Update articol:

ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE S.A. vrea să se listeze la Bursa de Valori Bucureşti

Rezultatele financiare Rezultatele financiare

ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE SA (“E-INFRA” împreună cu filialele sale Direct One S.A. , Electrogrup S.A., Netcity Telecom S.R.L., Nova Power & Gas SRL  și cu asociatul său deținut în proporție 40% în Wind Energy Service East Europe S.R.L. (“WESEE”), denumite împreună “Grupul”), unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură și servicii de infrastructură din România din punctul de vedere al veniturilor, anunță intenția de a iniția o ofertă publică de acțiuni. Oferta va cuprinde vânzarea de acțiuni ordinare, nou emise de Companie, precum și de acțiuni ordinare existente, deținute de acționarii actuali, Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Cu privire la intenția de listare la  Bursa de Valori București, Teofil Mureșan, Fondator și Președinte al Consiliului de Administrare al Companiei, a spus: ”Electrogrup Infrastructure s-a consacrat ca un furnizor de infrastructură și servicii de infrastructură critică, esențială pentru societate. Considerăm că în prezent “Technology is king”, însă ea se bazează pe infrastructură. Viziunea noastră este să deținem acest tip de infrastructură modernă, iar ca fondator, sunt mândru să asist la intrarea Grupului nostru într-un nou stadiu de dezvoltare, care ne permite să facem încă un pas în drumul spre o prezență importantă în regiune.”

 Marian Pantazescu, Director General al Electrogrup Infrastructure, spune: ”Listarea Grupului la Bursa de Valori București ne va permite accelerarea investițiilor în fertilul spațiu al infrastructurii din România și, în același timp, ne va consolida poziția națională în piața de infrastructură-ca-serviciu (infrastructure-as-a-service). Ne-am construit strategia pe creșterea nevoii de infrastructură neutră, critică digitalizării industriilor, și pe cererea de infrastructură modernă necesară creșterii economice. Avem un model de business integrat, cu multiple pârghii de creștere, pe care suntem unic poziționați pentru a le valorifica. O listare la bursă ne oferă fundația solidă pentru evoluția Grupului către următorul nivel.”

Oferta va consta într-o componentă primară de majorare de capital social de până la 1.250.000 acțiuni ordinare noi și o ofertă secundară de vânzare de până la 1.250.000 acțiuni ordinare existente. Acționarii Vanzători dețin în prezent 100% din capitalul social al Companiei, după cum urmează: Teofil Mureșan (34%), Simion Mureșan (33%), Marian Pantazescu (33%). Împreună, aceștia vor deţine majoritatea acţiunilor Companiei după finalizarea Ofertei. Oferta se va adresa investitorilor de retail și instituționali din România și anumitor investitori instituționali internaționali din afara Statelelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile Regulamentului S (“Regulamentul S”) emis în baza Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare (“Legea privind valorile mobiliare”).

Compania intenționează să solicite listarea și admiterea acțiunilor ordinare ale acesteia la tranzacționare la Bursa de Valori București (”BVB”). Se intenționează ca un aranjament privind stabilizarea pieței să fie pus în aplicare după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.

Ulterior Ofertei, Compania și Acționarii Vânzători intenționează să încheie angajamente privind interdicții de înstrăinare a propriilor acțiuni pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice.

Numărul total de acțiuni disponibile la tranzacționare în urma Ofertei (”Free Float”) va depinde de numărul de acțiuni noi emise de Companie și de numărul de acțiuni existente vândute noilor investitori în cadrul Ofertei. Totuși, este de așteptat ca Free Float-ul să reprezinte cel puțin 30% din capitalul social.

Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni (“Joint Global Coordinators”) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (“Joint Bookrunners”) în legătură cu Oferta. Banca Comercială Română S.A. și BRD Groupe Société Générale S.A. acționează ca Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri în legătură cu Oferta.

Lansarea Ofertei depinde, potrivit informaţiilor transmise de companie,  de condițiile de piață și de îndeplinirea altor condiții întâlnite în mod obișnuit în ofertele internaționale de acțiuni, inclusiv obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de supraveghere (inclusiv, printre altele, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România), înregistrarea acțiunilor ordinare nou emise la Registrul Comerțului și înregistrarea acțiunilor Societății la Depozitarul Central Român, precum și adoptarea tuturor hotărârilor corporative relevante de către Companie.

Grupul deține și operează infrastructură critică și greu de replicat și prestează servicii de construcții și mentenanță pentru astfel de infrastructură. Din această poziție, Grupul activează pe diverse piețe din domeniul infrastructurii, concentrate în jurul a trei segmente principale:

• oferirea de acces la infrastructura sa de telecomunicații (prin Direct One și Netcity) pentru operatorii de telecomunicații și operatorii de sisteme de distribuție de electricitate;
• servicii de distribuție și furnizare de energie electrică și gaze naturale pentru consumatori industriali și casnici (prin intermediul Nova Power & Gas);
• servicii „la cheie” (”turn-key”) de construcții și mentenanță pentru companii ce dețin și dezvoltă infrastructură de telecomunicații, energie și producție industrială (prin intermediul Electrogrup și WESEE).
Grupul operează cu preponderență în România, cu excepția segmentului de servicii de infrastructură cu care activează și în alte piețe ale UE.

În distribuția gazelor naturale, domeniu în care Grupul are operațiuni în județul Suceava, România înregistrează o penetrare de sub 30% la nivelul orașelor și satelor, existând potențial semnificativ de creştere odată cu convergenţa spre stadiul regăsit în ţări vecine, precum penetrarea de peste 90% în Ungaria.

• Expunere unică la infrastructură critică din România

Grupul deține și operează cea mai mare rețea neutră de fibră optică inter-urbană de tip OPGW (optical ground wire) din România, care reprezintă o parte integrantă a infrastructurii de telecomunicații a unora dintre marii operatori de telecomunicații și care este, în același timp, o componentă tehnică critică pentru funcționarea sistemului național de distribuție a energiei electrice.

Totodată, prin Netcity, Grupul deține și operează rețeaua subterană pentru fibră optică a Municipiului București, pe baza contractului de concesiune de lucrări publice încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, până în 2057 (“Proiectul Netcity”).
Pe piața de infrastructură energetică, Grupul activează ca distribuitor și furnizor de energie electrică și gaze naturale, servicii complementate de deținerea de unități de producție a energiei din surse solare.

În sectorul de servicii profesionale de infrastructură, Grupul deține resurse proprii specializate și capabilități complexe, confirmate de un portofoliu de numeroase proiecte de succes implementate în domeniul telecomunicațiilor, energiei electrice și infrastructurii civile industriale, derulate în România și în străinătate.

Cu venituri consolidate de 473,6 milioane RON, un profit operațional consolidat ajustat înainte de depreciere și amortizare (EBITDA ajustat) de 93,2 milioane RON și peste 600 de angajați (inclusiv cei ai WESEE) la 31 decembrie 2017, Grupul urmărește o strategie de creștere prin dezvoltarea ofertei de infrastructură-ca-serviciu (infrastructure-as-a-service) și prin extinderea portofoliului de clienți.

• Portofoliu diversificat de oportunități de creștere

Grupul extinde infrastructura metropolitană pentru fibră optică în București și își propune să accelereze această expansiune, cu precădere în contextul aprobării studiului de fezabilitate pentru Etapa II a Proiectului Netcity de către Consiliul General al Municipiului București. Totodată, Grupul intenționează să vină în întâmpinarea nevoilor de externalizare a infrastructurii companiilor, ca operator neutru de servicii de infrastructură.

De asemenea, Grupul dorește să își dezvolte portofoliul de servicii smart-city și smart-utility, cu aplicabilitate largă către tehnologii emergente, cum ar fi internet of things.

În domeniul energetic, Grupul a câstigat trei noi concesiuni pentru distribuția gazelor naturale, acoperind cca. 11.000 de gospodării, atât în Vatra Dornei și Moara (ambele în județul Suceava), cât și în Huedin (județul Cluj). Grupul intenționează să construiască o centrală electrică pe gaz ce va fi conectată la un sistem de distribuție a energiei electrice cu circuit închis într-un parc industrial din Câmpia Turzii (județul Cluj).

Pe plan internațional, Grupul a fost activ prin intermediul companiilor sale de servicii pentru infrastructura industrială, care se axează pe servirea unor clienți cu care Grupul are parteneriate comerciale pe termen lung.

 STRATEGIE

Strategia Grupului constă în concentrarea resurselor în vederea creşterii prezenţei în segmentele de telecomunicaţii, energie şi servicii de infrastructură. Grupul va continua să se extindă atât prin creștere organică, cât și prin potențiale achiziții.

În condițiile unei Oferte încheiate cu succes, Grupul plănuiește să aloce capital semnificativ pentru accelerarea investiţiilor în Netcity și în fibra optică metropolitană a Bucureștiului.

Creșterea organică va fi sporită prin concentrarea pe sinergiile latente. Acestea rezultă din serviciile intra-grup și apropierea de clienți în segmentul de servicii, care creează oportunități de deținere de infrastructură. Cu privire la potențiale achiziții, Grupul își propune creșterea cotei de piață în special în infrastructura de telecomunicații, prin dobândirea de active generatoare de EBITDA.

Electrogrup Infrastructure își are originea într-o companie de construcții și servicii specializate, înființată în 1997, care cu timpul a devenit un Grup de firme activ în trei segmente cheie: infrastructură de telecomunicații, infrastructură energetică și serviciile pentru infrastructură.

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (30/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Tranzactii raportate in S2 2022

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (30/01/2023)

Indreptare erori materiale in tranzactiile parti afiliate incheiate in S2 2022

MedLife S.A. (M) (30/01/2023)

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R) ianuarie - iulie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (30/01/2023)

Amendament - Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)