Update articol:

ROMATOM: Decizie favorabilă energiei nucleare adoptată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Forumul Atomic Român (“ROMATOM”) salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, emisă în dată de 23 septembrie 2020, cu privire la conformitatea cu legislația europeană a mecanismelor de finanțare a proiectului de construcție a unei noi centrale nucleare de la Hinkley Point C în Marea Britanie, în urma contestației depuse de Austria cu privire la implementarea acestui proiect.

În anul 2014 Guvernul Marii Britanii a aprobat o serie de mecanisme de finanțare pentru noile proiecte nucleare ale țării, inclusiv contracte pentru diferența și garanții emise de stat, în cadrul strategiei Marii Britanii de reînnoire a flotei nucleare. Austria a contestat acest proiect și mecanismele de finanțare implementate însă apelul a fost respins de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene inițial în 2018 și din nou în 2020.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, care stabilește că proiectul noii centrale nucleare de la Hinkley Point C și mecanismele de finanțare sunt conforme cu legislația europeană și cu Tratatul EURATOM, confirmă în principal următoarele elemente esențiale:

–          Compatibilitatea cu piață internă în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene (TFUE)

–          Dreptul fiecărui Stat Membru ”de a alege diferite surse de energie și structura generală a aprovizionării sale cu energie”, în virtutea articolului 194 aliniatul 2 din (TFEU)

–          În absența unor norme specifice în Tratatul Euratom, normele Tratatului FEU privind ajutorul de stat sunt aplicabile în sectorul energiei nucleare. Regulile de finanțare a proiectelor nucleare prevăzute în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene au în vedere de asemenea impactul asupra mediului, așadar un proiect nuclear nou poate obține finanțare doar în condițiile demonstrării conformității cu legislația privind protecția mediului aplicabilă la nivel European.

“Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene emisă în cazul Hinkley Point C reprezintă un semnal pozitiv pentru Statele Membre care inițiază sau continuă proiecte nucleare, stabilind că prioritară independența în alegerea mixului energetic precum și faptul că energia nucleară se califică pentru a obține finanțare prin mecanisme competitive cu implicarea statului. În contextul țintelor de mediu stabilite de noul Green Deal European, multe State Membre se află în față unor provocări majore privind asigurarea unui mix energetic viitor cu emisii reduse de carbon, iar energia nucleară se califică că fiind o componentă importantă a mixului energetic în prezent și viitor”, spune Lucian Rusu, Președinte ROMATOM.

Energia nucleară asigura în prezent, la nivelul Uniunii Europene, aproape 50% din energia electrică cu emisii reduse de dioxid de carbon și 26% din totalul energiei electrice produse, asigurând 1,1 milioane locuri de muncă și o cifra de afaceri anuală de 102 miliarde Euro.  Cu 109 reactoare în operare în 15 țări, la nivelul UE se află în construcție 4 reactoare nucleare noi în Finlanda, Franța și Slovacia și 8 în etapă de planificare în Bulgaria, Cehia, Finlanda, Ungaria și România.

În România, energia nucleară asigura 18% din producția internă și 33% din total energiei curate produse în țară noastră, creând 11.000 locuri de muncă în producție, cercetare, inginerie, lucrări, producție de echipamente, inovație, educație, cifra care ar putea crește la 19.000 în contextul demarării unor noi proiecte nucleare.

“ Pentru România, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un mesaj de susținere a dezvoltării de noi capacități nucleare, făcând posibilă accesarea diferitelor opțiuni de finanțare. Desigur, fiecare proiect este analizat și evaluat în mod independent de către Comisia Europeană, însă, ROMATOM apreciază existența unui cadru legislativ care permite finanțarea marilor proiecte de investiții în domeniul nuclear. Pentru România, dezvoltarea de noi capacități nucleare este inclusă în toate scenariile Strategiei energetice a României până în anul 2030, cu perspectiva anului 2050, precum și în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030, motiv pentru care apreciem importantă opțiunii nucleare pentru țară noastră, în aliniament cu poziția statelor europene pro-nucleare,” apreciază Teodor Chirică, Președinte onorific ROMATOM.

ROMATOM s-a constituit la dată de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

Vezi mai jos:

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO

Case C‑594/18 P, Republic of Austria v European Commission.  Judgment of the Court (Grand Chamber), 22 September 2020, Resume, http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=231442&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=3892231

Comunicatul CJUE: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200112en.pdf

BVBStiri BVB

ERSTE GROUP TURBO SHORT 0.10/29.50/29 (EBEBSTS49) (05/03/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 08 si 09 Martie 2021

RETRASIB SA (RTRA) (05/03/2021)

Modificare calendar financiar 2021

MedLife S.A. (M) (05/03/2021)

Finalizarea achizitiei Centrului Medical Veridia

BRK Aur Turbo Long 1690 (BKAURTL12) (05/03/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 05 si 08 Martie 2021