Update articol:

Acționarii Impact Developer&Contractor vor decide la AGA aprobarea unei emisiuni de obligațiuni de 20 milioane de euro

Acționarii Impact Developer&Contractor (IMP) vor decide la AGA din 27 aprilie aprobarea unei emisiuni de obligațiuni de 20 milioane de euro, conform convocatorului completat la cererea lui Gheorghe Iaciu, in calitate de actionar care detine 57,7593% din capitalul social al societatii, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Buucurești.

Astfel, pe ordinea de zi se află aprobarea emisiunii de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 20.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de minimum 24 de luni, maximum pana la 60 de luni („Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta si/sau oferte adresata/adresate investitorilor calificat si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 20.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

De asemenea, acționarii vor decide aprobarea emiterii si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu Obligatiunile, inclusiv, fara a se limita la, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.

Totodată, la AGA se va discuta suplimentarea valorii cu care Consiliul de Administratie are dreptul sa decida majorarea capitalului social, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.4/07.10.2022, de la 250.000.000 actiuni la 350.000.000 actiuni. Astfel noul mandat este urmatorul: delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat in conformitate cu punctul 3 de mai jos, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca 350.000.000 actiuni nou emise.

Pe ordinea de zi este si aprobarea implementarii programului „Stock Option Plan 2023-2024”, dar si  înfiintarea unei societati de proiect, in care Impact Developer & Contractor S.A. va fi asociat majoritar si va aduce ca aport la capitalul societatii nou infiintate un teren situat in Bd. Barbu Văcărescu Nr. 164D – 164E, Bucuresti, Sectorul 2, cu numar cadastral 242595, inregistrat in Cartea Funciara nr. 242595 Bucuresti, in suprafata de 25.424 mp. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari, a Consiliului de Administratie sa intreprinda toate formalitatile prevazute de lege pentru constituirea societatii de proiect, transferul valabil al dreptului de proprietate asupra terenului, stabilirea structurii si valorii capitalului social al societatii de proiect.

Un alt punct este aprobarea incheierii de contracte de imprumut de pana la 20.000.000 euro, cu societatile afiliate si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu finantari obtinute de societatile afiliate, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii permise de lege.

Actionarii Impact vor mai decide repartizarea profitului net realizat in anul 2022, in suma de 63.328.830,88 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: -3.804.965,47 lei rezerve legale, iar 59.523.865,41 lei rămân nerepartizați.

În anul 2022, IMPACT a înregistrat venituri  în valoare de 210 milioane lei, reprezentând 275 locuințe vândute, la care se adaugă prevânzari de 450 locuințe cu o valoare totală de 236 milioane lei, ce se vor transforma în venituri în perioada următoare.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (21/09/2023)

Completare Convocare AGEA 11/12.10.2023

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (21/09/2023)

Litigiu privind Hotararea AGEA 5/01.09.2023

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (21/09/2023)

ERSTE Group a publicat company update TTS - rezultate S1 2023