Update articol:

ASF a retras autorizația de funcționare a SSIF IEBA TRUST

*Compania trebuie să transmită dovada achitării datoriilor faţă de clienţi 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, pe 14 mai, să retragă autorizația de funcționare a SSIF IEBA TRUST, după ce o suspendase, la finalul anului trecut.

ASF a decis sancționarea cu avertisment și retragerea autorizației de funcționare a SSIF IEBA TRUST SA, acordată prin DECIZIA CNVM nr. 3446/09.10.2003 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că societatea nu mai îndeplinește condițiile impuse la autorizarea inițială prevăzute la art.76 alin.(1) din Legea nr.126/2018, inclusiv cele menționate la art. 92 alin. (1) și art. 93 alin. (1) din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, cu modificările și completările ulterioare.

ASF a avut în vedere Decizia nr.581/14.05.2020 de respingere a proiectului de achiziție și cererea de aprobare a acționarului semnificativ RESOURCES SA SPF al SSIF IEBA TRUST SA, prin deținerea unei participații calificate directe de 99,96% din capitalul social al acesteia (pe motiv că nu a furnizat o documentație completă), Decizia nr. 582/14.05.2020 de respingere a cererii de autorizare a modificării în modul de organizare și funcționare a SSIF IEBA TRUST SA cu privire la reducerea/majorarea capitalului social, Decizia nr. 583/14.05.2020 de respingere a cererii privind aprobarea doamnei ZABARCENCU MIHAELA GABRIELA și a domnului DIMITRIOS HATZIS în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF IEBA TRUST SA.

Potrivit ASF, SSIF IEBA TRUST SA are obligația ca în termen de 30 de zile să convoace adunarea generală a acționarilor care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate. 

De asemenea, compania trebuie să transmită dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi A.S.F. şi a transferului instrumentelor financiare la depozitarul emitent sau în conturile indicate de clienţi.

În cazul clienţilor care nu pot fi contactaţi de S.S.I.F. în vederea returnării activelor acestora aflate în custodia acesteia, S.S.I.F. va proceda după cum urmează: 1. va transfera instrumentele financiare într-un cont individual deschis la depozitarul central pe numele fiecărui client, în cazul instrumentelor financiare pentru care depozitarul central este depozitar emitent, iar în cazul instrumentelor financiare pentru care depozitarul central este depozitar investitor, va transmite dovada vânzării instrumentelor financiare, cu respectarea principiului obţinerii celui mai bun rezultat pentru client, şi va transfera fondurile băneşti obţinute prin vânzare în contul prevăzut la punctul 2 de mai jos; 2. va deschide la o instituţie de credit de pe teritoriul României un cont de tip “escrow” în favoarea clienţilor, deschis conform reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi pentru care plata comisioanelor aferente va fi efectuată de S.S.I.F. anticipat pentru o perioadă de minimum 3 ani, în care va transfera fondurile băneşti aparţinând acestora, care va avea ataşat lista cuprinzând: (i) fondurile băneşti datorate fiecărui client; (ii) datele de identificare ale fiecărui client solicitate de instituţia de credit, necesare acesteia pentru procesarea solicitărilor de retragere a fondurilor băneşti datorate fiecărui client; 3. va publica pe site-ul propriu un anunţ cu privire la modalitatea în care clienţii îşi pot obţine fondurilor băneşti, anunţ care va fi păstrat pe o perioadă de minimum 3 ani în situaţia în care societatea va continua să existe.

Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani atât în format fizic cât și electronic toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile auxiliare. 

Ieba Trust a intermediat tranzacții de 1,8 miliarde lei, în 2019, având o cotă de piață de 9,65%.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/05/2020)

Litigiu dosar nr. 3608/63/2019

TERAPLAST SA (TRP) (27/05/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 22.05.2020

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (27/05/2020)

Act aditional cf. art. 234 Reg 5/2018 - CTE Iernut

PRODPLAST S.A. (PPL) (27/05/2020)

Notificare prag detineri >5%

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (27/05/2020)

Clarificari privind A.G.O.A. din 28.04.2020 - versiunea in limba engleza