Update articol:

Uniunea piețelor de capital: acord politic cu privire la cadrul UE pentru obligațiunile garantate

UE sprijină creditarea, prin facilitarea accesului la împrumuturile ipotecare și la împrumuturile destinate sectorului public.

Președinția Română și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord provizoriu cu privire la un cadru armonizat pentru obligațiunile garantate. Acest cadru va specifica o definiție comună pentru primirea unei etichete „obligațiune europeană garantată” și pentru beneficierea de un tratament preferențial privind cerințele de capital. Acordul urmează acum să fie transmis reprezentanților permanenți la UE, spre aprobare.

Obligațiunile garantate sunt instrumente financiare garantate cu un portofoliu separat de active – de obicei, împrumuturi ipotecare sau datorie publică – pentru care investitorii beneficiază de un tratament preferențial în caz de incapacitate de plată a emitentului. Obligațiunile garantate sunt o sursă eficientă de finanțare a economiei, asigurând un nivel ridicat de certitudine pentru investitori.

“Obligațiunile garantate reprezintă un instrument de finanțare important în unele state membre, dar ele rămân insuficient utilizate în alte state membre. Grație acordului la care s-a ajuns astăzi, UE va dispune de un cadru care va oferi stimulente pentru utilizarea acestor produse în întreaga Europă și va contribui activ la dezvoltarea uniunii piețelor de capital”,  a anunţat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România.

Piețele obligațiunilor garantate sunt deosebit de bine dezvoltate în Germania, Danemarca, Franța, Spania, Italia, Luxemburg și Suedia, întrucât în aceste țări există de multă vreme norme naționale. În decembrie 2015, volumul obligațiunilor garantate rămase de rambursat care fuseseră emise de instituții cu sediul în UE se ridica la 2,1 mii de miliarde EUR, reprezentând 84 % din volumul total existent la nivel internațional.

Obiectivul cadrului propus (alcătuit dintr-o directivă și un regulament), pe care Comisia l-a înaintat în martie 2018, constă în stabilirea unor cerințe minime de armonizare pe care vor trebui să le îndeplinească toate obligațiunile garantate comercializate în UE. În acest fel se va mări securitatea pentru investitori și se vor crea noi ocazii, în special acolo unde piețele sunt mai puțin dezvoltate.

Cadrul propus:
• prevede o definiție comună a obligațiunilor garantate;
• definește caracteristicile structurale ale instrumentului;
• definește sarcinile și responsabilitățile în materie de supraveghere a obligațiunilor garantate;
• stabilește normele care trebuie respectate pentru a se putea utiliza eticheta „obligațiuni europene garantate”;
• consolidează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească obligațiunile garantate pentru a putea beneficia de un tratament prudențial preferențial în temeiul Regulamentului privind cerințele de capital.

Acordul politic cu privire la obligațiunile garantate urmează acum să fie transmis reprezentanților permanenți la UE, spre aprobare. Apoi va fi revizuit de către experții juriști-lingviști. Parlamentul și Consiliul vor fi invitate să adopte în primă lectură regulamentul și directiva propuse.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022