Update articol:
Răspuns, după cererea prin care SIF Banat Crișana și SIF Muntenia atacă poziția conducerii executive SIF5,

Tudor Ciurezu: SIF Oltenia are realizări superioare acționarilor care solicită înființarea unui Comitet investițional

SIF Oltenia va convoca și organiza AGA pentru modificarea actului constitutiv, în termenul legal, până în 14 mai

Consiliul de Administrație al SIF Oltenia (SIF5) a decis, în unanimitate, că va convoca și organiza Adunarea Generală, la cererea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, pentru modificarea actului constitutiv, în termenul legal de 60 de zile, adică până pe 14 mai, și nu, în aprilie, odată cu AGA de bilanț, potrivit lui Tudor Ciurezu, directorul general al SIF5.

SIF Banat-Crișana (SIF1) și SIF Muntenia  (SIF4) care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat convocarea Adunării Generale, pentru modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5.

Practic, acest lucru ar însemna puteri reduse pentru actuala conducere executivă a SIF Oltenia, asigurată prin directorul general Tudor Ciurezu, dar și punerea în pericol a întreg Consiliului de Administrație actual, căci ar trebui făcute noi alegeri.

Tudor Ciurezu răspunde că fără a avea o structură de investiții de genul celei solicitate de SIF1 și SIF4, SIF Oltenia are realizări remarcabile, superioare acționarilor care solicită convocarea AGEA, directorul general al SIF5 precizând că, după tranzacția de vânzare a pachetului de 6% din BCR, conducerea societății a efectuat plasamente pe piața de capital în acțiuni lichide, subevaluate plătitoare de dividende și aducătoare de plusvaloare pentru societate pe o perioadă de termen lung.

Tudor Ciurezu a declarat, la solicitarea Financialintelligence.ro: “Avem un respect deosebit pentru toți acționarii SIF Oltenia.

Apreciem orice demers efectuat de acționarii societății în exercitarea drepturilor  conferite de lege calității de acționar în măsura în care acestea se exercită cu bună credință și în interesul societății și al tuturor acționarilor săi.

În opinia mea, Consiliul de Administrație și Conducerea Superioară, Directorul General și Directorul General Adjunct, pe parcursul exercitării prerogativelor actului de conducere au dat dovadă de responsabilitate, determinare și profesionalism. Prin vânzarea participației BCR în luna octombrie la prețul de 140 milioane euro, au reușit să reducă ponderea plasamentelor deținute în societăți închise la mai puțin de 8% din totalul activelor administrate.

În perioada ce a urmat realizării tranzacției cu BCR, conducerea societății a efectuat plasamente pe piața de capital în acțiuni lichide, subevaluate plătitoare de dividende și aducătoare de plusvaloare pentru societate pe o perioadă de termen lung. În efectuarea plasamentelor am speculat la maximum efectele propagate de OUG 114/2018 care a produs scăderea cotațiilor prețurilor aparținând sectoarelor bancar și energetic. Plasamentele efectuate s-au cifrat la nivelul sumei de aproximativ 500 milioane lei, cu consecința creșterii ponderii în total active a plasamentelor în acțiuni listate la aproximativ 83% în luna februarie. În opinia noastră, aceste plasamente vor atinge la finele lunii martie circa 90% din totalul  activelor administrate.

Profitul obținut de SIF Oltenia SA de 96,2 milioane lei în exercițiul financiar al anului 2018 este superior realizării oricăreia dintre SIF-uri,  fără a lua în calcul profitul brut realizat din dezinvestirea BCR. Tranzacția realizată cu BCR a fost apreciată de toți factorii implicați în piața de capital, conducerea SIF Oltenia primind numeroase premii, tranzacția fiind calificată ca fiind cea mai mare tranzacție din istoria SIF-urilor și tranzacția anului.

Fără a avea o structură de investiții de genul celei indicate și care se vrea a fi introdusă în Actul Constitutiv, SIF Oltenia are realizări remarcabile, superioare acționarilor care solicită convocarea AGEA.

Întrucât SIF Oltenia nu aparține conducerii sau salariaților ci aparține în totalitate acționarilor, aceștia au libertatea deplină de a vota ce este mai bine pentru societate și pentru domniile lor.”

SIF Oltenia (SIF5) a anunțat astăzi că în ședința Consiliului de Administrație s-a hotărât constituirea unui Comitet de Politici Investiționale – Strategii, în conformitate cu prevederile Legii 31 (articolul 140^2), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Tot astăzi, SIF Oltenia (SIF5) a propus spre aprobare acționarilor, la AGA din 24 aprilie, distribuirea unui dividend brut de 0,15 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 87,3485% din total profit net realizat în exerciţiul financiar al anului 2018. AGA va decide aprobarea datei de 17.06.2019 ca data plății dividendelor.

Potrivit propunerii pe care SIF1 și SIF4 o fac acționarilor SIF5, în actul constitutiv SIF Oltenia ar trebui introduse prevederi și atribuții privind un Comitet investițional, precum:

  • Consiliul de Administrație stabilește un Comitet investițional constituit din membrii Conducerii superioare și din trei angajați ai societății. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Comitetului Investițional se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.” ,,(22) Comitetul investițional va avea următoarele atribuții: (a) aprobă sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de încheiere a actelor de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri aflate în patrimoniul societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion de lei; și (b) Indeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație cu privire la elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație și pentru membrii Conducerii superioare în domeniul investițiilor, precum și cu privire la desfășurarea de investigații referitoare la modul de executare a strategiei investiționale aprobate de Consiliul de Administrație.”
  • Consiliul de Administrație va stabili modul de organizare și de funcționare a Comitetului investițional. Deciziile în cadrul Comitetului Investițional vor fi luate cu votul majorității membrilor săi.
  • Directorul General și Directorul General Adjunctnu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Comitetului Investițional, acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion de lei.
  • Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane de lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele.

SIF1 și 4 au mai cerut și ca AGA pentru noi alegeri de numire a celor cinci membri CA să fie convocată prompt, dar și aprobarea reducerii capitalului social al SIF5, ca urmare a programului de răscumpărare derulat la începutul anului.

SIF Oltenia (SIF5) a cheltuit, până la finalul lunii ianuarie, cea mai mare parte din suma de 140 milioane euro, încasată pentru participația de 6,29% din BCR, vândută, în octombrie către Erste Bank, după cum arată rapoartele companiei.

Astfel, SIF5 și-a crescut semnificativ deținerile la Banca Transilvania și BRD, dar și la Transgaz sau Antibiotice Iași, SIF5 bifând sectoarele de interes menționate de directorul general Tudor Ciurezu, la momentul tranzacției cu Erste.

SIF Oltenia pare să fi vândut pachetul din BCR în cel mai oportun moment posibil – octombrie 2018, înainte ca Guvernul să dea celebra Ordonanță 114, care introduce o taxă pe activele bancare, astfel că prețul obținut nu a fost afectat de efectele acestui act normativ. Ulterior, SIF-ul a putut să cumpere acțiuni din piață, mai ieftin, la prețuri cu 25-30% mai jos, după a doua jumătate din luna decembrie, când OUG 114 a lovit puternic cotațiile bursiere.

BVBStiri BVB