Update articol:

Surse: Desființarea Departamentului pentru Eficiență Energetică din cadrul ANRE va declanşa haosul în domeniul eficienței energetice

 • „Primul impact al acestui blocaj a fost resimțit în rândul auditorilor energetici și a managerilor energetici”
 • Ministerul Economiei va trebui să-și pună rapid în funcțiune structura dedicată eficienței energtice pentru că trebuie să asigure respectarea obligaţiilor României asumate în relația cu Uniunea Europeană în ceea ce priveşte eficienţa energetică
 • Ministerul Economiei trebuie să pună în aplicare, de urgență, angajamentele luate de România ca răspuns la acţiunea declanșată de Comisia Europeană în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind eficienţa energetică

 

 Desființarea Departamentului pentru Eficiență Energetică din cadrul ANRE va declanşa haosul în domeniul eficienței energetice, potrivit unor surse din piaţa de energie.

Prin adoptarea OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative în ședința de Guvern din data de 06.01.2020, atribuțiile ANRE în domeniul eficienței energetice au fost transferate la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. (https://financialintelligence.ro/anre-nu-va-mai-avea-departamentul-pentru-eficienta-energetica-se-infiinteaza-si-functioneaza-in-cadrul-ministerului-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri-o-structura-pentru-eficienta-ener/)

Sursele noastre spun: “Transferul s-a făcut fără nicio explicație cu privire la motivele pentru care această măsură trebuia să se ia în regim de urgență și fără să se stabilească niște termene rezonabile pentru transferul activităților de la o instituție la alta. Ordonanța nu prevede nici măcar preluarea, prin proces verbal de predare-primire, a activității desfășurate până în prezent de ANRE.

Practic, cu data publicării Ordonanței în Monitorul Oficial, respectiv 09.01.2020, activitatea ANRE în domeniul eficienței energetice a încetat brusc, iar Ministerul ar fi trebuit să fie pregătit să realizeze toate activitățile de reglementare și implementare a prevederilor Legii eficienței energetice nr. 121/2014.  Dar, la acea dată, Ministerul nu avea încă aprobată nici structura organizatorică care să preia aceste activități, structură care, potrivit OUG nr. 1/2020, ar fi trebuit să fie înființată printr-o hotărâre de guvern. Ministerul nu a prezentat Guvernului, spre aprobare, odată cu ordonanța, așa cum ar fi fost firesc, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea ministerului, ci doar după o săptămână, respectiv în data de 16 ianuarie. Astfel că, cel puțin până acum, activitatea în acest domeniu a fost blocată”.

Primul impact al acestui blocaj a fost resimțit în rândul auditorilor energetici și a managerilor energetici, mai spun sursele noastre. 

ANRE a publicat, pe website-ul său, un anunţ (https://financialintelligence.ro/anre-nu-mai-are-ca-atributii-atestarea-managerilor-energetici-si-autorizarea-auditorilor-energetici/) prin care îi informează pe aceștia cu privire la faptul că Departamentul pentru Eficiență din cadrul ANRE nu mai are atribuții de emitere de noi autorizații și atestate sau de prelungire a celor existente și că nu poate finaliza analiza documentațiilor aflate în lucru, transmise de către solicitanți în vederea obținerii atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici sau prelungirii valabilității acestora. ANRE anunță că va proceda la restituirea documentațiilor, precum și a sumelor depuse in contul său pentru acest tip de autorizari.

Sursele noastre susţin: “Drept urmare, cei care se află în această situație vor fi nevoiți să aștepte stabilirea de către Ministerul Economiei a unui nou cadru de atestare – o nouă Comisie de atestare, eventual noi criterii și reguli de lucru – și să-și amâne planurile de a începe o activitate nouă, pe piața de servicii energetice. Iar cei cărora le expiră autorizațiile vor fi nevoiți să-și întrerupă activitatea până la momentul la care ministerul va putea lua o decizie în ce îi privește, fiindu-le afectată capacitatea de a-și onora obligațiile din contractele în curs de derulare”.

Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România – SAMER a cerut public Guvernului României și MEEMA “publicarea Hotărârii de Guvern privind transferul atribuțiilor departamentului pentru eficiență energetică și eventual al resurselor umane de la ANRE către Ministerul Economiei, pentru consultare publică și feedback constructiv”. Președintele SAMER Andrei Ceclan a precizat, pentru Energynomics, că „în fiecare lună expiră autorizarea auditorilor energetici sau atestarea managerilor energetici pentru peste 10-15 specialiști, care conform legii, își depun dosarele pentru re-autorizare/re-atestare”. Propunerea SAMER este ca “până la stabilirea echipei din Ministerul Economiei, ANRE să păstreze competențele de evaluare a dosarelor și emitere a autorizărilor / atestărilor, pe o durată tranzitorie de cel puțin 90 de zile, respectiv ca regulamentele actuale să rămână în vigoare”.

Sursele noastre spun că Ministerul Economiei va trebui să-și pună rapid în funcțiune structura dedicată eficienței energtice și pentru că trebuie să asigure respectarea obligaţiilor României asumate în relația cu Uniunea Europeană:

 • să elaboreze și să transmită, până la data de 30 aprilie 2020, către Guvern și Comisia Europeană, Raportul anual privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale de eficiență energetică, precum și a Raportului anual pentru monitorizarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice;
 • să transpună, până în luna iunie 2020, în legislația primară a Directivei (UE) 2018/2002 privind eficiența energetică;
 • să adopte în regim de urgență, tot cadrul de reglementare în domeniul eficienţei energetice, care până acum a fost elaborat și promovat de ANRE
 • să modifice și să operaționalizeze, în regim de urgență, procedurile de obţinere a autorizațiilor și atestărilor de auditor și manager energetic prin intermediul platformei online a Punctului de Contact Unic Electronic.

Sursele ne-au mai declarat că Ministerul Economiei trebuie să pună în aplicare, de urgență, angajamentele luate de România ca răspuns la acţiunea declanșată de Comisia Europeană în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea şi aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică (cauza 2018/2253), respectiv de modificare şi completare Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică să fie trimis spre avizare şi să fie avizat cu celeritate de către instituţiile avizatoare: “Pentru evitarea unei posibile declanşări a unei proceduri de infringement de către Comisia Europeană, autorităţile române s-au angajat la modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, prin intermediul scrisorii de răspuns la solicitarea Comisiei Europene nr. SG(2018)D/20282;C(2018)7103, până la data de 1 septembrie 2019, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în 12 martie 2019”.

O serie de alte disfuncționalități au fost create ca urmare a modului în care Ministerul a ales să preia, până în acest moment doar pe hârtie, activitățile în domeniul eficienței energetice desfășurate până acum de ANRE, susţin sursele noastre, exemplificând: “Activitatea de supraveghere a pieței de echipamente și aparate pentru care există reglementări specifice privind eficiența energetică și proiectarea ecologică a rămas suspendată între minister si ANRE, până la clarificarea cadrului legal, niciuna dintre instituții neputând face nimic în acest domeniu.

Campania de conștientizare cu privire la utilizarea eficientă a energiei în locuințe – „Economie la Energie”, derulată începând cu anul 2018 de ANRE în parteneriat cu Comisia Europeană, în cadrul şcolilor din mediul rural, o campanie necesară și bine primită atât de elevi cât și de profesori, va fi stopată și înlocuită, nu se știe când și cu ce.

Pe site-ul ANRE sunt menționate mai multe proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă în domeniul eficienţei energetice în care autoritatea este implicată și la care, probabil, va trebui să renunțe, cu consecințe asupra imaginii la nivel European atât al Autorității cât și al României”.

În conformitate cu prevederile art 3 din cadrul Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost înființat Departamentul pentru eficiență energetică, prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 95/2014, publicat în MO nr. 737/2014.

În perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2020, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, prin  Departamentul pentru eficiență energetică, a desfășurat activități specifice în domeniul eficienței energetice privind:

 • aplicarea legislației actuale pentru promovarea eficienței energetice și elaborarea reglementărilor secundare în acest domeniu;
 • monitorizarea stadiului implementării Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivel naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice; Elaborarea şi transmiterea către Guvern în perioada 2015-2019 a Raportului anual de monitorizare
 • elaborarea şi transmiterea către Guvern, în vederea informării Comisiei Europene a Raportului anual privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale de eficiență energetică în perioada 2015-2019, care se publică pe web-site-ul ANRE şi al Comisiei Europene până la 30 aprilie;
 • autorizarea auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici;
 • monitorizarea respectării de către operatorii economici și autoritățile publice locale din localitățile cu peste 5000 de locuitori a îndeplinirii obligației legale de a-și întocmi planuri pe termen scurt și lung de îmbunătățire a eficienței energetice – conform modelului reglementat de ANRE – și de a le pune în aplicare;
 • participarea la transpunerea şi soluţionarea neconformărilor privind preluarea acquis-ului european în domeniul eficienţei energetice din România, împreună cu ministerele implicate; participarea la elaborarea Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (PNIESC) ;
 • cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internaţionale în vederea promovării utilizării eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului;
 • asigurarea supravegherii pieţei de echipamente şi aparate pentru care există reglementări specifice privind eficienţa energetică şi proiectarea ecologică.

 

Rezultatele activităţilor ANRE, prin Departamentul pentru eficiență energetică au fost apreciate în evaluările Comisiei Europene astfel:
 • În conformitate cu Raportul de țară SWD (2019) 1022 final din 27.02.2019 privind România, Comisia Europeană apreciază că România este în grafic și că va atinge obiectivul de eficiență energetică fixat pentru 2020, care este de 43 Mtep, exprimate în consum de energie primară (30,3 Mtep exprimate în consumul final de energie).
 • Conform celui de al 4-lea Raport al Comisiei Europene privind starea Uniunii Energetice care include Evaluarea din 2018 a progreselor realizate de statele membre în direcția atingerii obiectivelor naționale pentru 2020 în materie de eficiență energetica, în ceea ce privește intensitatea energetică, aproape toate statele membre au reușit să-și îmbunătățească performanțele industriei în perioada 2005-2017, iar România este una dintre ţările care a înregistrat cele mai mari îmbunătățiri (peste 50%).

 

 

 

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014