de mai sus sunt similare celor propuse pentru AGA din 27 aprilie. Şi dividendele cuvenite acţionarilor sunt aceleaşi – 39.143.878  lei, precum şi 31.131 lei – alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare.

Singura diferenţă este la participarea salariaţilor la profit, suma scăzând la 3.917.500 lei,  de la 9.914.684 lei.

Propunerea pentru AGA din 27 aprilie, care a fost respinsă de SGG, includea   9.914.684 lei -participarea salariaţilor la profit (cheltuiala cu provizion în 2020).

Astfel, conducerea Transelectrica a propus la AGA din 27 aprilie aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei cu următoarele destinaţii:

Transelectrica informează: “Referitor la propunerea de distribuire de dividende din rezultatul reportat în sold la 31.12.2020 facem precizarea că aceasta rămâne nemodificată prin raportare la materialul supus aprobării în ședința AGOA din data de 27.04.2021. Directoratul urmează să convoace Adunarea generală ordinară a acționarilor potrivit reglementărilor legale și statutare aplicabile”.

La AGA din 27 aprilie, conducerea Transelectrica a cerut aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/actiune, punct respins de SGG, acţionarul majoritar la Transelectrica.

Statul român, prin SGG,  a votat în luna aprilie împotriva aprobării situaţiilor financiare separate ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2020, și împotriva aprobării situaţiilor financiare consolidat.

De asemenea, SGG  nu a aprobat repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei și nici distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune.
Statul nu a aprobat nici descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020. La AGA, au fost prezenți acționari reprezentând 74,39767% din capitalul social și 74,39767% din totalul drepturilor de vot. Statul deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58% din companie.

Compania a întregistrat un profit al exercițiului 2020 de 113,69 milioane lei, în urcare cu 18,3% față de 2019, potrivit unui raport recent.

 

Transelectrica: Situațiile financiare separate și consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, împreună cu Raportul Anual și Raportul Anual Consolidat, au fost auditate de către Auditorul Financiar Extern al Companiei, opinia menționată fiind fără rezerve

 

BVBStiri BVB

RAIFFEISEN BANK - OB. 2028 (RBRO28) (30/07/2021)

Rezultate financiare semestriale 2021

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (30/07/2021)

Convocare AGA Ordinara si Extraordinara in data 10(11).09.2021

RAIFFEISEN BANK _ OB. 2026 (RBRO26) (30/07/2021)

Rezultate financiare semestriale 2021