Update articol:

MARIAN MURGULEŢ: ANI a demarat dezvoltarea unui modul pilot, prin care declarațiile de avere și de interese vor fi completate online, validate automat, astfel încât să fie redus riscul introducerii de date inexacte, eronate

Murguleț
  • MARIAN MURGULEŢ, SECRETAR DE STAT COORDONATOR PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI LA NIVELUL ÎNTREGII ADMINISTRAȚII PUBLICE CENTRALE ŞI CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) AL GUVERNULUI: Agenția Națională de Integritate – ANI a demarat dezvoltarea unui modul pilot, prin care va permite completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese direct în sistem online, iar datele și informațiile de identificare și corectitudinea acestora vor fi validate în mod automat, astfel încât să fie redus riscul introducerii de date inexacte, eronate. Acuratețea informațiilor preluate astfel va permite procesarea lor cu ajutorul aplicației de raportare și analiză avansată a datelor și obținerea într-un timp foarte scurt de rapoarte centralizatoare sau alerte pe baza informațiilor înregistrate.

 

Care sunt demersurile pe care trebuie să le facă ANI din perspectiva agendei Guvernului privind digitalizarea administrației publice centrale și a legii 105 din iulie 2020?

MARIAN MURGULEŢ: Agenția Națională de Integritate (ANI) a lansat deja un proiect, prin care se optimizează principalele fluxuri de lucru și procese digitale interne și se creează un cadru mai propice preluării de documente în format digital. Asta înseamnă că vor putea fi autentificate cu certificate digitale sau semnături electronice specializate. Acest proiect vine într-un context mai larg, ANI având deja procedurile demarate pentru atragerea de fonduri europene necesare pentru o transformare instituțională mai amplă din perspectiva gestionării și analizării în timp real a volumului imens de date și informații primite în mod constant și procesate la nivelul instituției.

Care au fost principalele probleme identificate ale instituției care au determinat inițierea celor 2 proiecte?

MARIAN MURGULEŢ:  Pe de o parte, analiza și procesarea declarațiilor de avere și de interese poate fi una lentă, din cauza uzurii morale a echipamentelor. Un caz notabil este cel al candidaților pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar, în care se impun termene scurte de procesare a acestor declarații. Țineți cont că 48 de ore este termenul prevăzut pentru transmiterea declarațiilor către Agenție de către BEC și respectiv 10 zile pentru publicarea declarațiilor de către ANI.

Pe de altă parte, cei de la ANI se confruntă cu un număr mare de declarații primite anual de la persoanele care au obligativitatea depunerii, sunt aproximativ 500.000 de declarații de avere și de interese primite anual. Nici nu vorbim de anii electorali, când numărul se poate dubla. Din cauza acestui volum anual, costurile de procesare și arhivare sunt mari, iar managementul acestor dosare fizice este anevoios.

Aș mai menționa și sistemul IT pe care îl folosește în prezent instituția, care nu mai permite accesarea simultană de către mai mulți angajați a documentelor de lucru. Practic se stă la rând, nu se poate lucra în colaborare pe același document. Asta poate duce la o inconsecvență a modului de lucru.

 Care este modul în care cele 2 proiecte pot îmbunătăți lucrurile?

MARIAN MURGULEŢ: Vorbim de fapt despre o modernizare a instrumentelor informatice din cadrul instituției. Asta înseamnă o creștere a capacității administrative, servicii publice competitive, de calitate, proceduri clare, simple și predictibilitate în funcționare. Toate proiectele anunțate de ANI sunt parte dintr-un proces mai amplu de transformare digitală a instituției, prin care se face tranziția de la primirea și gestionarea de documente fizice către utilizarea documentelor în special în format electronic.

În mod specific, proiectul EMOD, din fonduri europene, vizează dezvoltarea capacității administrative a ANI, inclusiv prin implementarea unei aplicații complexe de raportare și analiză avansată a datelor și integrarea acesteia în ecosistemul informațional și informatic al ANI. Prin exploatarea tuturor componentelor și resurselor existente sau viitoare (Portal intern/extern, Arhivă electronică, Înrolare declaranți, Procesare fluxuri) se va putea asigura vizibilitate și transparență – atât pentru managementul instituției în ceea ce privește procesele de lucru interne, cât și pentru publicul larg cu privire la datele și informațiile cu incidență în materie de integritate sau conflict de interese. Un aspect important de semnalat este faptul că. prin finanțarea europeană obținută, se va digitaliza și un volum de aproximativ 6.000.000 de Declarații de interese și de Avere, care vor putea fi astfel mult mai facil operate și analizate în cadrul sistemului informatic integrat al ANI.

Specific, proiectul Servicii de asistență tehnică informatică, de întreținere și reparații software, de dezvoltare software și de arhivare, pentru desfășurarea activității ANI (unde au ofertat 8 dintre cei mai cunoscuți jucători din piața de IT) se va implementa în următorii 2 ani și are un buget de minim 5.000.000 lei și maxim 15.000.000 lei de la bugetul de stat.

Ce se poate spune cu privire la caracterul inovator al proiectelor?

MARIAN MURGULEŢ: Inovația constă în integrarea unor măsuri pentru eficientizare. S-ar asigura: acces facil și imediat către servicii publice disponibile non-stop și accesibile din orice loc, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile; identitatea electronică a utilizatorului; schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise.

Cum sunt simplificate concret procedurile administrative?

 MARIAN MURGULEŢ: Voi enumera concret pașii pentru simplificare.

Pasul 1. Digitatizarea documentelor principale și transmiterea acestora către beneficiarul informației (instituție competentă) în mod digital și includerea în dosarul electronic al solicitantului;

Pasul 2. Reducerea activităților manuale efectuate de actorii din proces;

Pasul 3. Integrarea documentelor digitizate cu dosarul electronic al solicitantului în scopul simplificării interacțiunii solicitanților cu instituția, ceea ce va conduce la creșterea eficienței instituției în ceea ce privește durata derulării procedurilor administrative;

Pasul 4. Digitizarea răspunsului (acordarea serviciului public) în vederea eliminării costurilor administrative aferente transmiterii acestuia, inclusiv costuri de arhivare, reducerea consumului de timp și de resursă umană pentru beneficiari și instituția publică.

Care sunt provocările implementării sistemelor propuse?

MARIAN MURGULEŢ:  Ne referim la un sistem electronic construit pe o bază de date istorică, este vorba despre 6 milioane de declarații retrodigitizate. Vorbim, deci, de un efort uriaș. Care, însă, se va traduce în avantaje certe. Mă refer, în primul rând, la o administrare îmbunătățită a datelor şi o securitate crescută a acestora. Trebuie spus aici că sistemele electronice vor permite încărcarea şi salvarea datelor într-un sistem central de stocare a datelor, pentru a preveni pierderea acestora. În al doilea rând, un astfel de sistem ne va permite o analiză a declaraţiilor mai eficientă.

Totodată, o altă provocare este să creăm un sistem facil, atât pentru funcționarii instituției, cât și pentru declaranți. Pe de o parte, datele vor trebui să fie stocate într-un format care facilitează analiza detaliată a acestora şi orice altă prelucrare care se dovedește a fi necesară.

Pe de altă parte, sistemul va genera o serie de facilități pentru declaranți. De exemplu, noul sistem va permite declaranților să își utilizeze declarațiile anterioare în completarea celor viitoare, existând posibilitatea de a pre-completa formularul cu datele existente deja în sistem (de a utiliza declarația anterioară ca model pentru cea nouă), descărcând și imprimând documentele electronice depuse în sistem, depunând informații suplimentare (ex.: declarații rectificative).

În concluzie, dincolo de provocări, digitalizarea va genera beneficii pentru toate părțile. ANI ca instituție va fi degrevată de proceduri greoaie care sunt generate în prezent de preluarea declarațiilor în format fizic și le va putea analiza mai rapid, prin filtrarea și sortarea lor. Deponentul, la rândul său, va avea la dispoziție un instrument mai facil și mai modern de completare a declarațiilor. Iar opinia publică va avea acces la declarațiile depuse, respectiv va fi asigurată o mai mare transparență, cei interesați având posibilitatea de a consulta  informațiile depuse de declaranți.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera