Update articol:

Guvernul stabilește un mecanism de examinare a investițiilor străine directe de către o Comisie pentru examinarea investițiilor străine directe

guvern

* Florin Spătaru, ministrul economiei: Adoptarea ordonanței de urgență de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiților străine directe în Uniune va avea un impact major asupra economiei naționale

 

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 14.04.2022, Ordonanța de Urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiților străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996. Actul normativ are ca scop stabilirea unui sistem unitar de examinare a investițiilor străine la nivelul Uniunii Europene, pentru a elimina diferențele dintre statele membre și pentru a garanta protecția intereselor naționale și europene deopotrivă.

Actul normativ din ședința de astăzi stabilește la nivel național cadrul normativ pentru examinarea investitiilor străine directe, un punct național de contact pentru cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană, pragurile și domeniile de activitate ale investițiilor pentru ca acestea să fie supuse autorizării, precum și sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legale. Neadoptarea acestei ordonanțe ar priva România de posibilitățile de colaborare cu celelalte state membre, în vederea luării la cunoștință într-un cadru structurat, coordonat și specializat de investiții străine care pot prezenta riscuri la adresa securității naționale și ordinii publice.

Prin prezenta ordonanță se stabilește un mecanism de examinare al investițiilor străine directe de către Comisie pentru examinarea investițiilor străine directe, denumită, CEISD, formată din ai Executivului și membri supleanți. CEISD va fi constituită prin Decizie a Primului Ministru ca organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României. Alegerea ministerelor care propun membri în CEISD s-a făcut ținând cont de domeniile care pot face obiectul unor investiții supuse analizei din perspectiva afectării siguranței naționale și a ordinii publice.

Secretariatul CEISD va fi asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenței, care va fi și punctul național de contact pentru cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană potrivit Regulamentului.

Vor fi supuse autorizării investițiile străine directe care au ca obiect domeniile de activitate prevăzute la art.2 din Hotărârea CSAT nr.73/2012 referitoare la aplicarea art. 47 alin.(9) din Legea concurenței nr.21/1996, ca de exemplu domeniile: energiei, transporturilor, sănătății, comunicațiilor, mass-mediei, precum şi infrastructura din   domeniul apărării, tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare, dar şi tehnologiile inteligenței artificiale și ale semiconductorilor s.a a căror valoare depășește pragul de 2.000.000 de euro.

Totodată, se prevede posibilitatea de a supune examinării și autorizării CEISD și investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro, dacă, prin natura acestora, pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri semnificative la adresa acestora.

Un aspect important prevăzut în ordonanță este cel legat de transparentizarea investițiilor străine directe în domeniul mass-media, în sensul că proiectul prevede ca prealabil demarării procedurii de examinare, CEISD să solicite investitorului străin transparentizarea informațiilor referitoare la investiție, care vor fi supuse consultării publice.

De asemenea, având în vedere faptul că prin prezentul proiect de act normativ sunt prevăzute o serie de atribuții în sarcina Consiliului Concurenței, proiectul reglementează completarea și modificarea corespunzătoare Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii unor atribuții suplimentare conferite autorității de concurență, ce decurg din reglementarea mecanismului desoluționare a cererilor de autorizare.

Ca urmare a aplicării noului act normativ, se va constitui Comisia de examinare a investițiilor străine directe (CEISD), organ colegial, fără personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Totodată, în cadrul Consiliului Concurenței va fi creat un departament care va asigura Secretariatul CEISD, precum și activitatea de punct național de contact în raport cu statele membre și Comisia Europeană. Aceste prevederi nu presupun un impact financiar suplimentar, realizându-se cu încadrarea în limitele resurselor bugetare alocate Consiliului Concurenței.

 

 

 

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (29/06/2022)

Decontarea si plata tranzactiilor aferente ofertei publice de cumparare

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/06/2022)

Convocare AGAO la data de 01/02.08.2022