Update articol:
În ciuda deciziei ASF,

Consiliul SIF Oltenia respinge, din nou, convocarea AGA, la cererea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia (Actualizare)

ACTUALIZARE:  SIF1 – Grupul SIF Banat Crișana – SIF Muntenia și-a crescut deținerea la SIF Oltenia la 5,001124% 

SIF Banat Crișana a anunțat, astăzi, că grupul de acționari cu care acționează concertat față de SIF Oltenia (SIF5) a ajuns la o deținere de 5,001124% , după ce, pe 23 iulie, anunțase că a coborât la 4,99% din SIF5.

Săptămâna trecută, SIF1 deținea 1,99% din SIF5, SIF Muntenia -2,99%, Radu Străuț – 0,0003%, Adrian Simionescu – 0,000007, Dorina Mihăilescu – 0,000002, Sorin Marica – 0,000005 și Mircea Constantin – 0,00076. 

Acum, diferența este dată de o deținere de 2,000857% din SIF5, în dreptul SIF Banat Crișana, o diferență de 6.608 acțiuni. Raportul SIF1 nu menționează când au fost achiziționate acțiunile.

Raportul a venit la scurt timp după ce conducerea SIF Oltenia a anunțat că a respins convocarea AGA, la solicitarea SIF1 și SIF4, pe motiv că acestea au scăzut sub nivelul de 5% al deținerii (vezi detalii mai jos).

***
*Motivul invocat – scăderea cotei de deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% 

SIF Oltenia a anunțat astăzi că, în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5071/11.06.2019, motivată prin scăderea cotei de deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., conform Declarației de dețineri transmisă de către Societatea de Investiții Financiare Banat Crișana S.A. sub nr. 1663/23.07.2019.

Anterior, SIF Oltenia (SIF5) a cerut, în instanță, suspendarea deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara care o obliga să convoace AGA, la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia.

De asemenea, SIF Oltenia a anunțat astăzi că a depus la Curtea de Apel Craiova, în contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiară București, și un alt dosar având ca obiect anularea Deciziei nr. 857/25.06.2019 emisă de ASF. Conform unui raport de astăzi, dosarul se află în perioada de verificare și regularizare cerere, conform art. 200 din Codul de procedura civilă, procedură premergătoare acordării primului termen de judecată.

Autoritatea de Supraveghere Financiară obligase conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Decizia a venit după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale. Cei doi acționari, doreau revocarea lui Tudor Ciurezu de la conducerea SIF Oltenia, pe lângă alte puncte.

Ulterior, SIF5 a comunicat ca Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 va fi supusă în timp util spre analiză și hotărâre Consiliului de administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca hotărârea adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Apoi, SIF Banat Crișana a anunțat că grupul de acționari cu care acționează concertat față de SIF Oltenia (SIF5) a ajuns la o deținere de 4,99% din SIF5, coborând sub pragul de maxim 5% prevăzut de lege.