Update articol:
Proiect editorial susținut de Huawei

Statele membre UE trebuie să elaboreze cerințe specifice de securitate pentru achizițiile publice legate de rețelele 5G

Sursa foto: europarl.europa.eu

* UE a început să elaboreze politici pentru a spori autonomia digitală strategică a blocului comunitar

Uniunea Europeană este văzută din ce în ce mai mult ca cea care setează standarde în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor și a întreprins deja un efort legislativ important în domeniul securității cibernetice și securitatea rețelei 5G. În plus, asigurarea transparenței și încrederii a devenit semnul distinctiv al UE în abordarea problemelor digitale. În acest context, s-au făcut propuneri pentru a continua inițiative la nivelul UE pentru a accelera procesul de digitalizare și, în special, pentru a construi reguli cadru, care să creeze un mediu digital de încredere și să adapteze regulile de concurență și de reglementare, arată un raport de cercetare al Parlamentului European, intitulat Suveranitatea Digitală pentru Europa.

Stimularea investițiilor în inteligență artificială etică și tehnologii de frontieră, stabilirea de parteneriate public-private și crearea unui cadru comunitar de cooperare în domeniul cercetării pe scară largă în domeniul noilor tehnologii urmează să crească capacitatea de inovare a UE, arată documentul. Construirea unui cadru paneuropean de date sigur și adoptarea de noi standarde și practici pentru a furniza produse și servicii digitale de încredere ar conduce la un mediu digital mai sigur, în conformitate cu valorile și principiile UE.

În plus, în ce privește concurența și cadrul de reglementare, o schimbare către mecanisme mai defensive și prudențiale, inclusiv noi reguli care să abordeze proprietatea statelor străine și practicile distorsionante ale companiilor de tehnologie mari, pare de dorit pentru a realiza o autonomie tehnologică mai mare, arată cercetarea.

În ultimii ani, au fost instituite mai multe instrumente financiare pentru a reduce decalajul de investiții și măsuri suplimentare pentru adaptarea capacităților industriale și tehnologice ale UE la concurența din afară.

Cercetarea menționată a fost elaborată în contextul în care există o îngrijorare din ce în ce mai mare că cetățenii, întreprinderile și statele membre ale Uniunii Europene (UE) își pierd treptat controlul asupra datelor lor, asupra capacității lor de inovare și asupra capacității de a modela și de a aplica legislația în mediul digital. Astfel, ar fi necesar ca Uniunea să actualizeze și să adapteze o serie de legi și să promoveze mai activ valorile și principiile europene în domenii precum protecția datelor, securitatea cibernetică și inteligența artificială (AI) etică.

Documentul de la PE arată: “Infrastructura și serviciile digitale fiabile sunt esențiale în societatea actuală, așa cum a evidentiat și criza coronavirus. O serie de inițiative au fost propuse sau sunt deja în discuție la nivelul UE pentru accelerarea procesului de digitalizare și consolidarea autonomiei strategice a Europei în domeniul digital, în jurul a trei elemente de bază (i) construirea unui regulament pentru date; (ii) promovarea unui mediu de încredere si (iii) adaptarea concurenței și a normelor de reglementare.”

Cadrul de reglementare pentru date

Inițiativa europeană pentru cloud – proiectul Gaia-X – a fost anunțată în comun de Germania și Franța și propune înființarea, începând cu 2020, a unei infrastructuri de date paneuropene.

Se propune realizarea acestui lucru prin construirea unui regulament UE pentru

facilitarea colectarii datelor, prelucrarea datelor și partajarea datelor pentru a asigura accesul inovatorilor la date, în special în domeniile business-to-business (B2B) sau guvern-cetățeni (G2C).

Totodata, investițiile în tehnologii de frontieră, inclusiv inteligența artificială, IoT, blockchain, sprijinite tehnologiile cuantice de înaltă performanță ar trebui încurajate pentru a asigura progresul în productivitate de care are nevoie Europa.

Pentru Cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 este propus un buget de 100 miliarde euro pentru următorul program de cercetare Orizont Europa.

In plus, Programul Europa digitală, cu un buget global planificat de 9,2 miliarde euro, va fi esențial pentru realizarea obiectivul de a atrage investitii de peste 20 de miliarde de euro pe an, în UE, în sisteme de IA.

Mediu de încredere

Pentru Europa, provocarea este să se asigure că produsele și serviciile digitale sunt de încredere, controlabile și în conformitate cu valorile și principiile UE – chiar și atunci când sunt de origine străină.

Această abordare va necesita dezvoltarea unui set de instrumente noi în domeniile securității cibernetice, AI și protecției datelor.

Este necesară acționarea în domeniul securității cibernetice cel puțin în trei domenii, arată cercetarea citată:

“În primul rând, este nevoie de un cadru de reglementare pentru schema de certificare a securității cibernetice.

Un set de reguli care să asigure protecția consumatorilor și a întreprinderilor în UE este în curs de revizuire până în 2023. Stabilirea unui sistem obligatoriu de certificare la nivelul UE (și nu doar un sistem voluntar, cum este cazul astăzi) ar fi un pas înainte în asigurarea unui mediu cu adevărat sigur, în special pentru rețelele 5G și ar putea determina ca UE să devină cea care setează standarde în domeniul securității cibernetice, în timp ce mai multe țări și-au îmbunătățit legislația în securitatea cibernetică, în ultimii ani, cu referințe specifice la Directiva NIS și la reguli relevante din UE.  (…)

În plus, UE ar putea depune eforturi pentru stabilirea normelor globale în Domeniul IoT, pentru care standardele sunt încă în mare parte absente (nu există, de fapt, niciun standard pentru implementarea securității cibernetice în dispozitivele inteligente).

În al doilea rând, coordonarea insuficientă în materie de securitate cibernetică a fost identificată ca fiind una dintre principalele probleme. În timp ce a fost deja anunțată o nouă unitate de cooperare pentru securitate cibernetică pentru a asigura o cooperare consolidată între statele membre, un raport de la Curtea de Conturi a UE subliniază că sunt necesare mai multe acțiuni pentru a aborda transpunerea inconsecventă sau lacunele din legislația UE. Un pas important ar fi și adoptarea propunerii Comisiei de stabilire a unor centre europene de competențe în domeniul securității cibernetice.

În al treilea rând, amenințarea privind securitatea cibernetică a determinat o reflecție asupra condițiilor de achiziție în cadrul EU. O rezoluție PE din 2019 solicită ca securitatea să devină un aspect obligatoriu pentru toate procedurile de achiziții publice pentru infrastructura relevantă atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Statele Membre ar trebui să elaboreze cerințe specifice de securitate care ar putea fi aplicate în contextul de achiziții publice legate de rețelele 5G, inclusiv cerințe obligatorii în ceea ce privește certificarea securității cibernetice. Mai general, ar putea fi evaluată reorganizarea achizițiilor publice ale UE prin reguli și dispoziții privind granturile, pentru a ține mai bine seama de aspectele critice ale tehnologiilor digitale din sectoarele sensibile. Asta ar însemna să dai suficientă greutate considerațiilor de securitate la evaluarea propunerilor de ofertă și să pui accent mai mare pe diversificarea furnizorilor de TIC, precum și pe transparența lanțurilor de furnizori pentru echipamente de rețea.

Revizuirea Directivei privind securitatea rețelei (Directiva NIS) pentru a armoniza protecția sectorului digital critic al UE și finalizarea adoptării unui instrument internațional de achiziții pentru a asigura accesul reciproc pe piață în achizițiile publice ar fi, de asemenea, util în acest sens.

(…)  UE ar trebui, de asemenea, să exploreze cum să își adapteze cadrul legislativ privind protecția datelor și confidențialitatea”.

Concurență și reglementare

În ce privește concurența și cadrul de reglementare, este în discuție o schimbare către mecanisme mai defensive și prudențiale, inclusiv noi reguli care să abordeze proprietatea statelor străine și practicile distorsionante ale companiilor de tehnologie mari.

Se discută despre  identificarea unor industrii importante din punct de vedere strategic pentru care să fie limitate investițiile străine. De asemenea, este discutată ideea de a reproiecta sistemul de impozitare a societăților, astfel încât să fie adecvat și corect pentru era digitală. Cu toate acestea, propunerea de stabilire a normelor UE de impozitare digitală

depus în martie 2018 a fost blocată de Consiliu, iar acordul internațional care a fost negociat în forumul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) poate fi întârziat de criza coronavirus.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/10/2020)

Comunicat - Indicatori operationali-cheie T3 2020

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/10/2020)

Raport privind rezultatele operationale cheie 9 luni 2020

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/10/2020)

Disponibilitate raport trim 3 2020