Update articol:

Guvernul vrea să aprobe astăzi  Programul Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, în valoare de 150 milioane de euro

Sursa Pixabay

Guvernul României vrea să aprobe astăzi  Programul Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, prin Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică; Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere și Acțiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.

Valoarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro, la cursul InforEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene (UE) este de 617,1 milioane lei, echivalentul a 127, 5 milioane euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 108,9 milioane
lei, echivalentul a 22,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Valoarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, dacă nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2021 – 2027.

Ministerul Fondurilor Europene va efectua demersurile necesare modificării Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, prin introducerea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională ca beneficiari eligibili în cadrul Acțiunii 2.2.2. – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.

Durata de implementare a Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

Obiectivul Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:

a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor IT inovative obținute;

b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC.

 

 Activitățile eligibile în cadrul Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii sunt:
a) activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, de tipul:
1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elementele de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
2. Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect, instalarea realizându-se o singură dată pe perioada implementării;
3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune, dacă este cazul;
4. Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
5. Activități necesare informării și publicității proiectului;
6. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor, elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziție;
7. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
8. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC.
b) Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC, de tipul:

c)
1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente  aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
2. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului; 

3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor
software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA;
4. Activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
5. Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
6. Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;
7. Activități de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil;
8. Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
9. Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
10. Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS;
11. Activități aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire (cu excepția pachetelor de reseller)
12. Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele.
13. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea
documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare si/sau managementul proiectului (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului);
14. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/
achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
15. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC.

 

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/11/2020)

Comunicat referitor la comentarii media

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (27/11/2020)

Autorizatie ASF - Modificare act constitutiv

ELECTROARGES SA (ELGS) (27/11/2020)

Prelungire mandat reprezentant permanent Benjamins United SRL