Update articol:
RAPORT CURENT

SIF Transilvania S.A.: RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Nr. 8476/07.10.2019

Către:  Bursa de Valori Bucureşti
             Autoritatea de Supraveghere Financiară
              – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 07.10.2019

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu – Dosar nr. 508/64/2014*

În continuarea Raportului curent din data de 17.10.2016, S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor faptul că, în conformitate cu informațiile disponibile pe portalul instanței de judecată, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 4451/03.10.2019, pronunțată în Dosarul nr. 508/64/2014*, a admis recursul declarat de societatea noastră împotriva Sentinței nr. 149/13.10.2016 a Curții de Apel Brașov și, în consecință, a admis acțiunea și a anulat Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014.

Menționăm că, prin Decizia nr. 974/2014, A.S.F. a dispus publicarea listei celor 63 de acţionari care au solicitat completarea ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. a S.I.F. Transilvania convocată pentru data de 11/12.08.2014, în cadrul căreia dl. Constantin Frățilă a fost revocat din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

De asemenea, reamintim că prin Deciziile A.S.F. nr. 1762 şi 1763 din 20.11.2014,  dl. Mihai Fercală şi dl. Iulian Stan – membri ai Directoratului au fost sancţionați, printre altele, pentru nerespectarea dispoziţiilor Deciziei A.S.F. nr. 974/2014. În cadrul Dosarului nr. 435/64/2014* aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov s-a solicitat instanţei anularea Deciziilor A.S.F. nr. 1762 şi  1763 din 20.11.2014, iar soluţionarea acestui dosar a fost suspendată până la soluţionarea cererii ce face obiectul dosarului nr. 508/64/2014*.

Întrucât, așa cum am arătat mai sus, Dosarul nr. 508/64/2014* a fost soluționat definitiv, vom solicita Curții de Apel Brașov repunerea pe rol a Dosarului nr. 435/64/2014*.

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

                                                                                  Ofițer de conformitate
                                                                                  Marcus Valeriu Marin

BVB | Știri BVB