Update articol:
Profitul net al Petrom a crescut cu 64% în 2018, până la 4,1 miliarde de lei

Grupul OMV Petrom – Propunere dividend 2018: 0,0270 lei/acţiune, cu 35% mai mare faţă de anul trecut (în curs de actualizare)

* Profitul net al Petrom a crescut cu 64% în 2018, până la 4,1 miliarde de lei *  “Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare ne-a determinat să ne revizuim planurile de investiții de creștere, în timp ce căutăm claritate în legătură cu climatul investițional din România” * “Planificăm investiții de circa 3,7 mld lei pentru 2019, în principal în Upstream”

 

* “La sfârșitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 114, introducând măsuri care afectează mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afectează activitatea noastră se numără stabilirea de prețuri reglementate la gaze naturale și energie electrică pe o perioada de trei ani, precum și majorarea contribuției financiare aplicate cifrei de afaceri din activitățile de gaze naturale și energie electrică. Actualmente, suntem în curs de evaluare a impactului asupra operațiunilor noastre, deoarece legislația secundară încă nu a fost emisă”.

 

………….

Rezultat din exploatare CCA (costul curent de achiziţionare) excluzând elementele speciale de 1,4 miliarde lei, de peste două ori mai mare fata de T4/17 * Flux de trezorerie extins după plata dividendelor în sumă de 0,7 miliarde lei * ROACE (Rentabilitatea medie a capitalului angajat) CCA excluzând elemente speciale la 14,3%

În trimestrul  patru 2018, OMV Petrom a beneficiat de cererea crescută pentru electricitate și carburanți, precum și de prețurile mai mari ale mărfurilor comparativ cu T4/17, în timp ce marjele de rafinare au continuat să aibă o tendință descendentă  în T4/18, potrivit unui comunicat OMV Petrom.
 
La nivelul anului 2018, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a situat la valoarea de 4,8 mld lei, segmentul Upstream contribuind cu circa două treimi. Segmentul Upstream a beneficiat de prețuri realizate mai bune, precum și de nivelul mai scăzut al costurilor de producție, cheltuielilor cu amortizarea și al celor de explorare, ceea ce a contrabalansat efectul scăderii producției, conform OMV Petrom, care susţine: “Rezultatul Downstream Oil reflectă performanță solidă a activității de vânzări, care a compensat parțial impactul reviziei rafinăriei din T2/18 și marja de rafinare mai scăzută. Rezultatul Downstream Gas s-a îmbunătățit, susținut de disponibilitatea crescută a centralei electrice de la Brazi și de numărul mai mare de clienți finali. Toate aceste evoluții au condus la un flux de trezorerie din activități de exploatare de 7,4 mld lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent. Pe parcursul anului, am crescut investițiile la 4,3 mld lei, preponderent în Upstream. Am forat 110 sonde, am efectuat circa 1.000 de reparații capitale la sonde și, în urmă unei campanii offshore de succes, am pus în producție sondă din portofoliul nostru care furnizează cele mai mari volume de țiței la acest moment. Conform planificării, am investit și în proiecte importante din Dowsntream: revizia rafinăriei Petrobrazi, proiectul de poli-combustibili și modernizarea depozitelor de carburanți. Am plătit dividende în valoare de 1,1 mld lei; fluxul de trezorerie extins după plata dividendelor a fost de 2 mld lei.
Pe baza rezultatelor preliminare și a fluxului de trezorerie extins foarte bun din 2018, Directoratul propune un dividend de 0,0270 lei/acțiune pentru 2018, în creștere cu 35% față de 2017, ceea ce implică o rată de distribuire din profitul net de 38%.
Propunerea finală privind dividendul va fi supusă aprobării de către Consiliul de Supraveghere și AGA din aprilie 2019. Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare ne-a determinat să ne revizuim planurile de investiții de creștere, în timp ce căutăm claritate în legătură cu climatul investițional din România.  Planificăm investiții de circa 3,7 mld lei pentru 2019, în principal în Upstream. Prioritatea noastră rămâne maximizarea valorii portofoliului curent din Upstream și estimăm că vom limita declinul producției medii zilnice la circa 5% față de 2018, excluzând optimizarea portofoliului”.

 

Ianuarie – decembrie 2018 comparativ cu ianuarie – decembrie 2017
 
Valoarea vânzărilor consolidate în 2018 a fost de 22.523 mil lei, cu 16% mai mare decât în 2017, datorită creșterii prețurilor mărfurilor și a volumului vânzărilor de electricitate, contrabalansate parțial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale și produse petroliere. Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 76% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările din Downstream Gas au reprezentat 22%, iar cele din Upstream aproximativ 2%.
Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a crescut cu 47% la valoarea de 4.804 mil lei, ca urmare a condițiilor economice îmbunătățite care au condus la prețuri mai mari în Upstream și a disponibilității mai mari a centralei electrice Brazi, compensând un mediu mai puțin favorabil din punct de vedere al marjelor de rafinare și rată de utilizare mai mică a rafinăriei Petrobrazi datorită reviziei generale planificate din T2/18. Profitul net CCA excluzând elemente speciale atribuibil acționarilor OMV Petrom S.A. a fost în valoare de 3.728 mil lei, cu 50% mai mare comparativ cu 2017. Elementele speciale au cuprins venituri nete în valoare de 223 mil lei, în principal datorită reversarii unei
ajustări de depreciere în Upstream, în timp ce câștigurile din deținerea stocurilor au fost în suma de 186 milioane lei în 2018. În 2017, elementele speciale cuprindeau cheltuieli nete în valoare de (105) mil lei, în timp ce câștigurile din deținerea stocurilor au fost în suma de 102 mil lei.
Rezultatul din exploatare al Grupului pentru anul 2018 s-a majorat cu 59% la valoarea de 5.213 mil lei (2017: 3.270 mil lei), ca urmare a creșterii prețurilor mărfurilor și optimizării continue a costurilor.
Rezultatul financiar net s-a îmbunătățit la o pierdere de (299) mil lei, de la (366) mil lei în 2017, reflectând în principal venituri mai mari din dobânzi la depozite bancare.
Profitul înainte de impozitare s-a îmbunătățit la 4.914 mil lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost în suma de (836) mil lei, în timp ce rată efectivă a impozitului pe profit a fost de 17% în 2018 (2017: 14%).
 
Profitul net atribuibil acționarilor OMV Petrom S.A. a fost de 4.078 mil lei în 2018, comparativ cu 2.491 milioane de lei în 2017.
Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a fost în suma de 7.385 mil lei, cu 24% mai mare decât în 2017, că urmare a creșterii rezultatului din exploatare. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende a fost în suma de 2.002 mil lei (2017: 2.666 mil lei). Investițiile în valoare de 4.289 mil lei în 2018, au fost cu 44% mai mari comparativ cu 2017. Acestea au cuprins în principal investiile din Upstream în suma de 3.150 mil lei în 2018, comparativ cu 2.435 mil lei în 2017.
Investițiile din Downstream au fost în valoare de 1.138 mil lei (2017: 533 mil lei), din care 1.112 mil lei în Downstream Oil (2017: 446 mil lei).

 

Trimestrul al patrulea 2018 (T4/18) comparativ cu trimestrul al patrulea 2017 (T4/17)
 
Valoarea vânzărilor consolidate a crescut cu 25% comparativ cu T4/17, susținută de prețuri de piață mai mari ale mărfurilor și de volume mai mari ale vânzărilor de electricitate și produse petroliere, contrabalansate parțial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale. Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 72% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din Downstream Gas au reprezentat 26% și cele din Upstream 2% (vânzările din Upstream fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terți).
Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a crescut în T4/18 cu 149% la 1.426 mil lei, ca urmare a condițiilor de piață mai favorabile, atât în Upstream datorită prețurilor mai mari, cât și în Downstream, ca rezultat al cererii mai mari de combustibili și energie electrică. Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acționarilor OMV Petrom S.A. a fost 1.131 mil lei (T4/17: 434 mil lei). Elementele speciale cuprind venituri nete în valoare de 406 mil lei, în principal datorită reversării unei ajustări de depreciere în Upstream, în timp ce pierderile din deținerea stocurilor au fost în suma de (81) mil lei în T4/18. În T4/17, elementele speciale cuprindeau venituri nete în valoare de 145 mil lei, în principal urmare a actualizării provizioanelor, în timp ce câștigurile din deținerea stocurilor au fost în suma de 103 mil lei.
Rezultatul din exploatare pentru T4/18 a crescut la 1.751 mil lei, comparativ cu 820 mil lei în T4/17, în principal datorită veniturilor mai mari din vânzări, reflectând de asemenea disponibilitatea deplină a centralei electrice Brazi.
 
Rezultatul financiar net s-a îmbunătățit de la o pierdere de (134) mil lei în T4/17 la o pierdere de (71) mil lei în T4/18, reflectând în principal venituri mai mari din dobânzi aferente depozitelor bancare și efectele favorabile ale cursului de schimb.
Prin urmare, profitul înainte de impozitare în T4/18 în suma de 1.680 mil lei a fost semnificativ mai mare comparativ cu 686 mil lei în T4/17.
 
Impozitul pe profit a fost în suma de (269) mil lei, în timp ce rată efectivă a impozitului pe profit a fost de 16% în T4/18 (T4/17: 6%).
Profitul net atribuibil acționarilor OMV Petrom S.A. a fost de 1.411 mil lei (T4/17: 642 mil lei). Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a fost în suma de 1.824 mil lei, mai mare cu 21% comparativ cu T4/17, că urmare a creșterii rezultatului din exploatare. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în intrări de numerar de 692 mil lei (T4/17: 664 mil lei).
Investițiile, în valoare de 1.189 mil lei în T4/18, au fost cu 5% mai mici comparativ cu T4/17. Acestea au cuprins în principal investițiile din Upstream de 913 mil lei în T4/18, comparativ cu 962 mil lei în T4/17. Investițiile din Downstream au fost în valoare de 276 mil lei (T4/17: 283 mil lei), alocate aproape în întregime pentru
Downstream Oil (T4/17: 219 mil lei în Downstream Oil).
Grupul OMV Petrom a raportat o poziție netă de numerar în valoare de 4.891 mil lei la sfârșitul T4/18, mai mare decât poziția netă de numerar în valoare de 2.897 mil lei înregistrată la sfârșitul T4/17.

 

Perspective pentru întregul an 2019

Mediul de piață
 
– Pentru anul 2019, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de 65 USD/bbl;
– Marjele de rafinare sunt estimate a se situa la un nivel similar cu cel din 2018;
– Cererea de produse petroliere, gaze naturale și electricitate se estimează că va fi relativ similară comparativ cu 2018.
 
Mediul fiscal și de reglementare
 
-Un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și favorabil investițiilor reprezintă o cerință esențială pentru dezvoltarea investițiilor noastre viitoare, atât onshore, cât și offshore.
 
-Legea privind activitățile offshore a intrat în vigoare la jumătatea lunii noiembrie 2018;
 
-La sfârșitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 114, introducând măsuri care afectează mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afectează activitatea noastră se numără stabilirea de prețuri reglementate la gaze naturale și energie electrică pe o perioada de trei ani, precum și majorarea contribuției financiare aplicate cifrei de afaceri din activitățile de gaze naturale și energie electrică. Actualmente, suntem în curs de evaluare a impactului asupra operațiunilor noastre, deoarece legislația secundară încă nu a fost emisă.
 
OMV Petrom Grup:
 
– Ne așteptăm să generăm un flux de trezorerie extins după plata dividendelor pozitiv;
– Valoarea investițiilor (inclusiv lucrările de explorare și evaluare capitalizate) este în prezent estimată la aproximativ 3,7 mld lei, din care aproximativ 75% în Upstream;
Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde. Rămânem dornici să vedem zăcămintele din Marea Neagră dezvoltate și vom continua dialogul cu autoritățile pentru a înțelege calea de urmat;
– Parteneriatul cu Auchan: ca urmare a rezultatelor încurajatoare ale fazei pilot constând în 15 magazine de proximitate MyAuchan deschise în stațiile marca Petrom, avem în vedere extinderea parteneriatului;
– O bază de costuri sustenabilă susținută de programele de eficientă în curs de desfășurare este cu atât mai importantă în contextul curent de mediu de reglementare volatil.
 
Upstream
– Producția: ne așteptăm să scadă cu aproximativ 5% față de anul anterior, fără a include inițiativele de optimizare a portofoliului, în principal din cauza declinului natural;
– Optimizarea portofoliului: concentrarea continuă pe barilii cei mai profitabili; finalizarea transferului a nouă zăcăminte, așa cum a fost agreat cu Mazarine Energy România în septembrie 2018; procesul de vânzare a altor zăcăminte continuă;
– Investiții: forarea a aproximativ 100 de sonde noi și sidetrack-uri și menținerea unui nivel constant de reparații capitale față de anul anterior;
– Explorare: investițiile de explorare sunt estimate la circa 380 mil lei.
 
Downstream
– Rată de utilizare a rafinăriei în jurul valorii de 94%;
– Volum relativ similar al vânzărilor de gaze naturale și producție netă de electricitate mai mare față de 2018;
– Oprire planificată a centralei Brazi în T2/19: două săptămâni pentru întreaga capacitate și două săptămâni pentru jumătate din capacitate.

 

 

 

BVB | Știri BVB

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Sem II 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014